Miravariablers maxima 2011

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Aquarii   20 jan  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
R Trianguli  27 jan  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   5 febr  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
T Cephei   14 febr  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Aquilae   28 febr  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
U Orionis   21 mars  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Leonis   28 maj  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
Mira Ceti   14 sept  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Trianguli  21 okt  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquilae   19 nov  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Hydrae    4 dec  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'