Jupitermånarna 2004

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2004.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2004

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 6:47 II Skuggpassage börjar Jan 3 1:55 II Förmörkelse börjar Jan 3 7:00 II Ockultation slutar Jan 4 6:59 I Förmörkelse börjar Jan 5 1:10 II Passage slutar Jan 5 1:53 IV Passage slutar Jan 5 4:19 I Skuggpassage börjar Jan 5 5:26 I Passage börjar Jan 5 6:35 I Skuggpassage slutar Jan 5 7:41 I Passage slutar Jan 6 1:27 I Förmörkelse börjar Jan 6 2:58 III Förmörkelse slutar Jan 6 4:02 III Ockultation börjar Jan 6 4:50 I Ockultation slutar Jan 6 7:22 III Ockultation slutar Jan 7 1:04 I Skuggpassage slutar Jan 7 2:09 I Passage slutar Jan 10 4:29 II Förmörkelse börjar Jan 12 0:47 II Passage börjar Jan 12 1:31 II Skuggpassage slutar Jan 12 3:36 II Passage slutar Jan 12 6:12 I Skuggpassage börjar Jan 12 7:15 I Passage börjar Jan 13 0:23 IV Förmörkelse slutar Jan 13 3:20 I Förmörkelse börjar Jan 13 3:24 III Förmörkelse börjar Jan 13 6:39 I Ockultation slutar Jan 13 6:53 IV Ockultation börjar Jan 13 6:55 III Förmörkelse slutar Jan 13 7:40 III Ockultation börjar Jan 14 0:40 I Skuggpassage börjar Jan 14 1:42 I Passage börjar Jan 14 2:57 I Skuggpassage slutar Jan 14 3:57 I Passage slutar Jan 15 1:06 I Ockultation slutar Jan 17 0:40 III Passage slutar Jan 17 7:02 II Förmörkelse börjar Jan 19 1:14 II Skuggpassage börjar Jan 19 3:11 II Passage börjar Jan 19 4:06 II Skuggpassage slutar Jan 19 6:00 II Passage slutar Jan 20 5:14 I Förmörkelse börjar Jan 20 7:22 III Förmörkelse börjar Jan 21 0:57 II Ockultation slutar Jan 21 2:34 I Skuggpassage börjar Jan 21 3:29 I Passage börjar Jan 21 4:50 I Skuggpassage slutar Jan 21 5:44 I Passage slutar Jan 21 5:58 IV Skuggpassage börjar Jan 21 23:42 I Förmörkelse börjar Jan 22 2:53 I Ockultation slutar Jan 22 23:18 I Skuggpassage slutar Jan 23 0:10 I Passage slutar Jan 24 0:46 III Skuggpassage slutar Jan 24 0:53 III Passage börjar Jan 24 4:11 III Passage slutar Jan 26 3:50 II Skuggpassage börjar Jan 26 5:33 II Passage börjar Jan 26 6:41 II Skuggpassage slutar Jan 27 7:08 I Förmörkelse börjar Jan 27 22:52 II Förmörkelse börjar Jan 28 3:16 II Ockultation slutar Jan 28 4:27 I Skuggpassage börjar Jan 28 5:15 I Passage börjar Jan 28 6:43 I Skuggpassage slutar Jan 28 7:30 I Passage slutar Jan 29 1:36 I Förmörkelse börjar Jan 29 4:39 I Ockultation slutar Jan 29 22:55 I Skuggpassage börjar Jan 29 23:41 I Passage börjar Jan 30 1:04 IV Ockultation slutar Jan 30 1:11 I Skuggpassage slutar Jan 30 1:56 I Passage slutar Jan 30 23:06 I Ockultation slutar Jan 31 1:15 III Skuggpassage börjar Jan 31 4:20 III Passage börjar Jan 31 4:43 III Skuggpassage slutar Jan 31 7:37 III Passage slutar

Jupitermånarna i februari 2004

Datum Tid Måne Händelse Feb 2 6:25 II Skuggpassage börjar Feb 2 7:53 II Passage börjar Feb 4 1:26 II Förmörkelse börjar Feb 4 5:34 II Ockultation slutar Feb 4 6:20 I Skuggpassage börjar Feb 4 7:00 I Passage börjar Feb 5 3:30 I Förmörkelse börjar Feb 5 6:25 I Ockultation slutar Feb 5 22:35 II Skuggpassage slutar Feb 5 23:51 II Passage slutar Feb 6 0:48 I Skuggpassage börjar Feb 6 1:26 I Passage börjar Feb 6 3:04 I Skuggpassage slutar Feb 6 3:41 I Passage slutar Feb 6 23:57 IV Skuggpassage börjar Feb 7 0:51 I Ockultation slutar Feb 7 3:41 IV Skuggpassage slutar Feb 7 5:12 III Skuggpassage börjar Feb 7 6:06 IV Passage börjar Feb 7 7:43 III Passage börjar Feb 7 22:07 I Passage slutar Feb 11 0:48 III Ockultation slutar Feb 11 4:00 II Förmörkelse börjar Feb 11 7:49 II Ockultation slutar Feb 12 5:24 I Förmörkelse börjar Feb 12 22:19 II Skuggpassage börjar Feb 12 23:19 II Passage börjar Feb 13 1:11 II Skuggpassage slutar Feb 13 2:08 II Passage slutar Feb 13 2:42 I Skuggpassage börjar Feb 13 3:11 I Passage börjar Feb 13 4:58 I Skuggpassage slutar Feb 13 5:26 I Passage slutar Feb 13 23:52 I Förmörkelse börjar Feb 14 2:36 I Ockultation slutar Feb 14 21:37 I Passage börjar Feb 14 23:26 I Skuggpassage slutar Feb 14 23:52 I Passage slutar Feb 17 23:15 III Förmörkelse börjar Feb 18 4:07 III Ockultation slutar Feb 18 6:33 II Förmörkelse börjar Feb 19 7:18 I Förmörkelse börjar Feb 20 0:56 II Skuggpassage börjar Feb 20 1:36 II Passage börjar Feb 20 3:47 II Skuggpassage slutar Feb 20 4:25 II Passage slutar Feb 20 4:35 I Skuggpassage börjar Feb 20 4:55 I Passage börjar Feb 20 6:51 I Skuggpassage slutar Feb 20 7:09 I Passage slutar Feb 21 1:46 I Förmörkelse börjar Feb 21 4:20 I Ockultation slutar Feb 21 23:04 I Skuggpassage börjar Feb 21 23:11 II Ockultation slutar Feb 21 23:20 I Passage börjar Feb 22 1:20 I Skuggpassage slutar Feb 22 1:35 I Passage slutar Feb 22 22:46 I Ockultation slutar Feb 23 21:34 IV Skuggpassage slutar Feb 23 23:14 IV Passage slutar Feb 25 3:14 III Förmörkelse börjar Feb 25 7:24 III Ockultation slutar Feb 27 3:32 II Skuggpassage börjar Feb 27 3:51 II Passage börjar Feb 27 6:24 II Skuggpassage slutar Feb 27 6:29 I Skuggpassage börjar Feb 27 6:38 I Passage börjar Feb 27 6:40 II Passage slutar Feb 28 3:40 I Förmörkelse börjar Feb 28 6:04 I Ockultation slutar Feb 28 20:32 III Skuggpassage slutar Feb 28 20:54 III Passage slutar Feb 28 22:24 II Förmörkelse börjar Feb 29 0:57 I Skuggpassage börjar Feb 29 1:04 I Passage börjar Feb 29 1:24 II Ockultation slutar Feb 29 3:13 I Skuggpassage slutar Feb 29 3:19 I Passage slutar Feb 29 22:09 I Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i mars 2004

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 0:30 I Ockultation slutar Mar 1 21:42 I Skuggpassage slutar Mar 1 21:45 I Passage slutar Mar 3 2:33 IV Förmörkelse börjar Mar 3 6:06 IV Förmörkelse slutar Mar 3 7:12 III Förmörkelse börjar Mar 5 6:06 II Passage börjar Mar 5 6:08 II Skuggpassage börjar Mar 6 5:32 I Ockultation börjar Mar 6 20:52 III Passage börjar Mar 6 21:05 III Skuggpassage börjar Mar 7 0:11 III Passage slutar Mar 7 0:31 III Skuggpassage slutar Mar 7 0:50 II Ockultation börjar Mar 7 2:47 I Passage börjar Mar 7 2:51 I Skuggpassage börjar Mar 7 3:46 II Förmörkelse slutar Mar 7 5:02 I Passage slutar Mar 7 5:07 I Skuggpassage slutar Mar 7 23:58 I Ockultation börjar Mar 8 2:20 I Förmörkelse slutar Mar 8 21:13 I Passage börjar Mar 8 21:20 I Skuggpassage börjar Mar 8 22:03 II Passage slutar Mar 8 22:18 II Skuggpassage slutar Mar 8 23:28 I Passage slutar Mar 8 23:35 I Skuggpassage slutar Mar 9 20:49 I Förmörkelse slutar Mar 14 0:08 III Passage börjar Mar 14 1:03 III Skuggpassage börjar Mar 14 3:04 II Ockultation börjar Mar 14 3:28 III Passage slutar Mar 14 4:28 III Skuggpassage slutar Mar 14 4:31 I Passage börjar Mar 14 4:45 I Skuggpassage börjar Mar 14 6:20 II Förmörkelse slutar Mar 14 6:46 I Passage slutar Mar 14 7:01 I Skuggpassage slutar Mar 15 1:42 I Ockultation börjar Mar 15 4:15 I Förmörkelse slutar Mar 15 21:29 II Passage börjar Mar 15 22:03 II Skuggpassage börjar Mar 15 22:57 I Passage börjar Mar 15 23:14 I Skuggpassage börjar Mar 16 0:19 II Passage slutar Mar 16 0:55 II Skuggpassage slutar Mar 16 1:12 I Passage slutar Mar 16 1:29 I Skuggpassage slutar Mar 16 20:08 I Ockultation börjar Mar 16 22:43 I Förmörkelse slutar Mar 17 19:37 II Förmörkelse slutar Mar 17 19:38 I Passage slutar Mar 17 19:58 I Skuggpassage slutar Mar 19 20:14 IV Ockultation slutar Mar 19 20:36 IV Förmörkelse börjar Mar 20 0:02 IV Förmörkelse slutar Mar 21 3:25 III Passage börjar Mar 21 5:02 III Skuggpassage börjar Mar 21 5:18 II Ockultation börjar Mar 21 6:15 I Passage börjar Mar 21 6:39 I Skuggpassage börjar Mar 22 3:27 I Ockultation börjar Mar 22 6:09 I Förmörkelse slutar Mar 22 23:46 II Passage börjar Mar 23 0:40 II Skuggpassage börjar Mar 23 0:41 I Passage börjar Mar 23 1:08 I Skuggpassage börjar Mar 23 2:36 II Passage slutar Mar 23 2:56 I Passage slutar Mar 23 3:23 I Skuggpassage slutar Mar 23 3:32 II Skuggpassage slutar Mar 23 21:53 I Ockultation börjar Mar 24 0:38 I Förmörkelse slutar Mar 24 18:25 II Ockultation börjar Mar 24 19:07 I Passage börjar Mar 24 19:36 I Skuggpassage börjar Mar 24 21:22 I Passage slutar Mar 24 21:52 I Skuggpassage slutar Mar 24 22:11 II Förmörkelse slutar Mar 24 22:33 III Förmörkelse slutar Mar 25 19:07 I Förmörkelse slutar Mar 28 0:51 IV Passage börjar Mar 28 4:00 IV Passage slutar Mar 28 5:57 IV Skuggpassage börjar Mar 29 5:12 I Ockultation börjar Mar 30 2:04 II Passage börjar Mar 30 2:26 I Passage börjar Mar 30 3:02 I Skuggpassage börjar Mar 30 3:17 II Skuggpassage börjar Mar 30 4:41 I Passage slutar Mar 30 4:54 II Passage slutar Mar 30 5:17 I Skuggpassage slutar Mar 30 6:08 II Skuggpassage slutar Mar 30 23:39 I Ockultation börjar Mar 31 2:33 I Förmörkelse slutar Mar 31 20:34 III Ockultation börjar Mar 31 20:41 II Ockultation börjar Mar 31 20:53 I Passage börjar Mar 31 21:30 I Skuggpassage börjar Mar 31 23:08 I Passage slutar Mar 31 23:46 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i april 2004

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 0:45 II Förmörkelse slutar Apr 1 2:33 III Förmörkelse slutar Apr 1 21:01 I Förmörkelse slutar Apr 2 18:14 I Skuggpassage slutar Apr 2 19:27 II Skuggpassage slutar Apr 6 4:12 I Passage börjar Apr 6 4:23 II Passage börjar Apr 6 4:56 I Skuggpassage börjar Apr 7 1:25 I Ockultation börjar Apr 7 4:28 I Förmörkelse slutar Apr 7 22:38 I Passage börjar Apr 7 22:59 II Ockultation börjar Apr 7 23:25 I Skuggpassage börjar Apr 7 23:58 III Ockultation börjar Apr 8 0:54 I Passage slutar Apr 8 1:40 I Skuggpassage slutar Apr 8 3:19 II Förmörkelse slutar Apr 8 19:52 I Ockultation börjar Apr 8 22:56 I Förmörkelse slutar Apr 9 19:13 II Skuggpassage börjar Apr 9 19:20 I Passage slutar Apr 9 20:09 I Skuggpassage slutar Apr 9 20:25 II Passage slutar Apr 9 22:04 II Skuggpassage slutar Apr 11 20:20 III Skuggpassage slutar Apr 13 19:06 IV Passage slutar Apr 13 23:59 IV Skuggpassage börjar Apr 14 3:13 IV Skuggpassage slutar Apr 14 3:13 I Ockultation börjar Apr 15 0:25 I Passage börjar Apr 15 1:18 II Ockultation börjar Apr 15 1:19 I Skuggpassage börjar Apr 15 2:41 I Passage slutar Apr 15 3:27 III Ockultation börjar Apr 15 3:34 I Skuggpassage slutar Apr 15 21:40 I Ockultation börjar Apr 16 0:51 I Förmörkelse slutar Apr 16 18:52 I Passage börjar Apr 16 19:48 I Skuggpassage börjar Apr 16 19:57 II Passage börjar Apr 16 21:08 I Passage slutar Apr 16 21:51 II Skuggpassage börjar Apr 16 22:03 I Skuggpassage slutar Apr 16 22:48 II Passage slutar Apr 17 0:41 II Skuggpassage slutar Apr 17 19:20 I Förmörkelse slutar Apr 18 19:10 II Förmörkelse slutar Apr 18 20:28 III Passage slutar Apr 18 20:56 III Skuggpassage börjar Apr 19 0:18 III Skuggpassage slutar Apr 21 22:57 IV Ockultation börjar Apr 22 2:14 I Passage börjar Apr 22 2:24 IV Ockultation slutar Apr 22 3:14 I Skuggpassage börjar Apr 22 3:40 II Ockultation börjar Apr 22 4:29 I Passage slutar Apr 22 23:28 I Ockultation börjar Apr 23 2:46 I Förmörkelse slutar Apr 23 20:41 I Passage börjar Apr 23 21:42 I Skuggpassage börjar Apr 23 22:21 II Passage börjar Apr 23 22:56 I Passage slutar Apr 23 23:57 I Skuggpassage slutar Apr 24 0:28 II Skuggpassage börjar Apr 24 1:13 II Passage slutar Apr 24 3:19 II Skuggpassage slutar Apr 24 21:15 I Förmörkelse slutar Apr 25 20:38 III Passage börjar Apr 25 21:44 II Förmörkelse slutar Apr 26 0:04 III Passage slutar Apr 26 0:56 III Skuggpassage börjar Apr 26 4:17 III Skuggpassage slutar Apr 29 4:03 I Passage börjar Apr 30 1:18 I Ockultation börjar Apr 30 21:06 IV Skuggpassage slutar Apr 30 22:30 I Passage börjar Apr 30 23:37 I Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i maj 2004

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 0:46 I Passage slutar Maj 1 0:48 II Passage börjar Maj 1 1:52 I Skuggpassage slutar Maj 1 3:05 II Skuggpassage börjar Maj 1 3:40 II Passage slutar Maj 1 19:46 I Ockultation börjar Maj 1 23:10 I Förmörkelse slutar Maj 2 20:20 I Skuggpassage slutar Maj 3 0:18 III Passage börjar Maj 3 0:19 II Förmörkelse slutar Maj 3 3:44 III Passage slutar Maj 6 22:26 III Förmörkelse slutar Maj 7 3:09 I Ockultation börjar Maj 8 0:21 I Passage börjar Maj 8 1:31 I Skuggpassage börjar Maj 8 2:37 I Passage slutar Maj 8 3:17 II Passage börjar Maj 8 21:37 I Ockultation börjar Maj 9 1:05 I Förmörkelse slutar Maj 9 2:50 IV Förmörkelse börjar Maj 9 20:00 I Skuggpassage börjar Maj 9 21:04 I Passage slutar Maj 9 21:43 II Ockultation börjar Maj 9 22:15 I Skuggpassage slutar Maj 10 2:53 II Förmörkelse slutar Maj 11 21:51 II Skuggpassage slutar Maj 13 21:32 III Ockultation slutar Maj 13 23:05 III Förmörkelse börjar Maj 14 2:25 III Förmörkelse slutar Maj 15 2:13 I Passage börjar Maj 15 23:30 I Ockultation börjar Maj 16 3:00 I Förmörkelse slutar Maj 16 20:41 I Passage börjar Maj 16 21:55 I Skuggpassage börjar Maj 16 22:57 I Passage slutar Maj 17 0:10 I Skuggpassage slutar Maj 17 0:12 IV Passage börjar Maj 17 0:13 II Ockultation börjar Maj 17 21:29 I Förmörkelse slutar Maj 18 21:38 II Skuggpassage börjar Maj 18 21:57 II Passage slutar Maj 19 0:28 II Skuggpassage slutar Maj 20 21:56 III Ockultation börjar Maj 21 1:24 III Ockultation slutar Maj 23 1:23 I Ockultation börjar Maj 23 22:34 I Passage börjar Maj 23 23:50 I Skuggpassage börjar Maj 24 0:50 I Passage slutar Maj 24 2:04 I Skuggpassage slutar Maj 24 23:24 I Förmörkelse slutar Maj 25 20:33 I Skuggpassage slutar Maj 25 20:56 IV Förmörkelse börjar Maj 25 21:40 II Passage börjar Maj 25 23:43 IV Förmörkelse slutar Maj 26 0:15 II Skuggpassage börjar Maj 26 0:32 II Passage slutar Maj 27 21:20 II Förmörkelse slutar Maj 28 1:51 III Ockultation börjar Maj 31 0:28 I Passage börjar Maj 31 1:44 I Skuggpassage börjar Maj 31 21:47 I Ockultation börjar

Jupitermånarna i juni 2004

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 0:09 III Skuggpassage slutar Jun 1 1:20 I Förmörkelse slutar Jun 1 21:13 I Passage slutar Jun 1 22:28 I Skuggpassage slutar Jun 2 0:16 II Passage börjar Jun 2 21:31 IV Passage slutar Jun 3 23:55 II Förmörkelse slutar Jun 7 23:08 III Passage slutar Jun 7 23:43 I Ockultation börjar Jun 8 0:51 III Skuggpassage börjar Jun 8 22:08 I Skuggpassage börjar Jun 8 23:08 I Passage slutar Jun 9 0:23 I Skuggpassage slutar Jun 9 21:43 I Förmörkelse slutar Jun 14 23:45 III Passage börjar Jun 15 22:48 I Passage börjar Jun 16 0:03 I Skuggpassage börjar Jun 16 23:38 I Förmörkelse slutar Jun 17 23:51 II Ockultation börjar Jun 20 0:12 IV Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i juli 2004

Jupiter med månar kan ej observeras i juli

Jupitermånarna i augusti 2004

Jupiter med månar kan ej observeras i augusti

Jupitermånarna i september 2004

Jupiter med månar kan ej observeras i september

Jupitermånarna i oktober 2004

Jupiter med månar kan ej observeras i oktober

Jupitermånarna i november 2004

Datum Tid Måne Händelse Nov 8 5:24 I Skuggpassage slutar Nov 9 5:35 III Förmörkelse slutar Nov 15 5:03 I Skuggpassage börjar Nov 15 5:54 I Passage börjar Nov 16 5:09 II Passage börjar Nov 16 5:20 I Ockultation slutar Nov 23 6:02 II Skuggpassage börjar Nov 25 5:32 II Ockultation slutar Nov 30 6:03 I Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i december 2004

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 4:21 I Passage börjar Dec 1 5:33 I Skuggpassage slutar Dec 1 6:34 I Passage slutar Dec 4 4:20 III Skuggpassage börjar Dec 8 5:13 I Skuggpassage börjar Dec 8 6:19 I Passage börjar Dec 9 5:41 I Ockultation slutar Dec 9 6:02 II Förmörkelse börjar Dec 11 5:17 II Passage slutar Dec 15 5:48 III Ockultation slutar Dec 15 7:06 I Skuggpassage börjar Dec 16 4:17 I Förmörkelse börjar Dec 17 3:48 I Skuggpassage slutar Dec 17 4:57 I Passage slutar Dec 18 5:16 II Passage börjar Dec 18 5:40 II Skuggpassage slutar Dec 22 5:15 III Förmörkelse slutar Dec 22 7:18 III Ockultation börjar Dec 23 6:10 I Förmörkelse börjar Dec 24 3:28 I Skuggpassage börjar Dec 24 4:40 I Passage börjar Dec 24 5:41 I Skuggpassage slutar Dec 24 6:52 I Passage slutar Dec 25 4:01 I Ockultation slutar Dec 25 5:30 II Skuggpassage börjar Dec 27 5:40 II Ockultation slutar Dec 29 6:20 III Förmörkelse börjar Dec 31 5:21 I Skuggpassage börjar Dec 31 6:35 I Passage börjar Dec 31 7:34 I Skuggpassage slutar