Miravariablers maxima 2010

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Aquarii   8 jan  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei   31 jan  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
U Orionis   13 mars  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Trianguli  12 maj  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquilae   31 maj  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Leonis   27 juli  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
Mira Ceti   28 okt  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Hydrae   20 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'