Planeterna 2009

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sju olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader i början av januari (aftonstjärna), i mitten och slutet av april (aftonstjärna), samt under första halvan av oktober (morgonstjärna).

Venus är aftonstjärna från årets början till den 27 mars och därefter morgonstjärna till årets slut. Venus syns bäst under årets första tre månader på kvällshimlen samt under årets andra halva på morgonhimlen. Under dagarna kring den undre konjunktionen den 27 mars kan man se Venus som en smal liggande skära både på kvällen och på morgonen; dock kan en vanlig kikare vara nödvändig för att man då ska kunna se Venus i den ljusa skymningen.

Mars vandrar under året genom Skyttens, Stenbockens, Vattumannens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans och Lejonets stjärnbilder. Under årets andra halva syns Mars bra på morgonhimlen, och mot slutet av året närmar sig Mars opposition. I år står Mars varken i konjunktion eller opposition.

Jupiter befinner sig under årets första dagar i Skyttens stjärnbild men flyttar sig snart över till Stenbockens stjärnbild där den stannar kvar resten av året. Den 24 januari står Jupiter i konjunktion, och opposition når Jupiter den 14 augusti. Jupiter står fortfarande lågt på himlen, även om den kommit lite högre upp än förra året. Under årets andra halva kan man se Jupiter lågt i söder eller sydväst på kvällshimlen.

Saturnus förflyttar sig under året från Lejonets till Jungfruns stjärnbild. Den 8 mars står Saturnus i opposition och den 17 september står den i konjunktion. Saturnus ringar syns i år från kanten i början på september; tyvärr står Saturnus samtidigt nära konjunktion så detta går inte att observera. Saturnus syns i år bäst på vårens kvällshimmel.

Uranus rör sig under året från Vattumannens till Fiskarnas och sedan åter till Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 13 mars. Oppositionen inträffar den 17 september, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus rör sig sakta norrut och blir därför lättare att se för varje år som går. Man ser den bäst på kvällshimlen i augusti och september.

Neptunus vandrar sakta i Stenbockens stjärnbild hela året. Den står i konjunktion den 12 februari. Oppositionen inträffar den 17 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 23 juni och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres rör sig under årets åtta första månader i Lejonets, Lilla Lejonets och Jungfruns stjärnbilder. Ceres står i opposition den 25 februari och har då magnituden 6,9.

(2) Pallas står i vid årets början under vår horisont, men rör sig därefter under årets första halva norrut genom Eridanus, Harens, Orions, Enhörningens, Lilla Hundens och Vattenormens stjärnbilder innan den försvinner i solens strålar. Den står i konjunktion den 13 september och blir sedan vid årets slut åter synlig i Jungfruns stjärnbild.

(3) Juno är vid årets början dold av solens strålar och står i konjunktion den 18 januari. Den blir åter synlig framemot maj och rör sig under årets andra halva genom Fiskarnas, Vattumannens och Valfiskens stjärnbilder. Juno står i opposition den 21 september och är i år ovanligt ljus, då den vid oppositionen har magnituden 7,6.

(4) Vesta syns under årets första månader i Fiskarnas, Valfiskens, Vädurens och Oxens stjärnbilder. Sedan försvinner Vesta i solens strålar, står i konjunktion den 22 juni, och blir åter synlig under årets fyra sista månader i Kräftans och Lejonets stjärnbilder.

På vintern och våren kan man även se (27) Euterpe i Lejonets och Kräftans stjärnbilder, (29) Amphitrite i Jungfruns och Lejonets stjärnbilder och (14) Irene i Jungfruns stjärnbild. Under sommaren syns (7) Iris lågt i söder i Skyttens stjärnbild. På sensommaren, hösten och förvintern syns (18) Melpomene i Valfiskens stjärnbild, (20) Massalia i Fiskarnas stjärnbild samt (89) Julia i Andromedas och Pegasus stjärnbilder.

En komet förväntas bli hyfsat ljus i år:
I februari kan komet C/2007 N3 Lulin nå 6:e magnituden i Jungfruns och Lejonets stjärnbilder.