Planeterna 2012

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under senare delen av februari och första halvan av mars (aftonstjärna), samt under senare delen av augusti och första halvan av december (morgonstjärna).

Venus är aftonstjärna från årets början till den 6 juni, sedan morgonstjärna till årets slut. Venus syns bäst på kvällshimlen fram t.o.m. maj, samt på morgonhimlen från juli och till årets slut. Den 6 juni passerar Venus framför solskivan för andra gången på 8 år. Från större delen av Sverige syns endast senare delen av denna Venuspassage, bara allra längst i norr ser man hela passagen. Detta är sista gången på mycket mycket länge vi kan se en Venuspassage, sedan dröjer det till december 2117 innan Venus åter passerar framför solen.

Mars rör sig under årets första halva i Lejonets och Jungfruns stjärnbilder och vandrar därefter vidare genom Vågen, Skorpionen, Ormbäraren, Skytten och Stenbocken. Den står i opposition den 3 mars och syns då hela natten. Efter midsommar syns Mars dåligt på vår himmel.

Jupiter befinner sig under året i Fiskarnas, Vädurens och Oxens stjärnbilder. Den 13 maj står Jupiter i konjunktion, och opposition når Jupiter den 3 december. Jupiter fortsätter sin vandring högre upp på vår himmel. Under årets andra halva syns Jupiter bra på kvällshimlen.

Saturnus vistas större delen av året i Jungfruns stjärnbild men slinker mot året slut över i Vågens stjärnbild. Den 15 april står Saturnus i opposition och den 25 oktober står den i konjunktion. Saturnus ringar öppnar sig nu allt mer och blir lättare att se ordentligt. Saturnus syns i år bäst på vårens kvällshimmel.

Uranus rör sig under året i Fiskarnas och Valfiskens stjärnbilder. Den står i konjunktion den 24 mars. Oppositionen inträffar den 29 september, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus rör sig sakta norrut och syns bäst på kvällshimlen från augusti och under resten av året. I år rör sig Uranus definitivt norr om himmelsekvatorn och kommer att ha nordlig deklination de kommande 40 åren.

Neptunus befinner sig hela året i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 19 februari. Oppositionen inträffar den 24 augusti, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 29 juni och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres syns vid årets början i Vattumannens, Fiskarnas och Valfiskens stjärnbilder innan den står i konjunktion den 26 april. Under årets andra halva syns den åter och rör sig då i Oxens, Orions och Tvillingarnas stjärnbilder. Ceres står i opposition den 18 december och lyser då med magnituden 6,7.

(2) Pallas står i konjunktion den 22 februari. Under årets andra halva rör den sig i Fiskarnas och Valfiskens stjärnbilder. Pallas står i opposition den 25 september och har då magnituden 8,3.

(3) Juno syns hos oss en ganska kort tid i maj i Ormbärarens och Ormens stjärnbilder. Den står i opposition den 20 maj och har då magnituden 10,2. Mot årets slut står Juno i konjunktion, den 22 december.

(4) Vesta syns någon månad vid årets början i Vattumannen innan den står i konjunktion den 10 april. Under årets andra halva ser vi Vesta i Oxens stjärnbild. Vesta står i opposition den 9 december och lyser då med magnituden 6,4.

I januari ser vi (433) Eros röra sig snabbt söderut i Lejonets och Sextantens stjärnbilder, och i februari fortsätter den in i Vattenormens stjärnbild. Eros är närmast jorden den 31 januari, på bara 0,18 astronomiska enheters avstånd, och lyser då med magnituden 8,5.

På vintern och våren kan man även se (15) Eunomia i Oxens stjärnbild, (6) Hebe i Lejonets stjärnbild, (5) Astraea och (8) Flora i Jungfruns stjärnbild samt (7) Iris i Vågens stjärnbild.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (10) Hygiea och (11) Parthenope i Vattumannens stjärnbild, (704) Interamnia i Perseus stjärnbild, (9) Metis i Tvillingarnas stjärnbild samt (349) Dembowska i Oxens stjärnbild.

I december passerar jordsnuddaren (4179) Toutatis nära jorden. Den är oss närmast den 11 december, på blott 0,045 astronomiska enheters avstånd - detta motsvarar bara 18 månavstånd. Toutatis är ljusast den 16 december då den lyser med magnituden 9,0. Den rör sig snabbt norrut genom Vattumannens, Fiskarnas, Valfiskens, Vädurens, Oxens och Orions stjärnbilder.

Två kometer förväntas bli lätta att observera i år:
I januari syns komet P/2009 T1 Levy röra sig snabbt söderut i Fiskarnas, Valfiskens och Eridanus stjärnbilder med en magnitud okmring 7.
Komet C/2009 P1 Garradd fortsätter röra sig norrut genom Drakens, Lilla Björnens och Stora Björnens, Lodjurets och Kräftans stjärnbilder. Kometen är ljusast kring månadsskiftet februari/mars och förväntas bli lite ljusare än magnitud 6.