Miravariablers maxima 2008

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

Mira Ceti   29 jan  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
U Orionis   23 febr  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Aquilae   27 febr  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Trianguli  19 mars  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   16 nov  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Leonis    8 nov  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Hydrae   12 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquilae   22 nov  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Trianguli  8 dec  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquarii   14 dec  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
Mira Ceti   30 dec  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'