Jupitermånarna 2005

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2005.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2005

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 5:55 I Ockultation slutar Jan 2 3:16 I Passage slutar Jan 2 3:50 III Passage slutar Jan 3 3:06 II Förmörkelse börjar Jan 7 7:14 I Skuggpassage börjar Jan 8 4:24 I Förmörkelse börjar Jan 8 7:48 I Ockultation slutar Jan 9 2:57 I Passage börjar Jan 9 3:00 III Skuggpassage slutar Jan 9 3:56 I Skuggpassage slutar Jan 9 5:09 I Passage slutar Jan 9 5:18 III Passage börjar Jan 9 7:46 III Passage slutar Jan 10 5:41 II Förmörkelse börjar Jan 12 2:21 II Passage börjar Jan 12 2:35 II Skuggpassage slutar Jan 12 5:00 II Passage slutar Jan 15 6:16 I Förmörkelse börjar Jan 16 3:36 I Skuggpassage börjar Jan 16 4:07 III Skuggpassage börjar Jan 16 4:50 I Passage börjar Jan 16 5:49 I Skuggpassage slutar Jan 16 6:56 III Skuggpassage slutar Jan 16 7:01 I Passage slutar Jan 17 4:09 I Ockultation slutar Jan 19 2:27 II Skuggpassage börjar Jan 19 4:53 II Passage börjar Jan 19 5:09 II Skuggpassage slutar Jan 19 7:31 II Passage slutar Jan 21 2:40 II Ockultation slutar Jan 23 5:29 I Skuggpassage börjar Jan 23 6:42 I Passage börjar Jan 23 7:42 I Skuggpassage slutar Jan 23 8:04 III Skuggpassage börjar Jan 24 2:38 I Förmörkelse börjar Jan 24 6:00 I Ockultation slutar Jan 25 2:11 I Skuggpassage slutar Jan 25 3:20 I Passage slutar Jan 26 5:00 II Skuggpassage börjar Jan 26 7:23 II Passage börjar Jan 26 7:42 II Skuggpassage slutar Jan 27 3:06 III Ockultation börjar Jan 27 5:27 III Ockultation slutar Jan 28 5:09 II Ockultation slutar Jan 30 7:23 I Skuggpassage börjar Jan 31 4:31 I Förmörkelse börjar Jan 31 7:50 I Ockultation slutar

Jupitermånarna i februari 2005

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 1:51 I Skuggpassage börjar Feb 1 3:00 I Passage börjar Feb 1 4:04 I Skuggpassage slutar Feb 1 5:10 I Passage slutar Feb 2 2:17 I Ockultation slutar Feb 2 7:34 II Skuggpassage börjar Feb 3 2:08 III Förmörkelse börjar Feb 3 4:54 III Förmörkelse slutar Feb 3 6:51 III Ockultation börjar Feb 4 2:43 II Förmörkelse börjar Feb 4 7:36 II Ockultation slutar Feb 6 1:40 II Passage slutar Feb 7 6:24 I Förmörkelse börjar Feb 8 3:44 I Skuggpassage börjar Feb 8 4:49 I Passage börjar Feb 8 5:57 I Skuggpassage slutar Feb 8 6:59 I Passage slutar Feb 9 0:52 I Förmörkelse börjar Feb 9 4:06 I Ockultation slutar Feb 10 1:26 I Passage slutar Feb 10 6:05 III Förmörkelse börjar Feb 11 5:18 II Förmörkelse börjar Feb 13 1:28 II Passage börjar Feb 13 2:07 II Skuggpassage slutar Feb 13 4:04 II Passage slutar Feb 14 2:26 III Passage slutar Feb 15 5:38 I Skuggpassage börjar Feb 15 6:37 I Passage börjar Feb 15 7:50 I Skuggpassage slutar Feb 16 2:45 I Förmörkelse börjar Feb 16 5:54 I Ockultation slutar Feb 17 1:03 I Passage börjar Feb 17 2:18 I Skuggpassage slutar Feb 17 3:14 I Passage slutar Feb 18 0:20 I Ockultation slutar Feb 18 7:52 II Förmörkelse börjar Feb 20 1:59 II Skuggpassage börjar Feb 20 3:50 II Passage börjar Feb 20 4:41 II Skuggpassage slutar Feb 20 6:26 II Passage slutar Feb 21 2:40 III Skuggpassage slutar Feb 21 3:44 III Passage börjar Feb 21 5:58 III Passage slutar Feb 22 1:33 II Ockultation slutar Feb 22 7:31 I Skuggpassage börjar Feb 23 4:39 I Förmörkelse börjar Feb 23 7:40 I Ockultation slutar Feb 24 1:59 I Skuggpassage börjar Feb 24 2:50 I Passage börjar Feb 24 4:12 I Skuggpassage slutar Feb 24 5:00 I Passage slutar Feb 25 2:07 I Ockultation slutar Feb 27 4:34 II Skuggpassage börjar Feb 27 6:10 II Passage börjar Feb 27 7:16 II Skuggpassage slutar Feb 28 3:54 III Skuggpassage börjar Feb 28 6:37 III Skuggpassage slutar Feb 28 7:12 III Passage börjar Feb 28 23:44 II Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i mars 2005

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 3:52 II Ockultation slutar Mar 2 6:32 I Förmörkelse börjar Mar 3 3:53 I Skuggpassage börjar Mar 3 4:36 I Passage börjar Mar 3 6:05 I Skuggpassage slutar Mar 3 6:46 I Passage slutar Mar 3 23:14 III Ockultation slutar Mar 4 1:00 I Förmörkelse börjar Mar 4 3:53 I Ockultation slutar Mar 5 0:33 I Skuggpassage slutar Mar 5 1:12 I Passage slutar Mar 6 7:09 II Skuggpassage börjar Mar 8 2:18 II Förmörkelse börjar Mar 8 6:10 II Ockultation slutar Mar 9 23:08 II Skuggpassage slutar Mar 10 0:14 II Passage slutar Mar 10 5:46 I Skuggpassage börjar Mar 10 6:21 I Passage börjar Mar 11 2:36 III Ockultation slutar Mar 11 2:54 I Förmörkelse börjar Mar 11 5:38 I Ockultation slutar Mar 12 0:15 I Skuggpassage börjar Mar 12 0:47 I Passage börjar Mar 12 2:27 I Skuggpassage slutar Mar 12 2:57 I Passage slutar Mar 13 0:04 I Ockultation slutar Mar 15 4:53 II Förmörkelse börjar Mar 16 23:01 II Skuggpassage börjar Mar 16 23:54 II Passage börjar Mar 17 1:43 II Skuggpassage slutar Mar 17 2:30 II Passage slutar Mar 18 1:55 III Förmörkelse börjar Mar 18 4:48 I Förmörkelse börjar Mar 18 5:57 III Ockultation slutar Mar 19 2:08 I Skuggpassage börjar Mar 19 2:31 I Passage börjar Mar 19 4:20 I Skuggpassage slutar Mar 19 4:41 I Passage slutar Mar 19 23:16 I Förmörkelse börjar Mar 20 1:48 I Ockultation slutar Mar 20 22:48 I Skuggpassage slutar Mar 20 23:07 I Passage slutar Mar 24 1:36 II Skuggpassage börjar Mar 24 2:10 II Passage börjar Mar 24 4:18 II Skuggpassage slutar Mar 24 4:46 II Passage slutar Mar 25 5:54 III Förmörkelse börjar Mar 25 23:47 II Ockultation slutar Mar 26 4:02 I Skuggpassage börjar Mar 26 4:15 I Passage börjar Mar 26 6:14 I Skuggpassage slutar Mar 27 1:10 I Förmörkelse börjar Mar 27 3:32 I Ockultation slutar Mar 27 22:30 I Skuggpassage börjar Mar 27 22:41 I Passage börjar Mar 28 0:42 I Skuggpassage slutar Mar 28 0:51 I Passage slutar Mar 28 21:58 I Ockultation slutar Mar 28 22:24 III Skuggpassage slutar Mar 28 22:46 III Passage slutar Mar 31 4:12 II Skuggpassage börjar Mar 31 4:24 II Passage börjar

Jupitermånarna i april 2005

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 23:18 II Förmörkelse börjar Apr 2 2:01 II Ockultation slutar Apr 2 5:56 I Skuggpassage börjar Apr 2 5:58 I Passage börjar Mar 31 4:12 II Skuggpassage börjar Mar 31 4:24 II Passage börjar Apr 1 23:18 II Förmörkelse börjar Apr 2 2:01 II Ockultation slutar Apr 2 5:56 I Skuggpassage börjar Apr 2 5:58 I Passage börjar Apr 3 3:04 I Förmörkelse börjar Apr 3 5:16 I Förmörkelse slutar Apr 4 0:24 I Skuggpassage börjar Apr 4 0:24 I Passage börjar Apr 4 2:34 I Passage slutar Apr 4 2:36 I Skuggpassage slutar Apr 4 21:32 I Ockultation börjar Apr 4 23:44 III Skuggpassage börjar Apr 4 23:45 I Förmörkelse slutar Apr 4 23:45 III Passage börjar Apr 5 2:04 III Passage slutar Apr 5 2:21 III Skuggpassage slutar Apr 5 21:04 I Skuggpassage slutar Apr 9 1:38 II Ockultation börjar Apr 9 4:33 II Förmörkelse slutar Apr 10 4:50 I Ockultation börjar Apr 10 22:25 II Passage slutar Apr 10 22:48 II Skuggpassage slutar Apr 11 2:08 I Passage börjar Apr 11 2:18 I Skuggpassage börjar Apr 11 4:18 I Passage slutar Apr 11 4:30 I Skuggpassage slutar Apr 11 23:16 I Ockultation börjar Apr 12 1:39 I Förmörkelse slutar Apr 12 3:01 III Passage börjar Apr 12 3:43 III Skuggpassage börjar Apr 12 5:22 III Passage slutar Apr 12 20:34 I Passage börjar Apr 12 20:46 I Skuggpassage börjar Apr 12 22:44 I Passage slutar Apr 12 22:58 I Skuggpassage slutar Apr 15 20:25 III Förmörkelse slutar Apr 16 3:52 II Ockultation börjar Apr 17 22:03 II Passage börjar Apr 17 22:43 II Skuggpassage börjar Apr 18 0:41 II Passage slutar Apr 18 1:24 II Skuggpassage slutar Apr 18 3:52 I Passage börjar Apr 18 4:12 I Skuggpassage börjar Apr 19 1:00 I Ockultation börjar Apr 19 3:34 I Förmörkelse slutar Apr 19 20:24 II Förmörkelse slutar Apr 19 22:18 I Passage börjar Apr 19 22:41 I Skuggpassage börjar Apr 20 0:28 I Passage slutar Apr 20 0:52 I Skuggpassage slutar Apr 20 22:02 I Förmörkelse slutar Apr 22 20:03 III Ockultation börjar Apr 23 0:23 III Förmörkelse slutar Apr 25 0:19 II Passage börjar Apr 25 1:19 II Skuggpassage börjar Apr 25 2:59 II Passage slutar Apr 25 4:01 II Skuggpassage slutar Apr 26 2:45 I Ockultation börjar Apr 26 22:58 II Förmörkelse slutar Apr 27 0:03 I Passage börjar Apr 27 0:35 I Skuggpassage börjar Apr 27 2:13 I Passage slutar Apr 27 2:46 I Skuggpassage slutar Apr 27 21:11 I Ockultation börjar Apr 27 23:57 I Förmörkelse slutar Apr 28 20:40 I Passage slutar Apr 28 21:14 I Skuggpassage slutar Apr 29 23:23 III Ockultation börjar Apr 30 4:21 III Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i maj 2005

Datum Tid Måne Händelse Maj 2 2:38 II Passage börjar Maj 2 3:56 II Skuggpassage börjar Maj 3 21:32 II Ockultation börjar Maj 4 1:32 II Förmörkelse slutar Maj 4 1:48 I Passage börjar Maj 4 2:29 I Skuggpassage börjar Maj 4 3:59 I Passage slutar Maj 4 22:57 I Ockultation börjar Maj 5 1:52 I Förmörkelse slutar Maj 5 19:55 II Skuggpassage slutar Maj 5 20:15 I Passage börjar Maj 5 20:57 I Skuggpassage börjar Maj 5 22:25 I Passage slutar Maj 5 23:09 I Skuggpassage slutar Maj 6 20:20 I Förmörkelse slutar Maj 7 2:47 III Ockultation börjar Maj 10 22:09 III Skuggpassage slutar Maj 10 23:50 II Ockultation börjar Maj 11 3:34 I Passage börjar Maj 12 0:44 I Ockultation börjar Maj 12 19:51 II Skuggpassage börjar Maj 12 20:48 II Passage slutar Maj 12 22:01 I Passage börjar Maj 12 22:32 II Skuggpassage slutar Maj 12 22:52 I Skuggpassage börjar Maj 13 0:12 I Passage slutar Maj 13 1:03 I Skuggpassage slutar Maj 13 22:15 I Förmörkelse slutar Maj 17 22:24 III Passage slutar Maj 17 23:36 III Skuggpassage börjar Maj 18 2:08 III Skuggpassage slutar Maj 18 2:11 II Ockultation börjar Maj 19 2:32 I Ockultation börjar Maj 19 20:31 II Passage börjar Maj 19 22:28 II Skuggpassage börjar Maj 19 23:12 II Passage slutar Maj 19 23:49 I Passage börjar Maj 20 0:46 I Skuggpassage börjar Maj 20 1:09 II Skuggpassage slutar Maj 20 2:00 I Passage slutar Maj 20 20:59 I Ockultation börjar Maj 21 0:10 I Förmörkelse slutar Maj 21 20:27 I Passage slutar Maj 21 21:26 I Skuggpassage slutar Maj 24 23:22 III Passage börjar Maj 25 1:59 III Passage slutar Maj 26 22:56 II Passage börjar Maj 27 1:06 II Skuggpassage börjar Maj 27 1:38 I Passage börjar Maj 27 1:38 II Passage slutar Maj 27 22:49 I Ockultation börjar Maj 28 2:05 I Förmörkelse slutar Maj 28 21:09 I Skuggpassage börjar Maj 28 22:16 I Passage slutar Maj 28 22:31 II Förmörkelse slutar Maj 28 23:20 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i juni 2005

Datum Tid Måne Händelse Jun 3 1:23 II Passage börjar Jun 4 0:39 I Ockultation börjar Jun 4 21:44 III Förmörkelse börjar Jun 4 21:55 I Passage börjar Jun 4 23:04 I Skuggpassage börjar Jun 5 0:07 I Passage slutar Jun 5 0:13 III Förmörkelse slutar Jun 5 1:06 II Förmörkelse slutar Jun 5 1:15 I Skuggpassage slutar Jun 5 22:29 I Förmörkelse slutar Jun 11 22:38 II Ockultation börjar Jun 11 23:26 III Ockultation slutar Jun 11 23:46 I Passage börjar Jun 12 0:58 I Skuggpassage börjar Jun 13 0:24 I Förmörkelse slutar Jun 13 22:20 II Skuggpassage slutar Jun 19 22:52 I Ockultation börjar Jun 20 23:32 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i juli 2005

Jupiter med månar kan ej observeras i juli

Jupitermånarna i augusti 2005

Jupiter med månar kan ej observeras i augusti

Jupitermånarna i september 2005

Jupiter med månar kan ej observeras i september

Jupitermånarna i oktober 2005

Jupiter med månar kan ej observeras i oktober

Jupitermånarna i november 2005

Jupiter med månar kan ej observeras i oktober

Jupitermånarna i december 2005

Datum Tid Måne Händelse Dec 10 6:57 II Förmörkelse börjar Dec 19 6:08 II Passage börjar Dec 19 6:57 II Skuggpassage slutar Dec 19 7:14 I Förmörkelse börjar Dec 20 6:35 I Skuggpassage slutar Dec 26 6:56 II Skuggpassage börjar Dec 26 7:01 III Passage börjar Dec 27 6:19 I Skuggpassage börjar Dec 27 7:18 I Passage börjar Dec 28 6:04 II Ockultation slutar Dec 28 6:43 I Ockultation slutar