Jupitermånarna 2011

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2011.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2011

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 18:06 IV Ockultation börjar Jan 1 19:48 IV Ockultation slutar Jan 2 21:33 I Ockultation börjar Jan 3 17:38 III Skuggpassage börjar Jan 3 18:52 I Passage börjar Jan 3 20:11 I Skuggpassage börjar Jan 3 20:25 III Skuggpassage slutar Jan 3 21:07 I Passage slutar Jan 3 22:25 I Skuggpassage slutar Jan 4 19:33 I Förmörkelse slutar Jan 4 21:05 II Ockultation börjar Jan 5 16:54 I Skuggpassage slutar Jan 6 18:02 II Skuggpassage börjar Jan 6 18:13 II Passage slutar Jan 6 20:42 II Skuggpassage slutar Jan 10 16:25 III Passage börjar Jan 10 19:33 III Passage slutar Jan 10 20:51 I Passage börjar Jan 10 21:40 III Skuggpassage börjar Jan 10 22:07 I Skuggpassage börjar Jan 10 23:06 I Passage slutar Jan 11 18:01 I Ockultation börjar Jan 11 21:29 I Förmörkelse slutar Jan 12 16:36 I Skuggpassage börjar Jan 12 17:36 I Passage slutar Jan 12 18:49 I Skuggpassage slutar Jan 13 18:09 II Passage börjar Jan 13 20:38 II Skuggpassage börjar Jan 13 20:55 II Passage slutar Jan 15 18:25 II Förmörkelse slutar Jan 17 20:42 III Passage börjar Jan 17 22:51 I Passage börjar Jan 18 20:00 I Ockultation börjar Jan 19 17:21 I Passage börjar Jan 19 18:32 I Skuggpassage börjar Jan 19 19:35 I Passage slutar Jan 19 20:45 I Skuggpassage slutar Jan 20 17:53 I Förmörkelse slutar Jan 20 20:54 II Passage börjar Jan 21 18:15 III Förmörkelse slutar Jan 22 21:03 II Förmörkelse slutar Jan 25 22:00 I Ockultation börjar Jan 26 19:21 I Passage börjar Jan 26 20:28 I Skuggpassage börjar Jan 26 21:36 I Passage slutar Jan 27 16:30 I Ockultation börjar Jan 27 19:49 I Förmörkelse slutar Jan 28 17:10 I Skuggpassage slutar Jan 28 18:07 III Ockultation slutar Jan 28 19:34 III Förmörkelse börjar Jan 28 22:17 III Förmörkelse slutar Jan 29 18:48 II Ockultation börjar Jan 31 17:51 II Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i februari 2011

Datum Tid Måne Händelse Feb 2 21:22 I Passage börjar Feb 3 18:31 I Ockultation börjar Feb 3 21:44 I Förmörkelse slutar Feb 4 16:53 I Skuggpassage börjar Feb 4 18:07 I Passage slutar Feb 4 19:05 I Skuggpassage slutar Feb 4 19:26 III Ockultation börjar Feb 5 21:37 II Ockultation börjar Feb 7 17:48 II Skuggpassage börjar Feb 7 18:37 II Passage slutar Feb 7 20:28 II Skuggpassage slutar Feb 8 16:33 III Skuggpassage slutar Feb 10 20:32 I Ockultation börjar Feb 11 17:54 I Passage börjar Feb 11 18:48 I Skuggpassage börjar Feb 11 20:08 I Passage slutar Feb 11 21:01 I Skuggpassage slutar Feb 12 18:08 I Förmörkelse slutar Feb 14 18:40 II Passage börjar Feb 14 20:25 II Skuggpassage börjar Feb 14 21:25 II Passage slutar Feb 15 17:22 III Passage slutar Feb 15 17:55 III Skuggpassage börjar Feb 15 20:35 III Skuggpassage slutar Feb 16 18:14 II Förmörkelse slutar Feb 18 19:55 I Passage börjar Feb 18 20:44 I Skuggpassage börjar Feb 19 17:04 I Ockultation börjar Feb 19 20:04 I Förmörkelse slutar Feb 20 17:25 I Skuggpassage slutar Feb 22 18:50 III Passage börjar Feb 23 20:50 II Förmörkelse slutar Feb 26 19:06 I Ockultation börjar Feb 27 17:08 I Skuggpassage börjar Feb 27 18:42 I Passage slutar Feb 27 19:20 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i mars 2011

Datum Tid Måne Händelse Mar 2 19:33 II Ockultation börjar Mar 4 17:37 II Skuggpassage slutar Mar 5 18:23 III Förmörkelse slutar Mar 6 18:30 I Passage börjar Mar 6 19:03 I Skuggpassage börjar Mar 7 18:23 I Förmörkelse slutar Mar 11 17:36 II Skuggpassage börjar Mar 11 19:22 II Passage slutar Mar 11 20:15 II Skuggpassage slutar Mar 12 17:55 III Ockultation börjar Mar 14 17:42 I Ockultation börjar Mar 15 17:39 I Skuggpassage slutar Mar 18 19:31 II Passage börjar Mar 20 17:57 II Förmörkelse slutar Mar 21 19:44 I Ockultation börjar Mar 22 19:19 I Passage slutar Mar 22 19:34 I Skuggpassage slutar Mar 29 19:08 I Passage börjar Mar 29 19:17 I Skuggpassage börjar Mar 30 18:09 III Skuggpassage börjar Mar 30 18:38 I Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2011

Datum Tid Måne Händelse Apr 6 18:20 I Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2011

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i maj

Jupitermånarna i juni 2011

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juni

Jupitermånarna i juli 2011

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2011

Datum Tid Måne Händelse Aug 21 23:34 I Passage börjar Aug 24 0:11 II Förmörkelse börjar Aug 24 23:27 III Ockultation slutar Aug 26 0:21 II Passage slutar Aug 29 0:08 I Skuggpassage börjar Aug 30 0:53 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2011

Datum Tid Måne Händelse Sep 2 0:26 II Skuggpassage slutar Sep 2 0:27 II Passage börjar Sep 5 23:23 I Förmörkelse börjar Sep 6 22:40 I Skuggpassage slutar Sep 6 23:48 I Passage slutar Sep 8 0:29 III Förmörkelse börjar Sep 9 0:32 II Skuggpassage börjar Sep 10 23:16 II Ockultation slutar Sep 13 1:17 I Förmörkelse börjar Sep 13 22:25 I Skuggpassage börjar Sep 13 23:28 I Passage börjar Sep 14 0:35 I Skuggpassage slutar Sep 14 1:36 I Passage slutar Sep 14 22:56 I Ockultation slutar Sep 18 1:38 II Ockultation slutar Sep 18 22:56 III Passage börjar Sep 19 0:08 III Passage slutar Sep 21 0:19 I Skuggpassage börjar Sep 21 1:15 I Passage börjar Sep 21 2:29 I Skuggpassage slutar Sep 21 21:40 I Förmörkelse börjar Sep 22 0:42 I Ockultation slutar Sep 22 21:49 I Passage slutar Sep 24 23:52 II Förmörkelse börjar Sep 25 22:39 III Skuggpassage börjar Sep 26 0:41 III Skuggpassage slutar Sep 26 2:23 III Passage börjar Sep 26 21:32 II Skuggpassage slutar Sep 26 23:03 II Passage slutar Sep 28 2:13 I Skuggpassage börjar Sep 28 3:01 I Passage börjar Sep 28 23:34 I Förmörkelse börjar Sep 29 2:28 I Ockultation slutar Sep 29 21:27 I Passage börjar Sep 29 22:52 I Skuggpassage slutar Sep 29 23:35 I Passage slutar Sep 30 20:54 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2011

Datum Tid Måne Händelse Okt 2 2:28 II Förmörkelse börjar Okt 3 2:41 III Skuggpassage börjar Okt 3 21:39 II Skuggpassage börjar Okt 3 23:00 II Passage börjar Okt 4 0:08 II Skuggpassage slutar Okt 4 1:20 II Passage slutar Okt 6 1:28 I Förmörkelse börjar Okt 6 20:30 III Ockultation slutar Okt 6 22:36 I Skuggpassage börjar Okt 6 23:12 I Passage börjar Okt 7 0:46 I Skuggpassage slutar Okt 7 1:19 I Passage slutar Okt 7 22:38 I Ockultation slutar Okt 11 0:15 II Skuggpassage börjar Okt 11 1:16 II Passage börjar Okt 11 2:43 II Skuggpassage slutar Okt 11 3:36 II Passage slutar Okt 12 21:40 II Ockultation slutar Okt 13 3:23 I Förmörkelse börjar Okt 13 20:35 III Förmörkelse börjar Okt 13 22:35 III Förmörkelse slutar Okt 13 22:35 III Ockultation börjar Okt 13 23:49 III Ockultation slutar Okt 14 0:31 I Skuggpassage börjar Okt 14 0:56 I Passage börjar Okt 14 2:41 I Skuggpassage slutar Okt 14 3:03 I Passage slutar Okt 14 21:51 I Förmörkelse börjar Okt 15 0:22 I Ockultation slutar Okt 15 21:09 I Skuggpassage slutar Okt 15 21:29 I Passage slutar Okt 18 2:51 II Skuggpassage börjar Okt 18 3:29 II Passage börjar Okt 19 21:00 II Förmörkelse börjar Okt 19 23:55 II Ockultation slutar Okt 21 0:36 III Förmörkelse börjar Okt 21 2:25 I Skuggpassage börjar Okt 21 2:39 I Passage börjar Okt 21 3:06 III Ockultation slutar Okt 21 4:35 I Skuggpassage slutar Okt 21 23:46 I Förmörkelse börjar Okt 22 2:06 I Ockultation slutar Okt 22 20:54 I Skuggpassage börjar Okt 22 21:05 I Passage börjar Okt 22 23:04 I Skuggpassage slutar Okt 22 23:13 I Passage slutar Okt 23 20:32 I Ockultation slutar Okt 26 23:38 II Förmörkelse börjar Okt 27 2:10 II Ockultation slutar Okt 28 4:20 I Skuggpassage börjar Okt 28 4:23 I Passage börjar Okt 28 4:38 III Förmörkelse börjar Okt 28 21:10 II Passage slutar Okt 28 21:13 II Skuggpassage slutar Okt 29 1:41 I Förmörkelse börjar Okt 29 3:50 I Förmörkelse slutar Okt 29 22:49 I Passage börjar Okt 29 22:49 I Skuggpassage börjar Okt 30 0:57 I Passage slutar Okt 30 0:59 I Skuggpassage slutar Okt 30 20:07 I Ockultation börjar Okt 30 22:19 I Förmörkelse slutar Okt 31 18:47 III Passage börjar Okt 31 18:48 III Skuggpassage börjar Okt 31 19:23 I Passage slutar Okt 31 19:28 I Skuggpassage slutar Okt 31 20:10 III Passage slutar Okt 31 20:45 III Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2011

Datum Tid Måne Händelse Nov 3 2:02 II Ockultation börjar Nov 3 4:44 II Förmörkelse slutar Nov 4 21:02 II Passage börjar Nov 4 21:21 II Skuggpassage börjar Nov 4 23:24 II Passage slutar Nov 4 23:49 II Skuggpassage slutar Nov 5 3:25 I Ockultation börjar Nov 6 0:32 I Passage börjar Nov 6 0:44 I Skuggpassage börjar Nov 6 2:40 I Passage slutar Nov 6 2:54 I Skuggpassage slutar Nov 6 21:51 I Ockultation börjar Nov 7 0:13 I Förmörkelse slutar Nov 7 18:58 I Passage börjar Nov 7 19:13 I Skuggpassage börjar Nov 7 21:06 I Passage slutar Nov 7 21:23 I Skuggpassage slutar Nov 7 21:59 III Passage börjar Nov 7 22:49 III Skuggpassage börjar Nov 7 23:28 III Passage slutar Nov 8 0:45 III Skuggpassage slutar Nov 8 18:42 I Förmörkelse slutar Nov 10 4:17 II Ockultation börjar Nov 11 23:15 II Passage börjar Nov 11 23:57 II Skuggpassage börjar Nov 12 1:38 II Passage slutar Nov 12 2:24 II Skuggpassage slutar Nov 12 5:08 I Ockultation börjar Nov 13 2:16 I Passage börjar Nov 13 2:39 I Skuggpassage börjar Nov 13 4:25 I Passage slutar Nov 13 4:49 I Skuggpassage slutar Nov 13 20:40 II Förmörkelse slutar Nov 13 23:34 I Ockultation börjar Nov 14 2:08 I Förmörkelse slutar Nov 14 20:42 I Passage börjar Nov 14 21:08 I Skuggpassage börjar Nov 14 22:51 I Passage slutar Nov 14 23:18 I Skuggpassage slutar Nov 15 1:13 III Passage börjar Nov 15 2:47 III Passage slutar Nov 15 2:51 III Skuggpassage börjar Nov 15 4:46 III Skuggpassage slutar Nov 15 18:01 I Ockultation börjar Nov 15 20:37 I Förmörkelse slutar Nov 16 17:47 I Skuggpassage slutar Nov 18 18:39 III Förmörkelse slutar Nov 19 1:30 II Passage börjar Nov 19 2:33 II Skuggpassage börjar Nov 19 3:53 II Passage slutar Nov 19 5:00 II Skuggpassage slutar Nov 20 4:01 I Passage börjar Nov 20 4:35 I Skuggpassage börjar Nov 20 19:40 II Ockultation börjar Nov 20 23:18 II Förmörkelse slutar Nov 21 1:19 I Ockultation börjar Nov 21 4:03 I Förmörkelse slutar Nov 21 22:27 I Passage börjar Nov 21 23:04 I Skuggpassage börjar Nov 22 0:36 I Passage slutar Nov 22 1:14 I Skuggpassage slutar Nov 22 4:31 III Passage börjar Nov 22 6:10 III Passage slutar Nov 22 18:17 II Skuggpassage slutar Nov 22 19:45 I Ockultation börjar Nov 22 22:32 I Förmörkelse slutar Nov 23 17:33 I Skuggpassage börjar Nov 23 19:03 I Passage slutar Nov 23 19:42 I Skuggpassage slutar Nov 25 18:02 III Ockultation börjar Nov 25 19:45 III Ockultation slutar Nov 25 20:46 III Förmörkelse börjar Nov 25 22:40 III Förmörkelse slutar Nov 26 3:46 II Passage börjar Nov 26 5:09 II Skuggpassage börjar Nov 26 6:10 II Passage slutar Nov 27 5:47 I Passage börjar Nov 27 21:58 II Ockultation börjar Nov 28 1:56 II Förmörkelse slutar Nov 28 3:04 I Ockultation börjar Nov 28 5:58 I Förmörkelse slutar Nov 29 0:13 I Passage börjar Nov 29 0:59 I Skuggpassage börjar Nov 29 2:22 I Passage slutar Nov 29 3:09 I Skuggpassage slutar Nov 29 18:27 II Skuggpassage börjar Nov 29 19:19 II Passage slutar Nov 29 20:53 II Skuggpassage slutar Nov 29 21:31 I Ockultation börjar Nov 30 0:27 I Förmörkelse slutar Nov 30 18:40 I Passage börjar Nov 30 19:28 I Skuggpassage börjar Nov 30 20:49 I Passage slutar Nov 30 21:38 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i december 2011

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 18:56 I Förmörkelse slutar Dec 2 21:24 III Ockultation börjar Dec 2 23:12 III Ockultation slutar Dec 3 0:47 III Förmörkelse börjar Dec 3 2:41 III Förmörkelse slutar Dec 3 6:04 II Passage börjar Dec 5 0:19 II Ockultation börjar Dec 5 4:35 II Förmörkelse slutar Dec 5 4:51 I Ockultation börjar Dec 6 2:00 I Passage börjar Dec 6 2:55 I Skuggpassage börjar Dec 6 4:10 I Passage slutar Dec 6 5:05 I Skuggpassage slutar Dec 6 16:52 III Skuggpassage slutar Dec 6 19:13 II Passage börjar Dec 6 21:03 II Skuggpassage börjar Dec 6 21:39 II Passage slutar Dec 6 23:18 I Ockultation börjar Dec 6 23:29 II Skuggpassage slutar Dec 7 2:22 I Förmörkelse slutar Dec 7 20:27 I Passage börjar Dec 7 21:24 I Skuggpassage börjar Dec 7 22:37 I Passage slutar Dec 7 23:34 I Skuggpassage slutar Dec 8 17:45 I Ockultation börjar Dec 8 17:55 II Förmörkelse slutar Dec 8 20:51 I Förmörkelse slutar Dec 9 17:04 I Passage slutar Dec 9 18:03 I Skuggpassage slutar Dec 10 0:51 III Ockultation börjar Dec 10 2:44 III Ockultation slutar Dec 10 4:49 III Förmörkelse börjar Dec 12 2:42 II Ockultation börjar Dec 13 3:48 I Passage börjar Dec 13 4:51 I Skuggpassage börjar Dec 13 16:42 III Passage slutar Dec 13 19:01 III Skuggpassage börjar Dec 13 20:54 III Skuggpassage slutar Dec 13 21:35 II Passage börjar Dec 13 23:39 II Skuggpassage börjar Dec 14 0:01 II Passage slutar Dec 14 1:06 I Ockultation börjar Dec 14 2:05 II Skuggpassage slutar Dec 14 4:17 I Förmörkelse slutar Dec 14 22:16 I Passage börjar Dec 14 23:20 I Skuggpassage börjar Dec 15 0:25 I Passage slutar Dec 15 1:30 I Skuggpassage slutar Dec 15 19:33 I Ockultation börjar Dec 15 20:33 II Förmörkelse slutar Dec 15 22:46 I Förmörkelse slutar Dec 16 16:43 I Passage börjar Dec 16 17:49 I Skuggpassage börjar Dec 16 18:53 I Passage slutar Dec 16 19:59 I Skuggpassage slutar Dec 17 4:24 III Ockultation börjar Dec 17 17:15 I Förmörkelse slutar Dec 19 5:07 II Ockultation börjar Dec 20 18:22 III Passage börjar Dec 20 20:21 III Passage slutar Dec 20 23:04 III Skuggpassage börjar Dec 20 23:58 II Passage börjar Dec 21 0:55 III Skuggpassage slutar Dec 21 2:15 II Skuggpassage börjar Dec 21 2:26 II Passage slutar Dec 21 2:55 I Ockultation börjar Dec 21 4:40 II Skuggpassage slutar Dec 22 0:06 I Passage börjar Dec 22 1:16 I Skuggpassage börjar Dec 22 2:16 I Passage slutar Dec 22 3:26 I Skuggpassage slutar Dec 22 18:21 II Ockultation börjar Dec 22 21:22 I Ockultation börjar Dec 22 23:12 II Förmörkelse slutar Dec 23 0:41 I Förmörkelse slutar Dec 23 18:33 I Passage börjar Dec 23 19:45 I Skuggpassage börjar Dec 23 20:43 I Passage slutar Dec 23 21:55 I Skuggpassage slutar Dec 24 17:58 II Skuggpassage slutar Dec 24 19:10 I Förmörkelse slutar Dec 25 16:24 I Skuggpassage slutar Dec 27 22:03 III Passage börjar Dec 28 0:05 III Passage slutar Dec 28 2:24 II Passage börjar Dec 28 3:06 III Skuggpassage börjar Dec 29 1:57 I Passage börjar Dec 29 3:12 I Skuggpassage börjar Dec 29 4:07 I Passage slutar Dec 29 20:50 II Ockultation börjar Dec 29 23:13 I Ockultation börjar Dec 29 23:20 II Ockultation slutar Dec 29 23:24 II Förmörkelse börjar Dec 30 1:51 II Förmörkelse slutar Dec 30 2:36 I Förmörkelse slutar Dec 30 20:25 I Passage börjar Dec 30 21:41 I Skuggpassage börjar Dec 30 22:35 I Passage slutar Dec 30 23:50 I Skuggpassage slutar Dec 31 16:57 III Förmörkelse börjar Dec 31 17:41 I Ockultation börjar Dec 31 18:07 II Passage slutar Dec 31 18:09 II Skuggpassage börjar Dec 31 18:48 III Förmörkelse slutar Dec 31 20:34 II Skuggpassage slutar Dec 31 21:05 I Förmörkelse slutar