Planeterna 2002

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sju olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under slutet av april och början av maj samt första halvan av januari (aftonstjärna) samt under första halvan av juli och i andra halvan av november (morgonstjärna).

Venus är osynlig vid årets början. Den står i konjunktion med solen (bakom solen) den 14 januari, och är sedan aftonstjärna till den 31 oktober då dne når undre konjunktion (hitom solen). Därefter är Venus morgonstjärna till årets slut. Venus står längst östligt från solen (46 grader) den 22 augusti. Venus skenbara solbelysta yta når ett maximum den 26 september och den 7 december (detta kallades tidigare för att "Venus lyser klarast"). Vid våra breddgrader ligger Venus ogynnsamt till i år: vi ser den på kvällshimlen utan svårighet bara under april, maj och juni, samt på morgonhimlen från mitten av november till årets slut.

Mars genomlöper under året Vattumannens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans, Lejonets, Jungfruns och Vågens stjärnbilder. Mars står i konjunktion med solen den 10 augusti. I år ser vi inte Mars i opposition.

Jupiter rör sig under året i Tvillingarnas och Kräftans stjärnbilder, och slinker även in i Lejonets stjärnbild några veckor i december. Den står i opposition den 1 januari och i konjunktion den 20 juli.

Saturnus rör sig under året i Oxens och Orions stjärnbilder. Den 9 juni står den i konjunktion med solen. Oppositionen inträffar den 17 december. Saturnus ringar är i år mycket öppna - de är nära sin maximala lutning på 27 grader.

Uranus rör sig under året i Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder. Den står i konjunktion den 13 februari. Oppositionen inträffar den 20 augusti, då Uranus har magnituden +5,7.

Neptunus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 28 jaunuari. Oppositionen inträffar den 2 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8.

Pluto står i opposition den 7 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Under hela året befinner den sig i Ormbärarens stjärnbild.

(1) Ceres rör sig under året i Stenbockens, Vattumannens och Valfiskens stjärnbilder. Den står i konjunktion den 16 februari och i opposition den 4 oktober.

(2) Pallas vandrar under året genom Ormens, Örnens, Delfinens, Lilla Hästens, Pegasus, Delfinens och Örnens stjärnbilder. Den står i konjunktion den 8 januari och i opposition den 12 augusti.

(3) Juno syns i år i Sextantens, Vattenormens, Kräftans, Lejonets och Jungfruns stjärnbilder. Den står i opposition den 11 februari och i konjunktion med solen den 3 oktober.

(4) Vesta genomlöper i år Oxens, Tvillignarnas, Kräftans, Lejonets och Jungfruns stjärnbilder. Den står i konjunktion med solen den 23 juli . I år syns Vesta inte i opposition.

På vintern och våren kan man dessutom se bland annat (9) Metis i Tvillingarna, (8) Flora i Lejonet och (27) Euterpe i Jungfrun och Lejonet.

På hösten ser man (6) Hebe i Örnen, Skölden, Ormen och Skytten, (15) Eunomia i Pegasus, (7) Iris i Vattumannen, (18) Melpomene i Valfisken, (20) Massalia i Oxen, (44) Nysa i Oxen samt (349) Dembowska i Oxen.