Astronomiska händelser 2000

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Astronomiska händelser 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Januari 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  6   19:14   Nymåne
 14   14:34   Månen i 1:a kvarteret
 21   05:40   Fullmåne. Total månförmörkelse (133%), synlig i norra Ryssland,
                Europa, nordvästra Afrika, Atlanten, Arktis,Nord- och Syd-
                amerika samt östra Stilla Havet. Synlig i Sverige:
                   börjar 4:01, total 5:05-6:22, slutar 7:25.
 28   08:57   Månen i 3:e kvarteret

  4   13      Månen fjärmast, avstånd 406418 km
 20   00      Månen närmast,  avstånd 359361 km

  3   05      Månen 3° N om Venus
  3   06      Solen närmast, avstånd 0,98332 a.e.
  3   13      Månen 0,2° N om Vesta. Ockultation, synlig i Centralamerika,
                Karibien, norra Sydamerika och centrala Afrika
  3   16      Månen 9° N om Antares
  4   14      Kvadrantiderna i maximum, radianten i Björnvaktaren
  7   11      Venus 7° N om Antares
 10   20      Månen 1,9° S om Mars
 14   16      Månen 4° S om Jupiter
 15   18      Månen 3° S om Saturnus
 16   02      Merkurius i övre konjunktion med solen
 17   01      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 17   21      Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig i nordöstra
                Kanada, Grönland och Arktis
 20   20      Månen 8° S om Pollux
 23   05      Månen 1,9° N om Regulus
 24   19      Neptunus i konjunktion med solen
 27   01      Månen 8° N om Spica
 27   04      Pallas i opposition
 30   22      Månen 9° N om Antares

Februari 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  5   14:03   Nymåne. Partiell solförmörkelse (58%), synlig i Antarktis och
                södra Indiska Oceanen.  Ej synlig i Sverige
 13   00:21   Månen i 1:a kvarteret
 19   17:27   Fullmåne
 27   04:53   Månen i 3:e kvarteret

  1   02      Månen fjärmast, avstånd 405608 km
 17   04      Månen närmast,  avstånd 364494 km
 28   22      Månen fjärmast, avstånd 404615 km

  1   01      Månen 0,4° S om Vesta. Ockultation, synlig södra Indiska
                Oceanen, södra Australien och Nya Zeeland
  2   16      Månen 1,4° N om Venus
  6   08      Uranus i konjunktion med solen
  6   20      Månen 1,8° S om Merkurius
  8   18      Månen 4° S om Mars
 11   03      Månen 4° S om Jupiter
 12   01      Månen 3° S om Saturnus
 13   08      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 14   04      Månen 1,2° N om Aldebaran. Ockultation, synlig nordöstligaste
                Ryssland
 15   02      Merkurius i max östlig elongation, 18°
 17   06      Månen 8° S om Pollux
 19   15      Månen 1,9° N om Regulus
 23   10      Månen 8° N om Spica
 27   06      Månen 9° N om Antares

Mars 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  6   06:17   Nymåne
 13   07:59   Månen i 1:a kvarteret
 20   05:44   Fullmåne
 28   01:21   Månen i 3:e kvarteret

 15   01      Månen närmast,  avstånd 369533 km
 27   18      Månen fjärmast, avstånd 404167 km

  1   16      Merkurius i undre konjunktion med solen
  4   02      Månen 0,6° S om Venus. Ockultation, synlig i Tasmanien, Nya
                Zeeland, Antarktis
  4   01      Venus 0,07° = 4' S om Uranus
  8   15      Månen 5° S om Mars
  9   18      Månen 4° S om Jupiter
 10   10      Månen 3° S om Saturnus
 11   13      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12   10      Månen 1,4° N om Aldebaran
 15   01      Merkurius 2° N om Venus
 15   13      Månen 8° S om Pollux
 18   00      Månen 2° N om Regulus
 20   08:35   Vårdagjämning
 21   20      Månen 8° N om Spica
 22   10      Ceres i opposition
 25   14      Månen 9° N om Antares
 28   22      Merkurius i max västlig elongation, 28°

April 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  4   19:12   Nymåne
 11   14:30   Månen i 1:a kvarteret
 18   18:41   Fullmåne
 26   20:30   Månen i 3:e kvarteret

  8   23      Månen närmast,  avstånd 368258 km
 24   13      Månen fjärmast, avstånd 404559 km

  2   13      Månen 1,6° S om Merkurius
  3   07      Månen 3° S om Venus
  6   11      Månen 5° S om Mars
  6   12      Månen 4° S om Jupiter
  6   22      Månen 3° S om Saturnus
  7   00      Mars 1,1° N om Jupiter
  7   20      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
  8   16      Månen 1,6° N om Aldebaran
 11   19      Månen 7° S om Pollux
 14   07      Månen 2° N om Regulus
 17   00      Mars 2° N om Saturnus
 18   04      Månen 8° N om Spica
 21   23      Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 21   23      Månen 9° N om Antares
 28   10      Merkurius 0,4° S om Venus

Maj 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  4   05:12   Nymåne
 10   21:00   Månen i 1:a kvarteret
 18   08:34   Fullmåne
 26   12:55   Månen i 3:e kvarteret

  6   10      Månen närmast,  avstånd 363169 km
 22   05      Månen fjärmast, avstånd 405428 km

  2   16      Mars 4° S om Pleiaderna (Alcyone)
  5           Eta Aquariderna i maximum
  5   07      Månen 5° S om Mars
  6   00      Månen 1,8° N om Aldebaran
  8   05      Jupiter i konjunktion med solen
  9   01      Månen 7° S om Pollux
  9   05      Merkurius i övre konjunktion med solen, ockulteras av solen
 10   21      Saturnus i konjunktion med solen
 11   12      Månen 2° N om Regulus
 15   10      Månen 8° N om Spica
 17   12      Venus 42" N om Jupiter
 19   06      Månen 8° N om Antares
 31   11      Jupiter 1,2° N om Saturnus

Juni 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  2   13:14   Nymåne
  9   04:29   Månen i 1:a kvarteret
 16   23:27   Fullmåne
 25   02:00   Månen i 3:e kvarteret

  3   14      Månen närmast,  avstånd 359089 km
 18   14      Månen fjärmast, avstånd 406112 km

  1   05      Månen 3° S om Saturnus
  1   06      Månen 4° S om Jupiter
  1   19      Pluto i opposition
  4   05      Månen 4° S om Merkurius
  5   09      Månen 7° S om Pollux
  7   18      Månen 3° N om Regulus
  9   14      Merkurius i max östlig elongation, 24°
 11   12      Venus i övre konjunktion med solen, ockulteras av solen
 11   16      Månen 8° N om Spica
 15   12      Månen 8° N om Antares
 19   21      Månen 0,04° S om Vesta. Ockultation, synlig i östra Afrika,
                västra och norra Australien, Nya Guinea samt Melanesien
 21   02:48   Sommarsolstånd
 25   04      Jupiter 5° S om Pleiaderna (Alcyone)
 28   21      Månen 3° S om Saturnus
 29   01      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 29   02      Månen 4° S om Jupiter
 29   20      Månen 1,8° N om Aldebaran

Juli 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  1   20:20   Nymåne. Partiell solförmörkelse (47%), synlig i centrala och södra
                Stilla Havet samt södra delarna av Chile och Argentina.
                Ej synlig i Sverige
  8   13:53   Månen i 1:a kvarteret
 16   14:55   Fullmåne. Total månförmörkelse (178%), synlig i Australasien,
                östra Ryssland, Japan, Kina, sydöstra Asien, Indien, Indiska
                Oceanen, Antarktis, Hawaii och östra Stilla Havet.  Ej synlig
                i Sverige.
 24   12:02   Månen i 3:e kvarteret
 31   03:25   Nymåne. Partiell solförmörkelse (60%), synlig i västra Ryssland,
                norra delarna av Skandinavien och Grönland, norra Ryssland,
                Arktis och nordvästra Nordamerika.  Synlig i norra Sverige.

  1   23      Månen närmast,  avstånd 357362 km
 15   17      Månen fjärmast, avstånd 406200 km
 30   09      Månen närmast,  avstånd 358375 km

  1   17      Mars i konjunktion med solen
  2   19      Månen 7° S om Pollux
  4   01      Solen fjärmast, avstånd 1,01674 a.e.
  5   02      Månen 3° N om Regulus
  6   13      Merkurius i undre konjunktion med solen
  8   22      Månen 8° N om Spica
 12   18      Månen 8° N om Antares
 16   19      Vesta i opposition
 21   21      Saturnus 6° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26   10      Månen 2° S om Saturnus
 26   10      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 26   21      Månen 3° S om Jupiter
 27   06      Månen 1,8° N om Aldebaran
 27   10      Merkurius i max västlig elongation, 20°
 28   00      Neptunus i opposition
 29   18      Månen 0,8° N om Merkurius. Ockultation, synlig i Alaska, norra
                Kanada, Grönland, Island, västra och södra Europa, nordöstra
                Ryssland och Arktis

Augusti 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  7   02:02   Månen i 1:a kvarteret
 15   06:13   Fullmåne
 22   19:51   Månen i 3:e kvarteret
 29   11:19   Nymåne

 11   23      Månen fjärmast, avstånd 405652 km
 27   15      Månen närmast,  avstånd 361906 km

  1   03      Månen 1,1° N om Venus. Ockultation, synlig i N Sibirien,
                NV Nordamerika och Arktis
  1   13      Månen 3° N om Regulus
  3   07      Merkurius 7° S om Pollux
  5   05      Månen 8° N om Spica
  6   08      Venus 1,1° N om Regulus
  9   00      Månen 8° N om Antares
 11   06      Uranus i opposition
 12   09      Juno i opposition
 12   11      Perseiderna i maximum. Max 80+ (?) meteorer per timme
 22   02      Merkurius i övre konjunktion med solen
 22   17      Månen 9° S om Pleiaderna (Alcyone)
 22   20      Månen 2° S om Saturnus
 23   11      Månen 3° S om Jupiter
 23   13      Månen 1,9° N om Aldebaran
 26   15      Månen 7° S om Pollux
 28   04      Månen 0,9° N om Mars. Ockultation, synlig i Skandinavien, norra
                och nordöstra Europa, norra Ryssland, Alaska, nordvästra Kanada
                samt Arktis
 31   00      Månen 4° N om Venus

September 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  5   17:27   Månen i 1:a kvarteret
 13   20:37   Fullmåne
 21   02:28   Månen i 3:e kvarteret
 27   20:53   Nymåne

  8   14      Månen fjärmast, avstånd 404761 km
 24   09      Månen närmast,  avstånd 366961 km

  1   15      Månen 8° N om Spica
  1   23      Månen 0,4° S om Ceres. Ockultation, synlig i Stilla Havet samt
                södra Sydamerika
  5   08      Månen 8° N om Antares
  7   17      Jupiter 5° N om Aldebaran
 16   08      Mars 0,8° N om Regulus
 18   19      Venus 3° N om Spica
 18   22      Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 19   02      Månen 1,8° S om Saturnus
 19   19      Månen 2° N om Aldebaran
 19   20      Månen 2° S om Jupiter
 22   18:27   Höstdagjämning
 22   23      Månen 7° S om Pollux
 23   16      Merkurius 0,7° N om Spica
 25   08      Månen 3° N om Regulus
 25   18      Månen 2° N om Mars
 29   01      Månen 8° N om Spica
 29   14      Månen 8° N om Merkurius
 30   01      Månen 5° N om Venus
 30   05      Månen 0,5° N om Ceres. Ockultation, synlig i Kina, nordöstra
                Ryssland, Japan, Stilla havet samt Hawaii

Oktober 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  5   11:59   Månen i 1:a kvarteret
 13   09:53   Fullmåne
 20   08:59   Månen i 3:e kvarteret
 27   08:58   Nymåne

  6    8      Månen fjärmast, avstånd 404170 km
 19   23      Månen närmast,  avstånd 370116 km

  2   16      Månen 8° N om Antares
  6   11      Merkurius i max östlig elongation, 26°
  9   23      Pallas i konjunktion med solen
 16   04      Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 16   07      Månen 1,6° S om Saturnus
 17   01      Månen 2° S om Jupiter
 17   01      Månen 2° N om Aldebaran
 20   04      Månen 6° S om Pollux
 21           Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 21   06      Jupiter 5° N om Aldebaran
 22   15      Månen 3° N om Regulus
 24   06      Månen 3° N om Mars
 26   23      Venus 3° N om Antares
 30   01      Månen 8° N om Antares
 30   03      Merkurius i undre konjunktion med solen
 30   09      Månen 4° N om Venus

November 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  4   08:27   Månen i 1:a kvarteret
 11   22:15   Fullmåne
 18   16:24   Månen i 3:e kvarteret
 26   00:11   Nymåne

  3   04      Månen fjärmast, avstånd 404377 km
 15   00      Månen närmast,  avstånd 366047 km

  3           Tauriderna i maximum. Synliga 20 okt - 30 nov
  5   19      Saturnus 7° S om Pleiaderna (Alcyone)
 12   12      Månen 1,6° S om Saturnus
 12   13      Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 13   04      Månen 2° S om Jupiter
 13   08      Månen 2° N om Aldebaran
 15   07      Merkurius i max västlig elongation, 19°
 16   10      Månen 6° S om Pollux
 17   12      Leoniderna i maximum. Synliga 15-20 nov
 18   20      Månen 3° N om Regulus
 19   14      Saturnus i opposition
 21   11      Ceres i konjunktion med solen
 21   19      Månen 4° N om Mars
 22   16      Månen 8° N om Spica
 24   12      Månen 3° N om Merkurius
 28   03      Jupiter i opposition
 29   19      Månen 2° N om Venus

December 2000

åter till hemsidan
  d    t  m

  4   04:55   Månen i 1:a kvarteret
 11   10:03   Fullmåne
 18   01:41   Månen i 3:e kvarteret
 25   18:22   Nymåne. Partiell solförmörkelse (72%), synlig i Mexiko,
                Västindien, Nordamerika utom nordvästra delen, västra
                Atlanten och södra Grönland.  Ej synlig i Sverige.

  1   01      Månen fjärmast, avstånd 405273 km
 12   23      Månen närmast,  avstånd 360602 km
 28   16      Månen fjärmast, avstånd 406193 km

  4   15      Pluto i konjunktion med solen
  9   18      Månen 1,8° S om Saturnus
  9   23      Månen 8° S om Pleiaderna (Alcyone)
 10   09      Månen 3° S om Jupiter
 10   19      Månen 2° N om Aldebaran
 11   02      Mars 4° N om Spica
 11   22      Venus 3° S om Neptunus
 13   16      Geminiderna i maximum. Synliga 7-15 dec
 13   18      Månen 6° S om Pollux
 16   02      Månen 3° N om Regulus
 19   22      Månen 8° N om Spica
 20   08      Månen 4° N om Mars
 21   14:37   Vintersolstånd
 23   16      Månen 8° N om Antares
 23   22      Venus 1,3° S om Uranus
 25   20      Merkurius i övre konjunktion med solen
 29   23      Månen 1,8° S om Venus