Jupitermånarna 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2006.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2006

Datum Tid Måne Händelse Jan 2 6:59 III Skuggpassage börjar Jan 4 5:28 I Förmörkelse börjar Jan 5 5:55 I Passage slutar Jan 11 6:38 II Förmörkelse börjar Jan 11 7:21 I Förmörkelse börjar Jan 12 5:43 I Passage börjar Jan 12 6:44 I Skuggpassage slutar Jan 12 7:52 I Passage slutar Jan 13 5:05 I Ockultation slutar Jan 13 5:50 III Ockultation börjar Jan 13 6:05 II Passage slutar Jan 13 7:36 III Ockultation slutar Jan 19 6:28 I Skuggpassage börjar Jan 19 7:39 I Passage börjar Jan 20 5:04 III Förmörkelse börjar Jan 20 6:12 II Passage börjar Jan 20 6:24 II Skuggpassage slutar Jan 20 7:01 I Ockultation slutar Jan 20 7:03 III Förmörkelse slutar Jan 27 5:35 I Förmörkelse börjar Jan 27 6:24 II Skuggpassage börjar Jan 28 4:59 I Skuggpassage slutar Jan 28 6:12 I Passage slutar Jan 29 6:11 II Ockultation slutar Jan 31 5:36 III Passage slutar

Jupitermånarna i februari 2006

Datum Tid Måne Händelse Feb 3 7:27 I Förmörkelse börjar Feb 4 4:43 I Skuggpassage börjar Feb 4 5:58 I Passage börjar Feb 4 6:53 I Skuggpassage slutar Feb 5 5:18 I Ockultation slutar Feb 7 4:46 III Skuggpassage slutar Feb 7 8:02 III Passage börjar Feb 11 6:36 I Skuggpassage börjar Feb 11 7:51 I Passage börjar Feb 12 3:48 I Förmörkelse börjar Feb 12 6:19 II Förmörkelse börjar Feb 12 7:10 I Ockultation slutar Feb 13 4:28 I Passage slutar Feb 14 5:42 II Passage slutar Feb 14 6:46 III Skuggpassage börjar Feb 18 3:30 III Ockultation slutar Feb 19 5:41 I Förmörkelse börjar Feb 20 4:12 I Passage börjar Feb 20 5:08 I Skuggpassage slutar Feb 20 6:20 I Passage slutar Feb 21 3:18 II Skuggpassage börjar Feb 21 3:29 I Ockultation slutar Feb 21 5:43 II Passage börjar Feb 21 5:51 II Skuggpassage slutar Feb 23 3:11 II Ockultation slutar Feb 25 5:53 III Ockultation börjar Feb 25 7:17 III Ockultation slutar Feb 26 7:34 I Förmörkelse börjar Feb 27 4:51 I Skuggpassage börjar Feb 27 6:03 I Passage börjar Feb 27 7:01 I Skuggpassage slutar Feb 28 5:20 I Ockultation slutar Feb 28 5:51 II Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i mars 2006

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 2:39 I Passage slutar Mar 2 5:40 II Ockultation slutar Mar 4 4:48 III Förmörkelse börjar Mar 4 6:44 III Förmörkelse slutar Mar 6 6:45 I Skuggpassage börjar Mar 7 3:55 I Förmörkelse börjar Mar 7 7:09 I Ockultation slutar Mar 8 2:20 I Passage börjar Mar 8 3:23 I Skuggpassage slutar Mar 8 4:28 I Passage slutar Mar 9 3:24 II Förmörkelse börjar Mar 11 2:17 II Passage slutar Mar 14 5:48 I Förmörkelse börjar Mar 15 3:02 III Passage börjar Mar 15 3:07 I Skuggpassage börjar Mar 15 4:09 I Passage börjar Mar 15 4:18 III Passage slutar Mar 15 5:16 I Skuggpassage slutar Mar 15 6:16 I Passage slutar Mar 16 3:24 I Ockultation slutar Mar 16 5:59 II Förmörkelse börjar Mar 18 2:12 II Passage börjar Mar 18 2:47 II Skuggpassage slutar Mar 18 4:40 II Passage slutar Mar 22 2:34 III Skuggpassage börjar Mar 22 4:29 III Skuggpassage slutar Mar 22 5:00 I Skuggpassage börjar Mar 22 5:56 I Passage börjar Mar 22 6:36 III Passage börjar Mar 23 2:10 I Förmörkelse börjar Mar 23 5:11 I Ockultation slutar Mar 24 1:38 I Skuggpassage slutar Mar 24 2:31 I Passage slutar Mar 25 2:48 II Skuggpassage börjar Mar 25 4:33 II Passage börjar Mar 25 5:21 II Skuggpassage slutar Mar 27 2:04 II Ockultation slutar Mar 30 4:03 I Förmörkelse börjar Mar 31 1:22 I Skuggpassage börjar Mar 31 2:09 I Passage börjar Mar 31 3:32 I Skuggpassage slutar Mar 31 4:17 I Passage slutar

Jupitermånarna i april 2006

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 1:24 I Ockultation slutar Apr 1 5:21 II Skuggpassage börjar Apr 2 1:06 III Ockultation slutar Apr 3 4:24 II Ockultation slutar Apr 7 3:16 I Skuggpassage börjar Apr 7 3:55 I Passage börjar Apr 7 5:26 I Skuggpassage slutar Apr 8 0:24 I Förmörkelse börjar Apr 8 3:09 I Ockultation slutar Apr 9 0:28 I Passage slutar Apr 9 0:36 III Förmörkelse börjar Apr 9 2:29 III Förmörkelse slutar Apr 9 3:18 III Ockultation börjar Apr 9 4:30 III Ockultation slutar Apr 10 3:03 II Förmörkelse börjar Apr 12 0:46 II Passage slutar Apr 14 5:10 I Skuggpassage börjar Apr 15 2:18 I Förmörkelse börjar Apr 15 4:53 I Ockultation slutar Apr 16 0:05 I Passage börjar Apr 16 1:48 I Skuggpassage slutar Apr 16 2:13 I Passage slutar Apr 16 4:34 III Förmörkelse börjar Apr 18 23:47 II Skuggpassage börjar Apr 19 0:34 II Passage börjar Apr 19 2:20 II Skuggpassage slutar Apr 19 3:01 II Passage slutar Apr 22 4:12 I Förmörkelse börjar Apr 23 1:32 I Skuggpassage börjar Apr 23 1:50 I Passage börjar Apr 23 3:41 I Skuggpassage slutar Apr 23 3:57 I Passage slutar Apr 24 1:03 I Ockultation slutar Apr 26 2:21 II Skuggpassage börjar Apr 26 2:48 II Passage börjar Apr 26 23:26 III Passage börjar Apr 27 0:16 III Skuggpassage slutar Apr 27 0:43 III Passage slutar Apr 28 0:22 II Ockultation slutar Apr 30 3:26 I Skuggpassage börjar Apr 30 3:33 I Passage börjar

Jupitermånarna i maj 2006

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 0:34 I Förmörkelse börjar Maj 1 2:47 I Ockultation slutar Maj 2 0:04 I Skuggpassage slutar Maj 2 0:07 I Passage slutar Maj 4 2:23 III Skuggpassage börjar Maj 4 2:42 III Passage börjar Maj 4 4:02 III Passage slutar Maj 5 0:07 II Förmörkelse börjar Maj 5 2:40 II Förmörkelse slutar Maj 8 2:24 I Ockultation börjar Maj 8 23:43 I Passage börjar Maj 8 23:49 I Skuggpassage börjar Maj 9 1:51 I Passage slutar Maj 9 1:58 I Skuggpassage slutar Maj 9 23:05 I Förmörkelse slutar Maj 12 2:22 II Ockultation börjar Maj 13 22:53 II Passage slutar Maj 13 23:22 II Skuggpassage slutar Maj 14 22:18 III Förmörkelse slutar Maj 16 1:27 I Passage börjar Maj 16 1:43 I Skuggpassage börjar Maj 16 22:34 I Ockultation börjar Maj 17 1:00 I Förmörkelse slutar Maj 17 22:01 I Passage slutar Maj 17 22:21 I Skuggpassage slutar Maj 20 22:39 II Passage börjar Maj 20 23:25 II Skuggpassage börjar Maj 21 1:09 II Passage slutar Maj 21 1:58 II Skuggpassage slutar Maj 21 22:55 III Ockultation börjar Maj 22 2:16 III Förmörkelse slutar Maj 22 21:08 II Förmörkelse slutar Maj 24 0:18 I Ockultation börjar Maj 24 21:38 I Passage börjar Maj 24 22:06 I Skuggpassage börjar Maj 24 23:46 I Passage slutar Maj 25 0:15 I Skuggpassage slutar Maj 25 21:23 I Förmörkelse slutar Maj 28 0:56 II Passage börjar Maj 28 2:00 II Skuggpassage börjar Maj 29 2:14 III Ockultation börjar Maj 29 23:43 II Förmörkelse slutar Maj 31 2:03 I Ockultation börjar Maj 31 23:23 I Passage börjar

Jupitermånarna i juni 2006

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 0:00 I Skuggpassage börjar Jun 1 1:31 I Passage slutar Jun 1 2:09 I Skuggpassage slutar Jun 1 23:17 I Förmörkelse slutar Jun 5 22:19 II Ockultation börjar Jun 8 1:09 I Passage börjar Jun 8 22:16 III Skuggpassage börjar Jun 8 22:16 I Ockultation börjar Jun 9 0:06 III Skuggpassage slutar Jun 9 1:12 I Förmörkelse slutar Jun 9 21:44 I Passage slutar Jun 9 22:32 I Skuggpassage slutar Jun 13 0:38 II Ockultation börjar Jun 14 23:05 II Skuggpassage slutar Jun 15 22:37 III Passage börjar Jun 16 0:03 I Ockultation börjar Jun 16 0:24 III Passage slutar Jun 16 22:18 I Skuggpassage börjar Jun 16 23:32 I Passage slutar Jun 17 0:27 I Skuggpassage slutar Jun 21 23:08 II Skuggpassage börjar Jun 21 23:41 II Passage slutar

Jupitermånarna i juli 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i juli

Jupitermånarna i augusti 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i augusti

Jupitermånarna i september 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i september

Jupitermånarna i oktober 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i oktober

Jupitermånarna i november 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i november

Jupitermånarna i december 2006

Jupiter med månar kan ej observeras i december