Jupitermånarna 2010

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2010.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2010

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 16:10 I Förmörkelse slutar Jan 3 19:32 II Ockultation börjar Jan 5 15:33 II Skuggpassage börjar Jan 5 16:39 II Passage slutar Jan 5 18:27 II Skuggpassage slutar Jan 6 14:32 III Ockultation börjar Jan 6 16:54 IV Passage slutar Jan 7 17:49 I Passage börjar Jan 7 18:41 I Skuggpassage börjar Jan 8 14:57 I Ockultation börjar Jan 8 18:06 I Förmörkelse slutar Jan 9 15:26 I Skuggpassage slutar Jan 12 16:35 II Passage börjar Jan 12 18:11 II Skuggpassage börjar Jan 13 18:58 III Ockultation börjar Jan 14 16:10 II Förmörkelse slutar Jan 15 16:59 I Ockultation börjar Jan 16 15:05 I Skuggpassage börjar Jan 16 16:38 I Passage slutar Jan 16 17:21 I Skuggpassage slutar Jan 17 15:53 III Skuggpassage slutar Jan 21 18:45 II Förmörkelse slutar Jan 23 16:22 I Passage börjar Jan 23 17:00 I Skuggpassage börjar Jan 23 18:40 I Passage slutar Jan 24 16:21 III Skuggpassage börjar Jan 24 16:25 I Förmörkelse slutar Jan 24 17:30 III Passage slutar Jan 28 17:25 II Ockultation börjar Jan 30 15:40 II Skuggpassage slutar Jan 30 18:24 I Passage börjar Jan 31 18:21 I Förmörkelse slutar Jan 31 18:22 III Passage börjar

Jupitermånarna i februari 2010

Datum Tid Måne Händelse Feb 6 17:31 II Passage slutar Feb 6 18:17 II Skuggpassage slutar Feb 7 17:37 I Ockultation börjar Feb 8 17:14 I Passage slutar Feb 8 17:34 I Skuggpassage slutar Feb 11 17:48 III Förmörkelse slutar Feb 13 17:29 II Passage börjar Feb 15 17:13 I Skuggpassage börjar Feb 16 16:40 I Förmörkelse slutar Feb 17 17:20 IV Ockultation börjar

Jupitermånarna i mars 2010

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i mars

Jupitermånarna i april 2010

Datum Tid Måne Händelse Apr 28 3:52 III Passage slutar Apr 30 4:00 I Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2010

Datum Tid Måne Händelse Maj 16 2:35 III Ockultation slutar Maj 17 2:54 I Passage slutar Maj 21 2:28 IV Skuggpassage slutar Maj 24 2:37 I Passage börjar Maj 25 2:12 I Ockultation slutar Maj 30 2:34 III Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2010

Datum Tid Måne Händelse Jun 3 1:15 III Passage slutar Jun 4 1:28 II Passage börjar Jun 4 1:36 II Skuggpassage slutar Jun 8 2:29 I Förmörkelse börjar Jun 9 0:59 I Passage börjar Jun 9 1:53 I Skuggpassage slutar Jun 10 2:18 III Passage börjar Jun 11 1:21 II Skuggpassage börjar Jun 13 1:05 II Ockultation slutar Jun 16 1:31 I Skuggpassage börjar Jun 17 0:40 III Skuggpassage börjar Jun 17 2:29 I Ockultation slutar Jun 24 0:45 I Förmörkelse börjar Jun 25 0:08 I Skuggpassage slutar Jun 25 1:31 I Passage slutar Jun 27 0:44 II Förmörkelse börjar Jun 28 0:23 III Ockultation börjar Jun 29 1:28 II Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2010

Datum Tid Måne Händelse Jul 1 2:39 I Förmörkelse börjar Jul 1 23:47 I Skuggpassage börjar Jul 2 0:04 IV Förmörkelse slutar Jul 2 1:11 I Passage börjar Jul 2 2:02 I Skuggpassage slutar Jul 3 0:45 I Ockultation slutar Jul 5 1:53 III Förmörkelse slutar Jul 6 1:16 II Passage börjar Jul 6 1:18 II Skuggpassage slutar Jul 9 1:41 I Skuggpassage börjar Jul 9 23:02 I Förmörkelse börjar Jul 10 2:37 I Ockultation slutar Jul 10 23:44 I Passage slutar Jul 12 2:39 III Förmörkelse börjar Jul 13 1:05 II Skuggpassage börjar Jul 15 0:37 II Ockultation slutar Jul 16 1:04 III Passage slutar Jul 17 0:56 I Förmörkelse börjar Jul 17 23:22 I Passage börjar Jul 18 0:18 I Skuggpassage slutar Jul 18 1:35 I Passage slutar Jul 18 22:55 I Ockultation slutar Jul 22 3:05 II Ockultation slutar Jul 22 23:58 III Skuggpassage slutar Jul 23 1:58 III Passage börjar Jul 23 22:12 II Passage slutar Jul 24 2:50 I Förmörkelse börjar Jul 24 23:57 I Skuggpassage börjar Jul 25 1:12 I Passage börjar Jul 25 2:12 I Skuggpassage slutar Jul 25 3:25 I Passage slutar Jul 26 0:45 I Ockultation slutar Jul 26 21:52 I Passage slutar Jul 27 0:37 IV Skuggpassage börjar Jul 27 2:53 IV Skuggpassage slutar Jul 29 0:24 II Förmörkelse börjar Jul 30 0:45 III Skuggpassage börjar Jul 30 21:54 II Passage börjar Jul 30 22:22 II Skuggpassage slutar Jul 31 0:37 II Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i augusti 2010

Datum Tid Måne Händelse Aug 1 1:52 I Skuggpassage börjar Aug 1 3:00 I Passage börjar Aug 1 23:12 I Förmörkelse börjar Aug 2 2:33 I Ockultation slutar Aug 2 21:27 I Passage börjar Aug 2 22:08 III Ockultation slutar Aug 2 22:35 I Skuggpassage slutar Aug 2 23:40 I Passage slutar Aug 5 3:01 II Förmörkelse börjar Aug 6 22:10 II Skuggpassage börjar Aug 7 0:17 II Passage börjar Aug 7 0:58 II Skuggpassage slutar Aug 7 2:59 II Passage slutar Aug 8 3:46 I Skuggpassage börjar Aug 8 21:07 II Ockultation slutar Aug 9 1:06 I Förmörkelse börjar Aug 9 21:52 III Förmörkelse slutar Aug 9 22:14 I Skuggpassage börjar Aug 9 22:53 III Ockultation börjar Aug 9 23:15 I Passage börjar Aug 10 0:29 I Skuggpassage slutar Aug 10 1:28 I Passage slutar Aug 10 1:40 III Ockultation slutar Aug 10 22:47 I Ockultation slutar Aug 12 20:58 IV Skuggpassage slutar Aug 14 0:45 II Skuggpassage börjar Aug 14 2:37 II Passage börjar Aug 14 3:33 II Skuggpassage slutar Aug 15 23:28 II Ockultation slutar Aug 16 3:00 I Förmörkelse börjar Aug 16 22:43 III Förmörkelse börjar Aug 17 0:09 I Skuggpassage börjar Aug 17 1:01 I Passage börjar Aug 17 1:53 III Förmörkelse slutar Aug 17 2:22 III Ockultation börjar Aug 17 2:24 I Skuggpassage slutar Aug 17 3:14 I Passage slutar Aug 17 21:29 I Förmörkelse börjar Aug 18 0:33 I Ockultation slutar Aug 18 20:52 I Skuggpassage slutar Aug 18 21:41 I Passage slutar Aug 21 3:21 II Skuggpassage börjar Aug 21 4:18 IV Förmörkelse börjar Aug 22 21:33 II Förmörkelse börjar Aug 23 1:47 II Ockultation slutar Aug 24 2:03 I Skuggpassage börjar Aug 24 2:44 III Förmörkelse börjar Aug 24 2:47 I Passage börjar Aug 24 4:18 I Skuggpassage slutar Aug 24 20:46 II Passage slutar Aug 24 23:23 I Förmörkelse börjar Aug 25 2:18 I Ockultation slutar Aug 25 20:32 I Skuggpassage börjar Aug 25 21:13 I Passage börjar Aug 25 22:47 I Skuggpassage slutar Aug 25 23:26 I Passage slutar Aug 26 20:44 I Ockultation slutar Aug 27 19:58 III Skuggpassage slutar Aug 27 22:19 III Passage slutar Aug 30 0:10 II Förmörkelse börjar Aug 30 4:05 II Ockultation slutar Aug 31 3:58 I Skuggpassage börjar Aug 31 4:32 I Passage börjar Aug 31 20:20 II Passage börjar Aug 31 22:01 II Skuggpassage slutar Aug 31 23:01 II Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2010

Datum Tid Måne Händelse Sep 1 1:17 I Förmörkelse börjar Sep 1 4:02 I Ockultation slutar Sep 1 22:26 I Skuggpassage börjar Sep 1 22:58 I Passage börjar Sep 2 0:41 I Skuggpassage slutar Sep 2 1:11 I Passage slutar Sep 2 19:46 I Förmörkelse börjar Sep 2 22:28 I Ockultation slutar Sep 3 19:37 I Passage slutar Sep 3 20:51 III Skuggpassage börjar Sep 3 22:52 III Passage börjar Sep 3 23:59 III Skuggpassage slutar Sep 4 1:39 III Passage slutar Sep 6 2:47 II Förmörkelse börjar Sep 6 22:41 IV Förmörkelse börjar Sep 7 0:15 IV Förmörkelse slutar Sep 7 21:50 II Skuggpassage börjar Sep 7 22:34 II Passage börjar Sep 8 0:36 II Skuggpassage slutar Sep 8 1:15 II Passage slutar Sep 8 3:12 I Förmörkelse börjar Sep 9 0:21 I Skuggpassage börjar Sep 9 0:42 I Passage börjar Sep 9 2:36 I Skuggpassage slutar Sep 9 2:55 I Passage slutar Sep 9 19:29 II Ockultation slutar Sep 9 21:40 I Förmörkelse börjar Sep 10 0:12 I Ockultation slutar Sep 10 18:50 I Skuggpassage börjar Sep 10 19:08 I Passage börjar Sep 10 21:05 I Skuggpassage slutar Sep 10 21:21 I Passage slutar Sep 11 0:53 III Skuggpassage börjar Sep 11 2:09 III Passage börjar Sep 11 4:00 III Skuggpassage slutar Sep 11 4:57 III Passage slutar Sep 15 0:25 II Skuggpassage börjar Sep 15 0:47 II Passage börjar Sep 15 3:11 II Skuggpassage slutar Sep 15 3:29 II Passage slutar Sep 15 5:06 I Förmörkelse börjar Sep 16 2:16 I Skuggpassage börjar Sep 16 2:25 I Passage börjar Sep 16 4:31 I Skuggpassage slutar Sep 16 4:39 I Passage slutar Sep 16 18:44 II Förmörkelse börjar Sep 16 21:44 II Ockultation slutar Sep 16 23:35 I Förmörkelse börjar Sep 17 1:55 I Ockultation slutar Sep 17 20:45 I Skuggpassage börjar Sep 17 20:51 I Passage börjar Sep 17 23:00 I Skuggpassage slutar Sep 17 23:05 I Passage slutar Sep 18 4:55 III Skuggpassage börjar Sep 18 20:21 I Ockultation slutar Sep 21 18:49 III Förmörkelse börjar Sep 21 21:53 III Förmörkelse slutar Sep 22 3:00 II Passage börjar Sep 22 3:01 II Skuggpassage börjar Sep 23 4:09 I Passage börjar Sep 23 4:11 I Skuggpassage börjar Sep 23 18:13 IV Förmörkelse slutar Sep 23 21:15 II Ockultation börjar Sep 24 0:09 II Förmörkelse slutar Sep 24 1:26 I Ockultation börjar Sep 24 3:43 I Förmörkelse slutar Sep 24 22:35 I Passage börjar Sep 24 22:40 I Skuggpassage börjar Sep 25 0:48 I Passage slutar Sep 25 0:55 I Skuggpassage slutar Sep 25 18:49 II Passage slutar Sep 25 19:04 II Skuggpassage slutar Sep 25 19:52 I Ockultation börjar Sep 25 22:12 I Förmörkelse slutar Sep 26 19:14 I Passage slutar Sep 26 19:23 I Skuggpassage slutar Sep 28 22:08 III Ockultation börjar Sep 29 1:54 III Förmörkelse slutar Sep 30 23:30 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2010

Datum Tid Måne Händelse Okt 1 2:47 II Förmörkelse slutar Okt 1 3:09 I Ockultation börjar Okt 2 0:19 I Passage börjar Okt 2 0:35 I Skuggpassage börjar Okt 2 2:33 I Passage slutar Okt 2 2:50 I Skuggpassage slutar Okt 2 18:20 II Passage börjar Okt 2 18:54 II Skuggpassage börjar Okt 2 21:02 II Passage slutar Okt 2 21:35 I Ockultation börjar Okt 2 21:39 II Skuggpassage slutar Okt 3 0:07 I Förmörkelse slutar Okt 3 18:45 I Passage börjar Okt 3 19:04 I Skuggpassage börjar Okt 3 20:59 I Passage slutar Okt 3 21:19 I Skuggpassage slutar Okt 4 18:35 I Förmörkelse slutar Okt 6 1:25 III Ockultation börjar Okt 8 1:46 II Ockultation börjar Okt 9 2:04 I Passage börjar Okt 9 2:31 I Skuggpassage börjar Okt 9 4:17 I Passage slutar Okt 9 17:01 III Skuggpassage börjar Okt 9 18:05 III Passage slutar Okt 9 20:04 III Skuggpassage slutar Okt 9 20:34 II Passage börjar Okt 9 21:30 II Skuggpassage börjar Okt 9 23:17 II Passage slutar Okt 9 23:20 I Ockultation börjar Okt 10 0:14 II Skuggpassage slutar Okt 10 2:01 I Förmörkelse slutar Okt 10 20:30 I Passage börjar Okt 10 21:00 I Skuggpassage börjar Okt 10 22:43 I Passage slutar Okt 10 23:14 I Skuggpassage slutar Okt 11 17:46 I Ockultation börjar Okt 11 18:45 II Förmörkelse slutar Okt 11 20:30 I Förmörkelse slutar Okt 12 17:10 I Passage slutar Okt 12 17:43 I Skuggpassage slutar Okt 16 3:49 I Passage börjar Okt 16 18:30 III Passage börjar Okt 16 21:04 III Skuggpassage börjar Okt 16 21:26 III Passage slutar Okt 16 22:49 II Passage börjar Okt 17 0:05 III Skuggpassage slutar Okt 17 0:05 II Skuggpassage börjar Okt 17 1:04 I Ockultation börjar Okt 17 1:33 II Passage slutar Okt 17 2:49 II Skuggpassage slutar Okt 17 22:15 I Passage börjar Okt 17 22:55 I Skuggpassage börjar Okt 18 0:29 I Passage slutar Okt 18 1:10 I Skuggpassage slutar Okt 18 17:13 II Ockultation börjar Okt 18 19:31 I Ockultation börjar Okt 18 21:23 II Förmörkelse slutar Okt 18 22:25 I Förmörkelse slutar Okt 19 16:42 I Passage börjar Okt 19 17:24 I Skuggpassage börjar Okt 19 18:56 I Passage slutar Okt 19 19:39 I Skuggpassage slutar Okt 20 16:54 I Förmörkelse slutar Okt 23 21:53 III Passage börjar Okt 24 0:52 III Passage slutar Okt 24 1:06 II Passage börjar Okt 24 1:07 III Skuggpassage börjar Okt 24 2:41 II Skuggpassage börjar Okt 24 2:50 I Ockultation börjar Okt 25 0:02 I Passage börjar Okt 25 0:51 I Skuggpassage börjar Okt 25 2:16 I Passage slutar Okt 25 3:05 I Skuggpassage slutar Okt 25 19:33 II Ockultation börjar Okt 25 21:17 I Ockultation börjar Okt 26 0:02 II Förmörkelse slutar Okt 26 0:20 I Förmörkelse slutar Okt 26 18:28 I Passage börjar Okt 26 19:20 I Skuggpassage börjar Okt 26 20:43 I Passage slutar Okt 26 21:34 I Skuggpassage slutar Okt 27 15:59 II Skuggpassage börjar Okt 27 17:00 II Passage slutar Okt 27 17:58 III Förmörkelse slutar Okt 27 18:43 II Skuggpassage slutar Okt 27 18:49 I Förmörkelse slutar Okt 28 16:03 I Skuggpassage slutar Okt 31 1:21 III Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2010

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 1:49 I Passage börjar Nov 1 21:55 II Ockultation börjar Nov 1 23:04 I Ockultation börjar Nov 2 2:15 I Förmörkelse slutar Nov 2 20:16 I Passage börjar Nov 2 21:16 I Skuggpassage börjar Nov 2 22:31 I Passage slutar Nov 2 23:30 I Skuggpassage slutar Nov 3 16:36 II Passage börjar Nov 3 17:31 I Ockultation börjar Nov 3 17:59 III Ockultation slutar Nov 3 18:35 II Skuggpassage börjar Nov 3 19:01 III Förmörkelse börjar Nov 3 19:20 II Passage slutar Nov 3 20:44 I Förmörkelse slutar Nov 3 21:18 II Skuggpassage slutar Nov 3 21:59 III Förmörkelse slutar Nov 4 15:45 I Skuggpassage börjar Nov 4 16:58 I Passage slutar Nov 4 17:59 I Skuggpassage slutar Nov 5 15:59 II Förmörkelse slutar Nov 9 0:20 II Ockultation börjar Nov 9 0:52 I Ockultation börjar Nov 9 22:05 I Passage börjar Nov 9 23:12 I Skuggpassage börjar Nov 10 0:20 I Passage slutar Nov 10 1:26 I Skuggpassage slutar Nov 10 18:32 III Ockultation börjar Nov 10 18:59 II Passage börjar Nov 10 19:19 I Ockultation börjar Nov 10 21:11 II Skuggpassage börjar Nov 10 21:35 III Ockultation slutar Nov 10 21:43 II Passage slutar Nov 10 22:39 I Förmörkelse slutar Nov 10 23:03 III Förmörkelse börjar Nov 10 23:54 II Skuggpassage slutar Nov 11 16:33 I Passage börjar Nov 11 17:41 I Skuggpassage börjar Nov 11 18:47 I Passage slutar Nov 11 19:55 I Skuggpassage slutar Nov 12 17:08 I Förmörkelse slutar Nov 12 18:38 II Förmörkelse slutar Nov 14 16:12 III Skuggpassage slutar Nov 16 23:56 I Passage börjar Nov 17 1:08 I Skuggpassage börjar Nov 17 21:09 I Ockultation börjar Nov 17 21:24 II Passage börjar Nov 17 22:11 III Ockultation börjar Nov 17 23:47 II Skuggpassage börjar Nov 18 0:09 II Passage slutar Nov 18 0:34 I Förmörkelse slutar Nov 18 1:16 III Ockultation slutar Nov 18 18:23 I Passage börjar Nov 18 19:37 I Skuggpassage börjar Nov 18 20:38 I Passage slutar Nov 18 21:51 I Skuggpassage slutar Nov 19 15:37 I Ockultation börjar Nov 19 16:01 II Ockultation börjar Nov 19 19:03 I Förmörkelse slutar Nov 19 21:17 II Förmörkelse slutar Nov 20 15:06 I Passage slutar Nov 20 16:20 I Skuggpassage slutar Nov 20 21:25 IV Passage börjar Nov 20 22:13 IV Passage slutar Nov 21 15:18 III Passage slutar Nov 21 15:47 II Skuggpassage slutar Nov 21 17:19 III Skuggpassage börjar Nov 21 20:14 III Skuggpassage slutar Nov 24 23:01 I Ockultation börjar Nov 24 23:52 II Passage börjar Nov 25 20:15 I Passage börjar Nov 25 21:33 I Skuggpassage börjar Nov 25 22:30 I Passage slutar Nov 25 23:47 I Skuggpassage slutar Nov 26 17:29 I Ockultation börjar Nov 26 18:32 II Ockultation börjar Nov 26 20:58 I Förmörkelse slutar Nov 26 23:56 II Förmörkelse slutar Nov 27 14:44 I Passage börjar Nov 27 16:02 I Skuggpassage börjar Nov 27 16:58 I Passage slutar Nov 27 18:16 I Skuggpassage slutar Nov 28 15:27 I Förmörkelse slutar Nov 28 15:41 II Skuggpassage börjar Nov 28 15:52 II Passage slutar Nov 28 16:00 III Passage börjar Nov 28 18:23 II Skuggpassage slutar Nov 28 19:06 III Passage slutar Nov 28 21:21 III Skuggpassage börjar Nov 29 0:15 III Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i december 2010

Datum Tid Måne Händelse Dec 2 22:09 I Passage börjar Dec 2 23:29 I Skuggpassage börjar Dec 3 0:24 I Passage slutar Dec 3 19:21 I Ockultation börjar Dec 3 21:06 II Ockultation börjar Dec 3 22:54 I Förmörkelse slutar Dec 4 16:37 I Passage börjar Dec 4 17:58 I Skuggpassage börjar Dec 4 18:52 I Passage slutar Dec 4 20:12 I Skuggpassage slutar Dec 5 15:38 II Passage börjar Dec 5 17:22 I Förmörkelse slutar Dec 5 18:17 II Skuggpassage börjar Dec 5 18:23 II Passage slutar Dec 5 19:52 III Passage börjar Dec 5 20:59 II Skuggpassage slutar Dec 5 23:00 III Passage slutar Dec 6 14:41 I Skuggpassage slutar Dec 7 14:23 IV Passage börjar Dec 7 15:45 IV Passage slutar Dec 7 15:54 II Förmörkelse slutar Dec 9 15:15 III Förmörkelse börjar Dec 9 18:07 III Förmörkelse slutar Dec 10 0:03 I Passage börjar Dec 10 21:15 I Ockultation börjar Dec 10 23:42 II Ockultation börjar Dec 11 18:32 I Passage börjar Dec 11 19:54 I Skuggpassage börjar Dec 11 20:47 I Passage slutar Dec 11 22:08 I Skuggpassage slutar Dec 12 15:44 I Ockultation börjar Dec 12 18:12 II Passage börjar Dec 12 19:18 I Förmörkelse slutar Dec 12 20:54 II Skuggpassage börjar Dec 12 20:57 II Passage slutar Dec 12 23:35 II Skuggpassage slutar Dec 12 23:50 III Passage börjar Dec 13 14:23 I Skuggpassage börjar Dec 13 15:16 I Passage slutar Dec 13 16:37 I Skuggpassage slutar Dec 14 18:33 II Förmörkelse slutar Dec 15 23:27 IV Ockultation börjar Dec 16 16:49 III Ockultation slutar Dec 16 19:17 III Förmörkelse börjar Dec 16 22:08 III Förmörkelse slutar Dec 17 23:11 I Ockultation börjar Dec 18 20:28 I Passage börjar Dec 18 21:50 I Skuggpassage börjar Dec 18 22:43 I Passage slutar Dec 19 17:39 I Ockultation börjar Dec 19 20:48 II Passage börjar Dec 19 21:13 I Förmörkelse slutar Dec 19 23:30 II Skuggpassage börjar Dec 19 23:33 II Passage slutar Dec 20 14:57 I Passage börjar Dec 20 16:19 I Skuggpassage börjar Dec 20 17:12 I Passage slutar Dec 20 18:33 I Skuggpassage slutar Dec 21 15:40 II Ockultation börjar Dec 21 15:42 I Förmörkelse slutar Dec 21 21:11 II Förmörkelse slutar Dec 23 15:30 II Skuggpassage slutar Dec 23 17:45 III Ockultation börjar Dec 23 20:52 III Ockultation slutar Dec 23 23:19 III Förmörkelse börjar Dec 25 22:25 I Passage börjar Dec 26 19:36 I Ockultation börjar Dec 26 23:09 I Förmörkelse slutar Dec 27 16:23 III Skuggpassage slutar Dec 27 16:54 I Passage börjar Dec 27 18:15 I Skuggpassage börjar Dec 27 19:09 I Passage slutar Dec 27 20:29 I Skuggpassage slutar Dec 28 17:38 I Förmörkelse slutar Dec 28 18:22 II Ockultation börjar Dec 29 14:58 I Skuggpassage slutar Dec 30 15:25 II Skuggpassage börjar Dec 30 15:31 II Passage slutar Dec 30 18:06 II Skuggpassage slutar Dec 30 21:53 III Ockultation börjar