Jupitermånarna 2008

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2008.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i januari

Jupitermånarna i februari 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i februari

Jupitermånarna i mars 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i mars

Jupitermånarna i april 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i april

Jupitermånarna i maj 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i maj

Jupitermånarna i juni 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juni

Jupitermånarna i juli 2008

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2008

Datum Tid Måne Händelse Aug 23 23:04 I Ockultation börjar Aug 24 22:38 I Passage slutar Aug 24 23:39 I Skuggpassage slutar Aug 25 23:13 II Passage börjar Aug 27 23:07 II Förmörkelse slutar Aug 31 22:11 I Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2008

Datum Tid Måne Händelse Sep 1 22:42 I Förmörkelse slutar Sep 7 21:38 IV Skuggpassage börjar Sep 8 21:10 I Ockultation börjar Sep 9 21:58 I Skuggpassage slutar Sep 9 22:06 III Passage slutar Sep 15 20:48 IV Ockultation börjar Sep 16 21:37 I Skuggpassage börjar Sep 17 21:01 I Förmörkelse slutar Sep 20 21:01 III Förmörkelse slutar Sep 21 20:17 II Förmörkelse slutar Sep 25 20:18 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2008

Datum Tid Måne Händelse Okt 2 19:57 I Skuggpassage börjar Okt 4 20:24 III Ockultation börjar Okt 5 20:04 II Ockultation börjar Okt 7 19:40 II Skuggpassage slutar Okt 14 19:29 II Skuggpassage börjar Okt 14 19:38 II Passage slutar Okt 15 19:43 III Skuggpassage börjar Okt 17 19:38 I Ockultation börjar Okt 18 19:15 I Passage slutar Okt 22 18:37 III Passage börjar Okt 25 18:56 I Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2008

Datum Tid Måne Händelse Nov 11 17:56 I Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i december 2008

Datum Tid Måne Händelse Dec 12 16:41 I Passage slutar Dec 19 16:26 I Passage börjar