Jupitermånarna 2007

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2007.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2007

Datum Tid Måne Händelse Jan 21 7:53 II Skuggpassage slutar Jan 28 7:54 II Skuggpassage börjar Jan 31 7:52 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i februari 2007

Datum Tid Måne Händelse Feb 7 7:35 I Skuggpassage börjar Feb 13 7:20 II Förmörkelse börjar Feb 15 6:47 I Förmörkelse börjar Feb 15 7:09 II Passage slutar Feb 16 7:20 I Passage slutar Feb 18 7:33 III Förmörkelse börjar Feb 22 7:15 II Passage börjar Feb 22 7:23 II Skuggpassage slutar Feb 23 7:05 I Passage börjar Feb 24 6:32 I Ockultation slutar

Jupitermånarna i mars 2007

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 6:23 III Passage börjar Mar 1 7:23 II Skuggpassage börjar Mar 3 6:57 II Ockultation slutar Mar 10 6:54 I Förmörkelse börjar Mar 10 6:59 II Förmörkelse slutar Mar 10 7:01 II Ockultation börjar Mar 11 6:17 I Skuggpassage slutar Mar 18 6:00 I Skuggpassage börjar Mar 19 6:28 III Ockultation slutar Mar 19 6:40 I Ockultation slutar Mar 19 6:46 II Passage slutar Mar 26 5:08 I Förmörkelse börjar Mar 26 5:24 III Förmörkelse slutar Mar 27 5:46 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2007

Datum Tid Måne Händelse Apr 3 5:26 I Passage börjar Apr 4 4:49 I Ockultation slutar Apr 11 4:06 II Förmörkelse börjar Apr 13 5:28 III Passage börjar Apr 19 4:42 I Skuggpassage slutar Apr 20 3:47 II Skuggpassage slutar Apr 20 5:02 III Skuggpassage börjar Apr 26 4:25 I Skuggpassage börjar Apr 27 3:47 II Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2007

Datum Tid Måne Händelse Maj 4 3:30 I Förmörkelse börjar Maj 5 2:58 I Skuggpassage slutar Maj 5 3:42 I Passage slutar Maj 8 3:02 III Förmörkelse börjar Maj 12 2:41 I Skuggpassage börjar Maj 12 3:16 I Passage börjar Maj 13 2:36 I Ockultation slutar Maj 20 1:45 I Förmörkelse börjar Maj 21 1:38 I Passage slutar Maj 22 1:28 II Passage börjar Maj 26 2:02 III Passage börjar Maj 28 0:58 I Skuggpassage börjar Maj 28 1:11 I Passage börjar Maj 31 1:11 II Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2007

Datum Tid Måne Händelse Jun 7 0:54 II Ockultation börjar Jun 13 1:08 III Förmörkelse slutar Jun 15 23:49 II Passage slutar Jun 16 0:19 II Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i augusti

Jupitermånarna i september 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i september

Jupitermånarna i oktober 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i oktober

Jupitermånarna i november 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i november

Jupitermånarna i december 2007

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i december