Planeterna 2005

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sju olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader kring början-mitten på mars (aftonstjärna) samt i slutet av augusti och mitten av december (morgonstjärna).

Venus är morgonstjärna från årets början till den 31 mars, och därefter aftonstjärna till årets slut. Venus står längst östligt från solen (47 grader) den 3 november. Den 9 december lyser Venus klarast.

Mars vandrar under året genom Skorpionens, Ormbärarens, Skyttens, Stenbockens, Vattumannens, Fiskarnas, Valfiskens, Vädurens och Oxens stjärnbilder men återvänder vid årets sista månader till Vädurens stjärnbild. Den 7 november står Mars i opposition.

Jupiter rör sig under sörre delen av året i Jungfruns stjärnbild för att mot årets slut slinka över i Vågens stjärnbild. Den står i opposition den 3 april och i konjunktion den 22 oktober.

Saturnus vandrar under året i Tvillingarnas och Kräftans stjärnbilder. Den 14 januari står Saturnus i opposition och den 23 juli står den i konjunktion med solen. Ringarna är i år inte riktigt lika öppna som förra året men lutar fortfarande mellan 23 och 18 grader.

Uranus befinner sig under året i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 25 februari. Oppositionen inträffar den 1 september, då Uranus har magnituden +5,7.

Neptunus befinner sig hela året i Stenbockens stjärnbild. Den står i konjunktion den 3 februari. Oppositionen inträffar den 8 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8.

Pluto står i opposition den 14 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den syns hela året i Ormens stjärnbild.

(1) Ceres rör sig under året i Jungfruns, Vågens, Skorpionens och Ormbärarens stjärnbilder. Den står i opposition den 8 maj då Ceres lyser med magnitud 7,0.

(2) Pallas syns under året i Jungfruns, Berekines hårs och Björnvaktarens stjärnbilder. Den står i opposition den 23 mars och har då magnituden 7,1.

(3) Juno rör sig under året i Vattumannens, Fiskarnas, Valfiskens, Vädurens, Oxens och Orions stjärnbilder. Den står i opposition den 9 december med magnituden 7,6.

(4) Vesta syns under året i Valfiskens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Orions och Tvillingarnas stjärnbilder. I år står Vesta inte i opposition men når mot slutet av året magnituden 6,6.