Miravariablers maxima 2012

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Aquarii   26 febr  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei   26 febr  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
Chi Cygni   30 mars  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
U Orionis   30 mars  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Leonis    4 april 5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Trianguli  8 juli  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Mira Ceti   14 aug  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Aquilae   24 aug  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Hydrae   18 dec  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'