Miravariablers maxima 2009

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

T Cephei    4 jan  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
U Orionis   4 mars  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Trianguli  29 aug  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Leonis   14 sept  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Aquilae   24 sept  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Hydrae    4 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
Mira Ceti   25 nov  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
Chi Cygni   30 dec  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'