Jupitermånarna och Saturnus måne Titan 2009

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas synliga förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2009. I år förmörkar och ockulterar Jupitermånarna även varandra, och dessutom förmörkas Saturnus måne Titan.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec
Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer
Saturnusmånen Titans synliga förmörkelser, passager och ockultationer

Jupitermånarna i januari 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i januari

Jupitermånarna i februari 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i februari

Jupitermånarna i mars 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i mars

Jupitermånarna i april 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i april

Jupitermånarna i maj 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i maj

Jupitermånarna i juni 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juni

Jupitermånarna i juli 2009

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2009

Datum Tid Måne Händelse Aug 25 23:24 IV Skuggpassage slutar Aug 28 0:12 I Passage börjar Aug 28 0:33 I Skuggpassage börjar Aug 29 0:04 I Förmörkelse slutar Aug 29 0:56 II Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2009

Datum Tid Måne Händelse Sep 3 0:19 IV Ockultation börjar Sep 4 23:10 I Ockultation börjar Sep 4 23:34 II Ockultation börjar Sep 5 22:41 I Passage slutar Sep 5 23:15 I Skuggpassage slutar Sep 6 22:06 II Skuggpassage slutar Sep 7 1:18 III Förmörkelse slutar Sep 12 0:55 I Ockultation börjar Sep 12 1:52 II Ockultation börjar Sep 12 22:09 I Passage börjar Sep 12 22:52 I Skuggpassage börjar Sep 13 0:27 I Passage slutar Sep 13 1:10 I Skuggpassage slutar Sep 13 21:49 II Skuggpassage börjar Sep 13 22:22 I Förmörkelse slutar Sep 13 22:44 III Ockultation börjar Sep 13 23:15 II Passage slutar Sep 14 0:41 II Skuggpassage slutar Sep 19 2:42 I Ockultation börjar Sep 19 23:02 IV Förmörkelse börjar Sep 19 23:56 I Passage börjar Sep 20 0:48 I Skuggpassage börjar Sep 20 2:14 I Passage slutar Sep 20 21:08 I Ockultation börjar Sep 20 22:41 II Passage börjar Sep 21 0:17 I Förmörkelse slutar Sep 21 0:25 II Skuggpassage börjar Sep 21 1:33 II Passage slutar Sep 21 2:10 III Ockultation börjar Sep 21 20:41 I Passage slutar Sep 21 21:35 I Skuggpassage slutar Sep 22 22:10 II Förmörkelse slutar Sep 24 23:27 III Skuggpassage slutar Sep 27 1:44 I Passage börjar Sep 27 21:32 IV Passage börjar Sep 27 22:56 I Ockultation börjar Sep 28 1:02 II Passage börjar Sep 28 20:11 I Passage börjar Sep 28 21:12 I Skuggpassage börjar Sep 28 22:29 I Passage slutar Sep 28 23:30 I Skuggpassage slutar Sep 29 19:47 II Ockultation börjar Sep 29 20:41 I Förmörkelse slutar Sep 30 0:48 II Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2009

Datum Tid Måne Händelse Okt 1 23:11 III Passage slutar Okt 1 23:50 III Skuggpassage börjar Okt 5 0:45 I Ockultation börjar Okt 5 22:01 I Passage börjar Okt 5 23:08 I Skuggpassage börjar Okt 6 0:19 I Passage slutar Okt 6 21:55 IV Förmörkelse slutar Okt 6 22:13 II Ockultation börjar Okt 6 22:36 I Förmörkelse slutar Okt 7 19:55 I Skuggpassage slutar Okt 8 19:30 II Passage slutar Okt 8 21:46 II Skuggpassage slutar Okt 8 23:10 III Passage börjar Okt 12 21:23 III Förmörkelse slutar Okt 12 23:51 I Passage börjar Okt 13 21:02 I Ockultation börjar Okt 14 0:31 I Förmörkelse slutar Okt 14 19:33 I Skuggpassage börjar Okt 14 20:37 I Passage slutar Okt 14 21:51 I Skuggpassage slutar Okt 15 19:00 I Förmörkelse slutar Okt 15 19:04 II Passage börjar Okt 15 21:30 II Skuggpassage börjar Okt 15 21:56 II Passage slutar Okt 16 0:22 II Skuggpassage slutar Okt 17 19:24 II Förmörkelse slutar Okt 19 20:20 III Ockultation slutar Okt 19 21:47 III Förmörkelse börjar Okt 20 22:54 I Ockultation börjar Okt 21 20:11 I Passage börjar Okt 21 21:29 I Skuggpassage börjar Okt 21 22:30 I Passage slutar Okt 21 23:46 I Skuggpassage slutar Okt 22 20:55 I Förmörkelse slutar Okt 22 21:33 II Passage börjar Okt 22 23:24 IV Ockultation börjar Okt 24 22:02 II Förmörkelse slutar Okt 26 20:32 III Ockultation börjar Okt 28 22:05 I Passage börjar Okt 28 23:24 I Skuggpassage börjar Okt 29 19:15 I Ockultation börjar Okt 29 22:51 I Förmörkelse slutar Okt 30 18:51 I Passage slutar Okt 30 19:35 III Skuggpassage slutar Okt 30 20:11 I Skuggpassage slutar Okt 31 19:03 II Ockultation börjar Okt 31 19:39 IV Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2009

Datum Tid Måne Händelse Nov 2 18:53 II Skuggpassage slutar Nov 5 21:09 I Ockultation börjar Nov 6 18:11 III Passage slutar Nov 6 18:28 I Passage börjar Nov 6 19:49 I Skuggpassage börjar Nov 6 19:59 III Skuggpassage börjar Nov 6 20:46 I Passage slutar Nov 6 22:07 I Skuggpassage slutar Nov 7 19:15 I Förmörkelse slutar Nov 7 21:40 II Ockultation börjar Nov 8 21:50 IV Ockultation slutar Nov 9 18:37 II Skuggpassage börjar Nov 9 18:49 II Passage slutar Nov 9 21:29 II Skuggpassage slutar Nov 13 18:33 III Passage börjar Nov 13 20:24 I Passage börjar Nov 13 21:45 I Skuggpassage börjar Nov 13 22:13 III Passage slutar Nov 14 21:10 I Förmörkelse slutar Nov 15 18:32 I Skuggpassage slutar Nov 16 18:34 II Passage börjar Nov 16 21:13 II Skuggpassage börjar Nov 16 21:26 II Passage slutar Nov 17 17:30 III Förmörkelse slutar Nov 17 18:28 IV Skuggpassage slutar Nov 18 19:14 II Förmörkelse slutar Nov 21 19:30 I Ockultation börjar Nov 22 18:10 I Skuggpassage börjar Nov 22 19:08 I Passage slutar Nov 22 20:27 I Skuggpassage slutar Nov 23 17:35 I Förmörkelse slutar Nov 23 21:13 II Passage börjar Nov 24 17:55 III Förmörkelse börjar Nov 24 21:32 III Förmörkelse slutar Nov 28 21:27 I Ockultation börjar Nov 29 18:48 I Passage börjar Nov 29 20:05 I Skuggpassage börjar Nov 29 21:06 I Passage slutar Nov 30 19:30 I Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i december 2009

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 16:52 I Skuggpassage slutar Dec 1 20:28 III Ockultation slutar Dec 2 19:03 II Ockultation börjar Dec 3 20:03 IV Passage börjar Dec 4 18:39 II Skuggpassage slutar Dec 6 20:47 I Passage börjar Dec 7 17:56 I Ockultation börjar Dec 8 17:35 I Passage slutar Dec 8 18:47 I Skuggpassage slutar Dec 11 18:23 II Skuggpassage börjar Dec 11 18:53 II Passage slutar Dec 12 18:15 IV Förmörkelse börjar Dec 12 19:46 III Skuggpassage slutar Dec 14 19:55 I Ockultation börjar Dec 15 17:16 I Passage börjar Dec 15 18:26 I Skuggpassage börjar Dec 15 19:34 I Passage slutar Dec 16 17:50 I Förmörkelse slutar Dec 18 18:45 II Passage börjar Dec 19 19:20 III Passage slutar Dec 19 20:11 III Skuggpassage börjar Dec 20 19:02 II Förmörkelse slutar Dec 22 19:17 I Passage börjar Dec 23 16:25 I Ockultation börjar Dec 23 19:46 I Förmörkelse slutar Dec 24 17:07 I Skuggpassage slutar Dec 27 16:44 II Ockultation börjar Dec 29 16:48 IV Förmörkelse slutar Dec 30 17:40 III Förmörkelse slutar Dec 30 18:26 I Ockultation börjar Dec 31 16:45 I Skuggpassage börjar Dec 31 18:05 I Passage slutar Dec 31 19:02 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarnas ömsesidiga ockultationer och förmörkelser 2009

1 = Io, 2 = Europa, 3 = Ganymedes, 4 = Callisto, f = förmörkelse, o = ockultation Exempel: 1f2 = Io förmörkar Europa 3o2 = Ganymedes ockulterar Europa Omfattn = hur många procent som ockulteras eller förmörkas Varar = varaktigheten hos ev. ringformig fas Ljusfall = hur många procent av ljusstyrkan som försvinner hos den förmörkade månen Magn-ändr = hur mycket magnituden ändras hos den förmörkade månen SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme Datum Händelse Börjar Slutar Omfattn Varar Ljusfall Magn-ändr t m s t m s % % Juli 16 1f2 22:48:58 22:52:41 20 29 0,38 Juli 17 1o2 0:00:27 0:07:05 53 Aug 4 3f2 22:47:21 22:58:48 74 94 3,11 Aug 4 3o2 23:48:16 23:56:52 22 Aug 5 3f1 20:39:44 20:41:40 12 40 0,56 Aug 8 1f3 21:40:30 21:45:37 27 R 76s 32 0,42 Aug 14 1o2 22:47:22 23:06:21 5 Aug 15 1o2 1:25:43 2:03:50 31 Aug 16 1f3 0:50:15 0:56:05 24 27 0,35 Aug 16 1o3 21:07:39 21:19:02 2 Aug 16 1f3 21:31:22 21:58:39 39 R 58s 36 0,49 Aug 17 1o2 21:58:29 22:11:13 99,6 Aug 17 1f2 22:11:12 22:21:10 48 54 0,84 Aug 24 1f3 2:25:59 2:31:32 10 15 0,17 Aug 25 1o2 0:23:55 0:39:44 22 Aug 25 1f2 1:09:12 1:21:58 44 47 0,70 Aug 25 1f2 19:11:12 19:18:16 14 18 0,21 Sept 1 1o2 20:56:18 21:08:12 54 Sept 1 1f2 22:00:20 22:08:07 34 39 0,53 Sept 4 1o2 21:19:53 21:36:10 9 Sept 8 1o2 23:21:26 23:31:26 55 Sept 9 1f2 0:39:10 0:46:44 53 63 1,07 Sept 26 1f2 18:54:44 19:00:45 76 91 2,56 Okt 3 1o2 19:27:99 19:33:28 48 Okt 3 1f2 21:19:56 21:25:02 54 68 1,24 Okt 5 1o3 18:14:06 18:16:06 4 Okt 8 3o1 18:48:32 18:51:21 15 Okt 9 3o2 18:48:50 18:56:54 38 Okt 10 1f2 23:43:26 23:47:19 31 42 0,59 Okt 15 3o1 21:27:23 21:31:26 29 Okt 16 3o2 22:09:30 22:17:55 51 Okt 26 2o3 16:39:15 16:45:02 59 R 59s Nov 2 2o3 19:49:23 19:55:15 59 R 57s Nov 4 1o2 17:46:54 17:51:51 53 Nov 11 1o2 20:06:18 20:11:12 60 Nov 16 2o1 16:11:15 16:15:09 86 R 17s Nov 21 3o2 15:15:16 15:22:14 65 Nov 23 2o1 18:27:38 18:31:36 86 R 9s Nov 28 3o2 18:45:18 18:51:32 54 Nov 30 2o1 20:45:36 20:49:36 78 Dec 6 1o2 16:19:33 16:24:15 21 Dec 13 1o2 18:41:48 18:46:15 87 Dec 15 2o3 15:59:41 16:05:08 32 Dec 22 2o3 19:33:21 19:37:09 13 Dec 25 2o1 17:00:13 17:03:39 34

Saturnus måne Titan: synliga förmörkelser, passager och ockultationer 2009

Datum Tid Händelse Jan 7 23:12 Passage slutar Jan 16 0:15 Ockultation slutar Jan 23 21:25 Passage slutar Jan 31 22:07 Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme Okt 14 6:45 Ockultation slutar Okt 30 5:26 Förmörkelse slutar Nov 15 4:25 Förmörkelse slutar Dec 1 3:20 Förmörkelse slutar Dec 17 2:08 Förmörkelse slutar