Miravariablers maxima 2007

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

U Orionis   17 febr  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Leonis    3 mars  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
Mira Ceti   24 mars  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Trianguli  26 juni  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquilae   9 juli  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
Chi Cygni   2 okt  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Hydrae    5 okt  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquarii   3 dec  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei   14 dec  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Leonis   30 dec  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'