Miravariablers maxima 2004

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

U Orionis   11 jan  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
Chi Cygni   21 maj  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
Mira Ceti   17 juni  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Aquilae   22 juni  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Trianguli  28 juli  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Leonis    6 aug  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Hydrae   24 aug  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquarii   19 sept  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei    9 okt  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'