Planeterna 2023

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader i början av april (aftonstjärna), samt kring slutet av september (morgonstjärna).

Venus syns bra på kvällshimlen under årets första halva samt bra på morgonhimlen under årets sista tredjedel. Den är aftonstjärna till den 13 augusti och därefter morgonstjärna till årets slut.

Mars, som stod i opposition den 8 december 2022, genomlöper under året Oxens, Tvillingarnas. Kräftans, Lejonets, Jungfruns, Vågens, Skorpionens, Ormbärarens och Skyttens stjärnbilder. Under årets första halva syns Mars bra på vår kvällshimmel. Den 18 november står Mars i konjunktion med solen.

Jupiter rör sig under året i Fiskarnas, Valfiskens och Vädurens stjärnbilder. Den 11 april står Jupiter i konjunktion med solen. Den står i opposition den 3 november då den lyser med magnituden -2,9. I år syns Jupiter bäst under årets andra halva.

Saturnus vistas under året i Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder. Den 16 februari står Saturnus i konjunktion med solen. Den 27 augusti står Saturnus i opposition och syns då hela natten. Lutningen hos Saturnus ringar fortsätter att långsamt minska. Under året minskar ringarnas lutning ytterligare, från 14 till 9 grader. Saturnus börjar nu röra sig lite längre norrut på himlen och blir därför sakta lättare att se hos oss. Den syns bäst på sensommarens och höstens himmel.

Uranus syns i Vädurens stjärnbild hela året. Den står i konjunktion den 9 maj. Oppositionen inträffar den 13 november då Uranus har magnituden +5,6. Uranus rör sig sakta norrut och syns bäst på kvällshimlen från augusti till årets slut.

Neptunus rör sig under året i Vattumannens och Fiskarnas stjärnbilder. Den står i konjunktion den 16 mars. Oppositionen inträffar den 19 september, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Dvärgplaneten Pluto står i opposition den 22 juli och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den befinner sig under året i Skyttens och Stenbockens stjärnbilder. Pluto, som redan står långt söderut på vår himmel, rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

Dvärgplaneten (1) Ceres, som också är den först upptäckta asteroiden, ser man under året i stjärnbilderna Jungfrun och Berenikes Hår. Den står i opposition den 21 mars och syns bra under årets första halva. Därefter närmar den sig solen på himlen och blir svårare att se. Ceres står i konjunktion med solen den 20 november.

(2) Pallas, den andra upptäckta asteroiden, syns under året i Stora Hundens, Enhörningens, Lilla Hundens, Vattenormens, Kräftans, Lejonets, Jungfruns och Ormens stjärnbilder. Den står i opposition den 8 januari och syns bra under vintern och våren. Den 1 oktober står Pallas i konjunktion med solen.

(3) Juno syns under årets första månader i Vattumannens, Fiskarnas och Valfiskens stjärnbilder. Under årets sista kvartal kan man se den i Kräftans, Lejonets, Vattenormens, Sextantens och Lejonets stjärnbilder. Den 20 juni står Juno i konjunktion med solen. I år står Juno inte i opposition.

(4) Vesta syns i januari i Vattumannens stjärnbild innan den försvinner i solens strålar. Den 24 april står Vesta i konjunktion med solen. Under årets andra halva ser man Vesta i Oxens, Orions, Tvillingarnas och sedan åter i Orions och Oxens stjärnbilder på väg mot sin opposition som inträffar den 21 december.

På vintern och våren kan man även se (6) Hebe i Kräftans stjärnbild samt (7) Iris i Vågens och Jungfruns sjärnbilder.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (10) Hygiea och (8) Flora i Vattumannens stjärnbild, (18) Melpomene i Valfiskens och Floden Eridanus stjärnbilder, (29) Amphitrite i Fiskarnas stjärnbild samt (9) Metis och (5) Astraea i Tvillingarnas stjärnbild,


Av årets periodiska kometer är det ingen som förväntas bli synlig med kikare eller mindre amatörteleskop. Två väntas visserligen bli ljusare än magnitud 7 som ljusast men dessa befinner sig då alltför nära solen på himlen.