Planeterna 2007

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader i början av februari (aftonstjärna), slutet av juli (morgonstjärna) samt i mitten och slutet av november (morgonstjärna).

Venus är aftonstjärna från årets början till den 18 augusti och därefter morgonstjärna till årets slut. Venus står längst östligt från solen den 9 juni (45 grader) och längst västligt från solen den 28 oktober (46 grader). Den lyser klarast den 12 juli och den 23 september. I år syns Venus bra under hela första halvan av året på kvällshimlen, och från september och till årets slut på morgonhimlen.

Mars vandrar under året genom Ormbärarens, Skyttens, Stenbockens, Vattumannens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens och Tvillingarnas stjärnbilder och slinker vid årets slut tillbaka i Oxens stjärnbild. Den 24 december står Mars i opposition och syns då hela natten. Mars passerar närmast jorden den 19 december.

Jupiter befinner sig nästan hela året i Ormbärarens stjärnbild, för att under årets sista veckor röra sig in i Skyttens stjärnbild. Den står i opposition den 5 juni och i konjunktion den 23 december. Jupiter syns inte bra hos oss i år, men man kan se den lågt i sydost eller söder på senvåren och under sommaren.

Saturnus hittar man hela året i Lejonets stjärnbild. Den 10 februari står Saturnus i opposition och den 21 augusti står den i konjunktion. Ringarna sluter sig allt mer - deras lutning minskar under året från 15 till 7 grader. Saturnus syns i år bäst på vårens kvällshimmel.

Uranus finns i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 5 mars. Oppositionen inträffar den 9 september, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus syns i år bäst på hösten. Den rör sig sakta norrut och blir därför lättare att se för varje år som går. Uranus ser man bäst på kvällshimlen i augusti och september.

Neptunus vandrar sakta i Stenbockens stjärnbild hela året. Den står i konjunktion den 8 februari. Oppositionen inträffar den 13 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns i år bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 19 juni, och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres rör sig under året i Vattumannens, Fiskarnas, Valfiskens och Oxens stjärnbilder. Ceres står i opposition den 9 november då den lyser med magnitud 7,2. Ceres är ganska lätt att hitta på hösthimlen med en bra kikare eller mindre teleskop.

(2) Pallas syns under årets andra halva i Pegasus och Vattumannens stjärnbilder. Den står i opposition den 3 september och har då magnituden 8,8. Pallas kan, liksom Ceres, hittas på hösthimlen med ett mindre teleskop.

(3) Juno ser vi i år bara under några vårmånader i Jungfruns stjärnbild. I år står Juno i opposition den 10 april med magnituden 9,7. Juno står i konjunktion den 14 november.

(4) Vesta syns hela året fast långt på himlen. Den vandrar genom Vågens, Skorpionens, Ormbärarens, och Skyttens stjärnbilder. Den står i opposition den 30 maj och har då magnituden 5,4 - åker man längre söderut där himlarna är mörka har man möjlighet att se Vesta med blotta ögat på senvåren.

På vintern och våren kan man även se (18) Melpomene i Kräftans och Tvillingarnas stjärnbilder, (44) Nysa i Orions och Tvillingarnas stjärnbilder, (20) Massalia i Kräftans stjärnbild och (7) Iris i Vädurens, Oxens och Orions stjärnbilder.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (15) Eunomia i Kuskens, Tvillingarnas och Kräftans stjärnbilder, (40) Harmonia i Stenbockens stjärnbild, (12) Victoria i Fiskarnas stjärnbild, (8) Flora i Valfiskens, Vädurens och Oxens stjärnbilder, och (29) Amphitrite i Oxens och Vädurens stjärnbilder.

Två kometer förväntas bli hyfsat ljusa i år: Komet 2P/Encke synd kring månadsskiftet mars-april i Fiskarnas och Vädurens stjärnbilder, men ligger då så nära solen på himlen att den kan vara lite svår att se med kikare eller teleskop. I december kan man se komet 8P/Tuttle vandra genom Cepheus, Cassiopeias, Andromedas, Triangelns och Fiskarnas stjärnbilder samtidigt som den ljusnar och mot årets slut kanske blir synlig med blotta ögat. Tuttle syns på kvällshimlen, långt bort från solen på himlen, och syns även under januari 2008 tills den försvunnit ner på den södra stjärnhimlen.