Miravariablers maxima 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Trianguli  11 jan  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
U Orionis   2 febr  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
Mira Ceti   15 april 3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Leonis   23 april 5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
Chi Cygni   14 aug  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Aquilae   8 sept  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Trianguli  28 sept  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Hydrae   14 sept  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquarii   8 nov  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei   20 nov  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'