Planeterna 2011

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sju olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under senare delen av mars (aftonstjärna), samt under första halvan av september (morgonstjärna).

Venus är morgonstjärna från årets början till den 16 augusti, sedan aftonstjärna till årets slut. Venus syns bäst på morgonhimlen i januari, samt på kvällshimlen under senare delen av december.

Mars vandrar under året genom Skyttens, Stenbockens, Vattumannens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans och Lejonets stjärnbilder. Den står i konjunktion med solen den 4 februari. Mars syns dåligt i år. Bäst ser man den under hösten och vintern på morgonhimlen.

Jupiter befinner sig under året i Fiskarnas, Valfiskens och Vädurens stjärnbilder. Den 6 april står Jupiter i konjunktion, och opposition når Jupiter den 29 oktober. Jupiter fortsätter sin vandring högre upp på vår himmel. Under årets andra halva syns Jupiter bra på kvällshimlen.

Saturnus vistas även detta år i Jungfruns stjärnbild. Den 4 april står Saturnus i opposition och den 13 oktober står den i konjunktion. Saturnus ringar öppnar sig nu allt mer och blir lättare att se ordentligt. Saturnus syns i år bäst på vårens kvällshimmel.

Uranus rör sig under året i Fiskarnas stjärnbild. Den står i konjunktion den 21 mars. Oppositionen inträffar den 26 september, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus rör sig sakta norrut och syns bäst på kvällshimlen från augusti och under resten av året. I år rör sig Uranus norr om himmelsekvatorn för första gången på 40 år.

Neptunus står vid årets början i Stenbockens stjärnbild men flyttar sig snart till Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 17 februari. Oppositionen inträffar den 23 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 28 juni och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres syns dåligt i år. Den 31 januari står den i konjunktion, och rör sig sedan under årets nio sista månader i Vattumannens och Valfiskens stjärnbilder. Den syns bäst lågt i söder på hösthimlen. Ceres står i opposition den 16 september och har då magnituden 7,6.

(2) Pallas rör sig från maj till oktober i Delfinens, Pilens och Örnens stjärnbilder. Den står i opposition den 29 juli och har då magnituden 9,5. Vi ser den bäst högt på himlen under tidig höst i år.

(3) Juno rör dig under årets fyra första månader i Jungfruns och Lejonets stjärnbilder. Den står i opposition den 12 mars med magnituden 8,8 då vi ser den som bäst. Senare i år, den 23 oktober, står Juno i konjunktion.

(4) Vesta syns dåligt hos oss i år. Den rör sig hela året långt söderut i Skyttens, Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder och syns bäst i augusti och september. Vesta står i opposition den 5 augusti och har då magnituden 5,6 vilket innebär att den lätt syns även i en liten kikare. I år står Vesta inte i konjunktion.

På vintern och våren kan man även se (23) Thalia i Lodjurets stjärnbild, (44) Nysa i Lejonets och Kräftans stjärnbilder, (7) Iris i Kräftans och Tvillingarnas stjärnbilder samt (20) Massalia i Jungfruns och Lejonets stjärnbilder.
Under senvåren och sommaren ser man lågt i söder (10) Hygiea i Vågens stjärnbild och (43) Ariadne i Skyttens stjärnbild.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (15) Eunomia i Perseus stjärnbild, (192) Nausikaa i Vattumannens stjärnbild, (1036) Ganymedes i Cassiopejas, Andromedas, Triangelns, Vädurens och Valfiskens stjärnbilder, (21) Amphitrite och (40) Harmonia i Vädurens stjärnbild, samt (115) Thyra i Perseus stjärnbild.
I december dyker (433) Eros upp i Lilla Lejonets stjärnbild - den kommer vi att se bättre nästa år.

Två kometer förväntas bli ganska lätta att observera i år:
Under årets andra halva syns komet C/2009 P1 Garradd med en magnitud mellan 6 och 7 i Pegasus, Delfinens, Pilens, Rävens och Herkules stjärnbilder för att år 2012 fortsätta norrut genom Drakens, Lilla Björnens och Stora Björnens stjärnbilder och samtidigt närma sig magnitud 5 när den är som ljusast.
I november, december samt i januari 2012 vandrar komet P/2006 T1 Levy söderut genom Ödlans, Pegasus, Fiskarnas, Valfiskens, Floden Eridanus och Harens stjärnbilder samtidigt som den ljusnar från magnitud 10 till magnitud 7.