Miravariablers maxima 2002

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R_Leonis   16 jan  5,8    312    9t 47,6m  +11ø 26'
Chi_Cygni   23 febr  5,2    407   19t 50,6m  +32ø 55'
R_Aquilae   31 mars  6,1    284   19t 6,4m  +8ø 14'
R_Trianguli  21 maj  6,2    266    2t 37,0m  +34ø 16'
R_Hydrae   25 juli  4,5    390   13t 29,7m  -23ø 17'
R_Aquarii   31 juli  6,5    387   23t 43,8m  -15ø 17'
Mira_Ceti   7 aug  3,4    332    2t 19,3m  -2ø 59'
T_Cephei   25 aug  6,0    388   21t 9,5m  +68ø 29'
R_Leonis   26 nov  5,8    312    9t 47,6m  +11ø 26'
R Aquilae   18 dec  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'