Meteorsvärmar 2010

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Meteorsvärmar utan någon aktivitet angiven är svaga.

Namn         Ungefärlig  Datum  Antal Fart  Radiant
           varaktighet  för max /tim  km/s i maximum

Kvadrantiderna    1-4 jan    3 jan  30-200 42  15t20m +49°
Delta-Cancriderna  13-21 jan   16 jan   .  28  8t24m +20°
Virginiderna     3/2 - 15/4  Flera max  5  31  12t24m -11°
Delta-Leoniderna   5/2 - 19/3  26 febr   .  23  10t36m +19°
Sigma-Leoniderna   21/3 - 13/5  17 apr   .  20  13t00m -05°
My-Virginiderna   1/4 - 12/5  25 apr   .  29  14t44m -05°
Alfa-Bootiderna   14/4 - 12/5  28 apr   .  20  14t32m +19°
Lyriderna      20-23 april  22 apr  15-25  48  18t06m +34°
Eta-Aquariderna   21/4 - 12/5  3 maj  30-100 65  22t22m -02°
Tau-Herculiderna   19/5 - 14/6  3 juni   .  15  15t12m +39°
Omikron-Draconiderna 7-24 juli   16 juli   .  24  18t04m +59°
Delta-Aquariderna  14/7 - 25/8  29 juli  30  41  22t12m -17°
  (2:a maximum)     .    12 aug   20  42  22t36m -05°
Alfa-Capricorniderna 15/7 - 25/8  30 juli  10  23  20t28m -10°
Iota-Aquariderna   15/7 - 20/9  5 aug   10  34  22t12m -15°
  (2:a maximum)     .    20 aug   10  31  21t48m -06°
Perseiderna     23/7 - 23/8  12 aug  30-200 59  3t04m +57°
Kappa-Cygniderna   9/8 - 6/10  18 aug   5  25  19t04m +59°
Pisciderna      sept - okt  20 sept  10  26  0t24m 00°
  (2:a maximum)     .    12 okt   .  29  1t44m +14°
Sigma-Orioniderna  14/9 - 29/10  4 okt   8     5t44m -03°
Kappa-Aquariderna  11-28 sept  21 sept   .  16  22t32m -05°
Draconiderna     6-10 okt    9 okt  0-200 20  17t28m +54°
Epsilon-Geminiderna 14-27 okt   19 okt   .  69  6t56m +27°
Orioniderna     2/10 - 7/11  21 okt  10-40 66  6t18m +16°
Leo Minoriderna   22-24 okt   24 okt   .  62  10t48m +37°
Tauriderna      15/9 - 1/12  3 nov  5-25  27  3t22m +14°
  (2:a maximum)     .    13 nov  5-25  29  3t53m +22°
Pegasiderna     29/10 - 12/11 12 nov   .  11  22t20m +21°
Leoniderna      14-20 nov   17 nov 5-140000 71  10t08m +22°
Monocerotiderna   27/11 - 17/12 10 dec   .  42  6t40m +14°
Chi-Orinoiderna   4-15 dec   10 dec   .  25  5t36m +26°
  (2:a maximum)     .    11 dec   .  26  5t40m +16°
Geminiderna     4-16 dec   14 dec  10-120 34  7t28m +33°
Ursiderna      17-24 dec   22 dec  5-100 35  14t28m +76°

Perseidernas maximum infaller i år strax efter nymåne.

Kvadrantidernas maximum infaller i år då månen är en växande skära som bara syns på kvällen. Månen har därför hunnit gå ned vid Kvadrantidernas morgonmaximum.

Geminidernas maximum infaller vid växande halvmåne, och svärmen störs därför lite av månljuset.

Eta-Aquaridernas maximum infaller fem dagar efter fullmåne, Delta-Aquaridernas maximum tre dagar efter fullmåne.

Leonidernas maximum inträffar en dag efter fullmåne. Leoniderna förväntas för mycket lång tid framöver (sekler?) ha normal eller låg aktivitet.