Ringformig solförmörkelse den 3 okt 2005
Solförmörkelsen är ringformig i Portugal, Spanien, Algeriet, Tunisien, Libyen, Sudan, Chad, Etiopien, Kenya och Sudan.

Kontakttiderna är, sett från fyra svenska orter (sommartid):
         Stockholm      Göteborg       Lund         Luleå
            Pro- Sol-      Pro- Sol-      Pro- Sol-      Pro- Sol-
        t m s cent höjd  t m s cent höjd  t m s cent höjd  t m s cent höjd

   Början 10:18:45  0  21  10:08:31  0  19  10:06:50  0  21  10:35:30  0  18
   Max   11:18:22 33  25  11:12:43 42  25  11:13:22 44  27  11:23:14 21  20
   Slutet 12:19:37  0  27  12:19:26  0  28  12:22:41  0  30  12:11:37  0  20
   

Fred Espenak's informationssida om förmörkelsen - mycket informationsrik
Översiktskarta
Förmörkelsen i Spanien

Till sist en varning: var rädd om ögonen! Att titta på solen kräver säkra solfilter. Mer info här:

Säkra observationer av solen och förmörkelsen (pdf, svenska)
Säkra solobservationer (svenska)
MrEclipse om solfilter
Säkra solobservationer (engelska)


Beräkna förmörkelsen för din egen stad

Ort:   Latitud:   Longitud:   Höjd ö.h.: m   Tidszon: (tim. fr. Greenwich)

solförmörkelse         Magnitud:     Yttäckning:     Sol/måne förh.:
Ringformiga fasen -         Varaktighet:     Djup:    
  Lokal tid höjd ö.h. azimut PosV Hor PosV
1:a kontakten  
2:a kontakten  
Maximal förmörkelse  
3:e kontakten  
4:e kontakten  

Uppskattat Delta-T   sek

           
Vill du veta de exakta tiderna för förmörkelsen sett just från din ort? Denna sida kan beräkna detta åt dig.

Vid starten görs beräkningar för Stockholm, Sverige, men du kan välja bland ett antal svenska städer. Dessutom kan du skriva in latitud och longitud för vilken plats som helst i hela världen.

Anm:
Latitud och longitud måste skrivas in i grader och decimaler
(t.ex. för latitud 45°24' skriv 45.4) med tecken.
Latituder norr om ekvatorn och longituder öster
om Greenwich har teckent + (plus).
Latituder söder om ekvatorn och longituder väster
om Greenwich har teckent - (minus).
Tidszonen måste vara i timmar fråm Greenwich Mean Time (GMT eller UT), + (plus)-tecken om österur,- (minus)-tecken om västerut.
T.ex. i Sverige på sommaren är skillnaden 2 timmar (sommartid!), så värdet som skall skrivas in är +2.
Om höjd ö.h. är negativ så betyder detta att solen är under horisonten och att kontakten inte är synlig från denna ort.
Observera att ingen kontroll görs på inmatade värden.
Kontrollera att de är riktiga och hör ihop.