Jupitermånarna 2012

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2012.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2012

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 16:10 I Skuggpassage börjar Jan 1 17:03 I Passage slutar Jan 1 18:20 I Skuggpassage slutar Jan 4 1:48 III Passage börjar Jan 4 3:53 III Passage slutar Jan 5 3:49 I Passage börjar Jan 5 23:22 II Ockultation börjar Jan 6 1:05 I Ockultation börjar Jan 6 1:53 II Ockultation slutar Jan 6 2:04 II Förmörkelse börjar Jan 6 22:18 I Passage börjar Jan 6 23:37 I Skuggpassage börjar Jan 7 0:28 I Passage slutar Jan 7 1:47 I Skuggpassage slutar Jan 7 17:40 III Ockultation slutar Jan 7 18:09 II Passage börjar Jan 7 19:33 I Ockultation börjar Jan 7 20:38 II Passage slutar Jan 7 20:45 II Skuggpassage börjar Jan 7 20:59 III Förmörkelse börjar Jan 7 22:49 III Förmörkelse slutar Jan 7 23:01 I Förmörkelse slutar Jan 7 23:10 II Skuggpassage slutar Jan 8 16:46 I Passage börjar Jan 8 18:06 I Skuggpassage börjar Jan 8 18:57 I Passage slutar Jan 8 20:16 I Skuggpassage slutar Jan 9 17:29 I Förmörkelse slutar Jan 9 17:49 II Förmörkelse slutar Jan 13 1:57 II Ockultation börjar Jan 13 2:58 I Ockultation börjar Jan 14 0:12 I Passage börjar Jan 14 1:33 I Skuggpassage börjar Jan 14 2:22 I Passage slutar Jan 14 19:27 III Ockultation börjar Jan 14 20:41 II Passage börjar Jan 14 21:27 I Ockultation börjar Jan 14 21:36 III Ockultation slutar Jan 14 23:10 II Passage slutar Jan 14 23:21 II Skuggpassage börjar Jan 15 0:56 I Förmörkelse slutar Jan 15 1:01 III Förmörkelse börjar Jan 15 1:46 II Skuggpassage slutar Jan 15 2:51 III Förmörkelse slutar Jan 15 18:40 I Passage börjar Jan 15 20:02 I Skuggpassage börjar Jan 15 20:51 I Passage slutar Jan 15 22:12 I Skuggpassage slutar Jan 16 17:46 II Ockultation slutar Jan 16 18:02 II Förmörkelse börjar Jan 16 19:25 I Förmörkelse slutar Jan 16 20:28 II Förmörkelse slutar Jan 17 16:41 I Skuggpassage slutar Jan 18 17:03 III Skuggpassage slutar Jan 21 2:07 I Passage börjar Jan 21 23:15 II Passage börjar Jan 21 23:22 I Ockultation börjar Jan 21 23:25 III Ockultation börjar Jan 22 1:36 III Ockultation slutar Jan 22 1:45 II Passage slutar Jan 22 1:58 II Skuggpassage börjar Jan 22 20:36 I Passage börjar Jan 22 21:58 I Skuggpassage börjar Jan 22 22:47 I Passage slutar Jan 23 0:08 I Skuggpassage slutar Jan 23 17:51 I Ockultation börjar Jan 23 17:53 II Ockultation börjar Jan 23 20:25 II Ockultation slutar Jan 23 20:41 II Förmörkelse börjar Jan 23 21:20 I Förmörkelse slutar Jan 23 23:07 II Förmörkelse slutar Jan 24 16:27 I Skuggpassage börjar Jan 24 17:16 I Passage slutar Jan 24 18:37 I Skuggpassage slutar Jan 25 17:40 II Skuggpassage slutar Jan 25 19:17 III Skuggpassage börjar Jan 25 21:06 III Skuggpassage slutar Jan 29 1:17 I Ockultation börjar Jan 29 1:52 II Passage börjar Jan 29 22:32 I Passage börjar Jan 29 23:54 I Skuggpassage börjar Jan 30 0:43 I Passage slutar Jan 30 2:04 I Skuggpassage slutar Jan 30 19:47 I Ockultation börjar Jan 30 20:34 II Ockultation börjar Jan 30 23:05 II Ockultation slutar Jan 30 23:16 I Förmörkelse slutar Jan 30 23:20 II Förmörkelse börjar Jan 31 1:46 II Förmörkelse slutar Jan 31 17:02 I Passage börjar Jan 31 18:23 I Skuggpassage börjar Jan 31 19:13 I Passage slutar Jan 31 20:33 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i februari 2012

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 17:41 II Passage slutar Feb 1 17:44 III Passage börjar Feb 1 17:44 I Förmörkelse slutar Feb 1 17:52 II Skuggpassage börjar Feb 1 19:56 III Passage slutar Feb 1 20:16 II Skuggpassage slutar Feb 1 23:20 III Skuggpassage börjar Feb 2 1:08 III Skuggpassage slutar Feb 6 0:30 I Passage börjar Feb 6 1:50 I Skuggpassage börjar Feb 6 21:44 I Ockultation börjar Feb 6 23:16 II Ockultation börjar Feb 7 1:11 I Förmörkelse slutar Feb 7 1:48 II Ockultation slutar Feb 7 19:00 I Passage börjar Feb 7 20:19 I Skuggpassage börjar Feb 7 21:11 I Passage slutar Feb 7 22:29 I Skuggpassage slutar Feb 8 17:51 II Passage börjar Feb 8 19:40 I Förmörkelse slutar Feb 8 20:21 II Passage slutar Feb 8 20:28 II Skuggpassage börjar Feb 8 21:54 III Passage börjar Feb 8 22:52 II Skuggpassage slutar Feb 9 0:07 III Passage slutar Feb 9 16:58 I Skuggpassage slutar Feb 10 17:45 II Förmörkelse slutar Feb 12 17:09 III Förmörkelse börjar Feb 12 18:57 III Förmörkelse slutar Feb 13 23:41 I Ockultation börjar Feb 14 20:58 I Passage börjar Feb 14 22:15 I Skuggpassage börjar Feb 14 23:09 I Passage slutar Feb 15 0:25 I Skuggpassage slutar Feb 15 18:11 I Ockultation börjar Feb 15 20:33 II Passage börjar Feb 15 21:35 I Förmörkelse slutar Feb 15 23:03 II Passage slutar Feb 15 23:04 II Skuggpassage börjar Feb 16 16:44 I Skuggpassage börjar Feb 16 17:39 I Passage slutar Feb 16 18:54 I Skuggpassage slutar Feb 17 17:55 II Ockultation slutar Feb 17 17:58 II Förmörkelse börjar Feb 17 20:23 II Förmörkelse slutar Feb 19 18:16 III Ockultation slutar Feb 19 21:12 III Förmörkelse börjar Feb 19 23:00 III Förmörkelse slutar Feb 21 22:58 I Passage börjar Feb 22 0:11 I Skuggpassage börjar Feb 22 20:10 I Ockultation börjar Feb 22 23:16 II Passage börjar Feb 22 23:31 I Förmörkelse slutar Feb 23 17:28 I Passage börjar Feb 23 18:40 I Skuggpassage börjar Feb 23 19:39 I Passage slutar Feb 23 20:50 I Skuggpassage slutar Feb 24 17:59 I Förmörkelse slutar Feb 24 18:10 II Ockultation börjar Feb 24 23:02 II Förmörkelse slutar Feb 26 17:22 II Skuggpassage slutar Feb 26 20:20 III Ockultation börjar Feb 26 22:33 III Ockultation slutar Feb 29 22:09 I Ockultation börjar

Jupitermånarna i mars 2012

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 17:15 III Skuggpassage slutar Mar 1 19:28 I Passage börjar Mar 1 20:36 I Skuggpassage börjar Mar 1 21:39 I Passage slutar Mar 1 22:45 I Skuggpassage slutar Mar 2 19:55 I Förmörkelse slutar Mar 2 20:57 II Ockultation börjar Mar 3 17:14 I Skuggpassage slutar Mar 4 17:35 II Skuggpassage börjar Mar 4 17:53 II Passage slutar Mar 4 19:58 II Skuggpassage slutar Mar 8 19:31 III Skuggpassage börjar Mar 8 21:17 III Skuggpassage slutar Mar 8 21:28 I Passage börjar Mar 8 22:32 I Skuggpassage börjar Mar 8 23:40 I Passage slutar Mar 9 18:39 I Ockultation börjar Mar 9 21:50 I Förmörkelse slutar Mar 9 23:46 II Ockultation börjar Mar 10 18:10 I Passage slutar Mar 10 19:10 I Skuggpassage slutar Mar 11 18:09 II Passage börjar Mar 11 20:11 II Skuggpassage börjar Mar 11 20:39 II Passage slutar Mar 11 22:34 II Skuggpassage slutar Mar 13 17:37 II Förmörkelse slutar Mar 15 19:31 III Passage börjar Mar 15 21:43 III Passage slutar Mar 15 23:30 I Passage börjar Mar 15 23:33 III Skuggpassage börjar Mar 16 20:40 I Ockultation börjar Mar 17 18:00 I Passage börjar Mar 17 18:56 I Skuggpassage börjar Mar 17 20:11 I Passage slutar Mar 17 21:06 I Skuggpassage slutar Mar 18 18:14 I Förmörkelse slutar Mar 18 20:57 II Passage börjar Mar 18 22:47 II Skuggpassage börjar Mar 18 23:26 II Passage slutar Mar 20 20:15 II Förmörkelse slutar Mar 23 22:41 I Ockultation börjar Mar 24 20:02 I Passage börjar Mar 24 20:52 I Skuggpassage börjar Mar 24 22:13 I Passage slutar Mar 24 23:01 I Skuggpassage slutar Mar 25 20:09 I Förmörkelse slutar Mar 26 19:07 III Förmörkelse slutar Mar 27 18:52 II Ockultation börjar Mar 27 22:53 II Förmörkelse slutar Mar 31 22:04 I Passage börjar Mar 31 22:47 I Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2012

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 19:13 I Ockultation börjar Apr 1 22:05 I Förmörkelse slutar Apr 2 18:24 III Ockultation börjar Apr 2 18:45 I Passage slutar Apr 2 19:26 I Skuggpassage slutar Apr 2 20:34 III Ockultation slutar Apr 2 21:23 III Förmörkelse börjar Apr 3 21:43 II Ockultation börjar Apr 5 18:28 II Passage slutar Apr 5 19:42 II Skuggpassage slutar Apr 8 21:15 I Ockultation börjar Apr 9 18:36 I Passage börjar Apr 9 19:11 I Skuggpassage börjar Apr 9 20:47 I Passage slutar Apr 9 21:21 I Skuggpassage slutar Apr 10 18:29 I Förmörkelse slutar Apr 12 18:50 II Passage börjar Apr 12 19:55 II Skuggpassage börjar Apr 12 21:18 II Passage slutar Apr 12 22:18 II Skuggpassage slutar Apr 16 20:39 I Passage börjar Apr 16 21:07 I Skuggpassage börjar Apr 17 20:24 I Förmörkelse slutar Apr 19 21:40 II Passage börjar Apr 20 19:41 III Skuggpassage börjar Apr 20 20:02 III Passage slutar Apr 20 21:27 III Skuggpassage slutar Apr 21 20:03 II Förmörkelse slutar Apr 24 19:50 I Ockultation börjar Apr 25 19:22 I Passage slutar Apr 25 19:40 I Skuggpassage slutar Apr 28 19:44 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2012

Datum Tid Måne Händelse Maj 2 19:26 I Skuggpassage börjar Maj 2 21:24 I Passage slutar Maj 10 20:37 I Förmörkelse slutar Maj 17 20:23 I Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2012

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juni

Jupitermånarna i juli 2012

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2012

Datum Tid Måne Händelse Aug 26 0:24 II Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2012

Datum Tid Måne Händelse Sep 1 0:59 I Förmörkelse börjar Sep 2 0:15 II Skuggpassage börjar Sep 2 0:21 I Skuggpassage slutar Sep 3 23:44 III Skuggpassage börjar Sep 3 23:47 II Ockultation slutar Sep 4 1:39 III Skuggpassage slutar Sep 9 0:06 I Skuggpassage börjar Sep 9 1:27 I Passage börjar Sep 10 0:55 I Ockultation slutar Sep 10 23:40 II Förmörkelse slutar Sep 11 0:00 II Ockultation börjar Sep 14 23:07 III Ockultation börjar Sep 15 0:58 III Ockultation slutar Sep 16 1:59 I Skuggpassage börjar Sep 16 23:16 I Förmörkelse börjar Sep 17 23:52 II Förmörkelse börjar Sep 17 23:57 I Passage slutar Sep 18 2:14 II Förmörkelse slutar Sep 18 2:32 II Ockultation börjar Sep 19 23:52 II Passage slutar Sep 21 23:31 III Förmörkelse slutar Sep 24 1:10 I Förmörkelse börjar Sep 24 23:39 I Passage börjar Sep 25 0:30 I Skuggpassage slutar Sep 25 1:48 I Passage slutar Sep 25 2:26 II Förmörkelse börjar Sep 25 23:07 I Ockultation slutar Sep 26 23:47 II Skuggpassage slutar Sep 27 0:03 II Passage börjar Sep 27 2:24 II Passage slutar Sep 29 1:34 III Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2012

Datum Tid Måne Händelse Okt 1 3:04 I Förmörkelse börjar Okt 2 0:14 I Skuggpassage börjar Okt 2 1:29 I Passage börjar Okt 2 2:24 I Skuggpassage slutar Okt 2 3:38 I Passage slutar Okt 2 22:37 III Passage slutar Okt 3 0:58 I Ockultation slutar Okt 3 22:06 I Passage slutar Okt 4 0:00 II Skuggpassage börjar Okt 4 2:24 II Skuggpassage slutar Okt 4 2:32 II Passage börjar Okt 5 23:03 II Ockultation slutar Okt 9 2:08 I Skuggpassage börjar Okt 9 3:18 I Passage börjar Okt 9 21:40 III Skuggpassage slutar Okt 9 23:27 I Förmörkelse börjar Okt 10 0:26 III Passage börjar Okt 10 2:16 III Passage slutar Okt 10 2:47 I Ockultation slutar Okt 10 21:45 I Passage börjar Okt 10 22:46 I Skuggpassage slutar Okt 10 23:54 I Passage slutar Okt 11 2:37 II Skuggpassage börjar Okt 13 1:27 II Ockultation slutar Okt 16 4:02 I Skuggpassage börjar Okt 16 23:40 III Skuggpassage börjar Okt 17 1:21 I Förmörkelse börjar Okt 17 1:40 III Skuggpassage slutar Okt 17 4:02 III Passage börjar Okt 17 22:30 I Skuggpassage börjar Okt 17 23:33 I Passage börjar Okt 18 0:40 I Skuggpassage slutar Okt 18 1:42 I Passage slutar Okt 18 23:02 I Ockultation slutar Okt 19 23:27 II Förmörkelse börjar Okt 20 3:49 II Ockultation slutar Okt 21 20:57 II Skuggpassage slutar Okt 21 22:53 II Passage slutar Okt 24 3:15 I Förmörkelse börjar Okt 24 3:39 III Skuggpassage börjar Okt 25 0:24 I Skuggpassage börjar Okt 25 1:19 I Passage börjar Okt 25 2:34 I Skuggpassage slutar Okt 25 3:29 I Passage slutar Okt 25 21:44 I Förmörkelse börjar Okt 26 0:48 I Ockultation slutar Okt 26 21:02 I Skuggpassage slutar Okt 26 21:55 I Passage slutar Okt 27 2:02 II Förmörkelse börjar Okt 27 21:12 III Ockultation börjar Okt 27 23:01 III Ockultation slutar Okt 28 21:09 II Skuggpassage börjar Okt 28 22:54 II Passage börjar Okt 28 23:33 II Skuggpassage slutar Okt 29 1:14 II Passage slutar Okt 31 5:09 I Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2012

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 2:18 I Skuggpassage börjar Nov 1 3:05 I Passage börjar Nov 1 4:28 I Skuggpassage slutar Nov 1 23:38 I Förmörkelse börjar Nov 2 2:34 I Ockultation slutar Nov 2 20:46 I Skuggpassage börjar Nov 2 21:31 I Passage börjar Nov 2 22:56 I Skuggpassage slutar Nov 2 23:41 I Passage slutar Nov 3 4:37 II Förmörkelse börjar Nov 3 21:00 I Ockultation slutar Nov 3 21:33 III Förmörkelse börjar Nov 3 23:35 III Förmörkelse slutar Nov 4 0:36 III Ockultation börjar Nov 4 2:25 III Ockultation slutar Nov 4 23:46 II Skuggpassage börjar Nov 5 1:12 II Passage börjar Nov 5 2:10 II Skuggpassage slutar Nov 5 3:32 II Passage slutar Nov 6 21:35 II Ockultation slutar Nov 8 4:12 I Skuggpassage börjar Nov 8 4:50 I Passage börjar Nov 9 1:32 I Förmörkelse börjar Nov 9 4:19 I Ockultation slutar Nov 9 22:40 I Skuggpassage börjar Nov 9 23:16 I Passage börjar Nov 10 0:50 I Skuggpassage slutar Nov 10 1:25 I Passage slutar Nov 10 20:01 I Förmörkelse börjar Nov 10 22:45 I Ockultation slutar Nov 11 1:32 III Förmörkelse börjar Nov 11 3:36 III Förmörkelse slutar Nov 11 3:56 III Ockultation börjar Nov 11 19:51 I Passage slutar Nov 12 2:22 II Skuggpassage börjar Nov 12 3:29 II Passage börjar Nov 12 4:46 II Skuggpassage slutar Nov 13 20:30 II Förmörkelse börjar Nov 13 23:51 II Ockultation slutar Nov 14 19:30 III Passage slutar Nov 16 3:27 I Förmörkelse börjar Nov 17 0:34 I Skuggpassage börjar Nov 17 1:00 I Passage börjar Nov 17 2:45 I Skuggpassage slutar Nov 17 3:09 I Passage slutar Nov 17 21:55 I Förmörkelse börjar Nov 18 0:29 I Ockultation slutar Nov 18 5:32 III Förmörkelse börjar Nov 18 19:03 I Skuggpassage börjar Nov 18 19:26 I Passage börjar Nov 18 21:13 I Skuggpassage slutar Nov 18 21:35 I Passage slutar Nov 19 4:58 II Skuggpassage börjar Nov 19 5:44 II Passage börjar Nov 19 18:55 I Ockultation slutar Nov 20 23:05 II Förmörkelse börjar Nov 21 2:06 II Ockultation slutar Nov 21 19:39 III Skuggpassage börjar Nov 21 20:58 III Passage börjar Nov 21 21:44 III Skuggpassage slutar Nov 21 22:48 III Passage slutar Nov 22 18:50 II Passage börjar Nov 22 20:40 II Skuggpassage slutar Nov 22 21:10 II Passage slutar Nov 23 5:21 I Förmörkelse börjar Nov 24 2:29 I Skuggpassage börjar Nov 24 2:43 I Passage börjar Nov 24 4:39 I Skuggpassage slutar Nov 24 4:53 I Passage slutar Nov 24 23:50 I Förmörkelse börjar Nov 25 2:12 I Ockultation slutar Nov 25 20:57 I Skuggpassage börjar Nov 25 21:09 I Passage börjar Nov 25 23:08 I Skuggpassage slutar Nov 25 23:19 I Passage slutar Nov 26 20:38 I Ockultation slutar Nov 28 1:41 II Förmörkelse börjar Nov 28 4:20 II Ockultation slutar Nov 28 23:38 III Skuggpassage börjar Nov 29 0:12 III Passage börjar Nov 29 1:45 III Skuggpassage slutar Nov 29 2:03 III Passage slutar Nov 29 20:52 II Skuggpassage börjar Nov 29 21:04 II Passage börjar Nov 29 23:17 II Skuggpassage slutar Nov 29 23:24 II Passage slutar

Jupitermånarna i december 2012

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 4:23 I Skuggpassage börjar Dec 1 4:27 I Passage börjar Dec 1 6:34 I Skuggpassage slutar Dec 1 6:36 I Passage slutar Dec 2 1:44 I Förmörkelse börjar Dec 2 3:56 I Ockultation slutar Dec 2 22:52 I Skuggpassage börjar Dec 2 22:53 I Passage börjar Dec 3 1:02 I Passage slutar Dec 3 1:02 I Skuggpassage slutar Dec 3 20:12 I Ockultation börjar Dec 3 22:23 I Förmörkelse slutar Dec 4 19:28 I Passage slutar Dec 4 19:31 I Skuggpassage slutar Dec 5 4:13 II Ockultation börjar Dec 5 6:42 II Förmörkelse slutar Dec 6 3:26 III Passage börjar Dec 6 3:38 III Skuggpassage börjar Dec 6 5:19 III Passage slutar Dec 6 5:45 III Skuggpassage slutar Dec 6 23:17 II Passage börjar Dec 6 23:29 II Skuggpassage börjar Dec 7 1:38 II Passage slutar Dec 7 1:53 II Skuggpassage slutar Dec 8 6:10 I Passage börjar Dec 8 6:18 I Skuggpassage börjar Dec 8 20:01 II Förmörkelse slutar Dec 9 3:30 I Ockultation börjar Dec 9 5:49 I Förmörkelse slutar Dec 9 19:40 III Förmörkelse slutar Dec 10 0:36 I Passage börjar Dec 10 0:47 I Skuggpassage börjar Dec 10 2:46 I Passage slutar Dec 10 2:57 I Skuggpassage slutar Dec 10 21:56 I Ockultation börjar Dec 11 0:18 I Förmörkelse slutar Dec 11 19:02 I Passage börjar Dec 11 19:15 I Skuggpassage börjar Dec 11 21:12 I Passage slutar Dec 11 21:26 I Skuggpassage slutar Dec 12 6:27 II Ockultation börjar Dec 12 18:47 I Förmörkelse slutar Dec 13 6:40 III Passage börjar Dec 14 1:31 II Passage börjar Dec 14 2:05 II Skuggpassage börjar Dec 14 3:53 II Passage slutar Dec 14 4:29 II Skuggpassage slutar Dec 15 19:34 II Ockultation börjar Dec 15 22:38 II Förmörkelse slutar Dec 16 5:13 I Ockultation börjar Dec 16 20:13 III Ockultation börjar Dec 16 23:42 III Förmörkelse slutar Dec 17 2:20 I Passage börjar Dec 17 2:41 I Skuggpassage börjar Dec 17 4:30 I Passage slutar Dec 17 4:52 I Skuggpassage slutar Dec 17 17:00 II Passage slutar Dec 17 17:48 II Skuggpassage slutar Dec 17 23:39 I Ockultation börjar Dec 18 2:13 I Förmörkelse slutar Dec 18 20:46 I Passage börjar Dec 18 21:10 I Skuggpassage börjar Dec 18 22:56 I Passage slutar Dec 18 23:21 I Skuggpassage slutar Dec 19 18:06 I Ockultation börjar Dec 19 20:42 I Förmörkelse slutar Dec 20 17:22 I Passage slutar Dec 20 17:50 I Skuggpassage slutar Dec 21 3:46 II Passage börjar Dec 21 4:41 II Skuggpassage börjar Dec 21 6:08 II Passage slutar Dec 21 7:05 II Skuggpassage slutar Dec 22 21:49 II Ockultation börjar Dec 23 1:15 II Förmörkelse slutar Dec 23 6:58 I Ockultation börjar Dec 23 23:29 III Ockultation börjar Dec 24 1:27 III Ockultation slutar Dec 24 1:33 III Förmörkelse börjar Dec 24 3:43 III Förmörkelse slutar Dec 24 4:05 I Passage börjar Dec 24 4:37 I Skuggpassage börjar Dec 24 6:14 I Passage slutar Dec 24 6:47 I Skuggpassage slutar Dec 24 16:54 II Passage börjar Dec 24 17:59 II Skuggpassage börjar Dec 24 19:16 II Passage slutar Dec 24 20:24 II Skuggpassage slutar Dec 25 1:24 I Ockultation börjar Dec 25 4:08 I Förmörkelse slutar Dec 25 22:31 I Passage börjar Dec 25 23:05 I Skuggpassage börjar Dec 26 0:41 I Passage slutar Dec 26 1:16 I Skuggpassage slutar Dec 26 19:50 I Ockultation börjar Dec 26 22:37 I Förmörkelse slutar Dec 27 16:57 I Passage börjar Dec 27 17:34 I Skuggpassage börjar Dec 27 17:50 III Skuggpassage slutar Dec 27 19:07 I Passage slutar Dec 27 19:45 I Skuggpassage slutar Dec 28 6:02 II Passage börjar Dec 28 7:17 II Skuggpassage börjar Dec 28 17:05 I Förmörkelse slutar Dec 30 0:07 II Ockultation börjar Dec 30 3:53 II Förmörkelse slutar Dec 31 2:49 III Ockultation börjar Dec 31 4:50 III Ockultation slutar Dec 31 5:33 III Förmörkelse börjar Dec 31 5:50 I Passage börjar Dec 31 6:32 I Skuggpassage börjar Dec 31 19:11 II Passage börjar Dec 31 20:35 II Skuggpassage börjar Dec 31 21:33 II Passage slutar Dec 31 23:00 II Skuggpassage slutar