Jupitermånarna 2013

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2013.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2013

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 3:09 I Ockultation börjar Jan 1 6:03 I Förmörkelse slutar Jan 2 0:16 I Passage börjar Jan 2 1:00 I Skuggpassage börjar Jan 2 2:27 I Passage slutar Jan 2 3:11 I Skuggpassage slutar Jan 2 17:11 II Förmörkelse slutar Jan 2 21:36 I Ockultation börjar Jan 3 0:31 I Förmörkelse slutar Jan 3 16:37 III Passage börjar Jan 3 18:39 III Passage slutar Jan 3 18:43 I Passage börjar Jan 3 19:29 I Skuggpassage börjar Jan 3 19:40 III Skuggpassage börjar Jan 3 20:53 I Passage slutar Jan 3 21:40 I Skuggpassage slutar Jan 3 21:52 III Skuggpassage slutar Jan 4 19:00 I Förmörkelse slutar Jan 5 16:09 I Skuggpassage slutar Jan 6 2:26 II Ockultation börjar Jan 6 6:30 II Förmörkelse slutar Jan 7 6:13 III Ockultation börjar Jan 7 7:36 I Passage börjar Jan 7 21:29 II Passage börjar Jan 7 23:11 II Skuggpassage börjar Jan 7 23:53 II Passage slutar Jan 8 1:36 II Skuggpassage slutar Jan 8 4:56 I Ockultation börjar Jan 9 2:03 I Passage börjar Jan 9 2:56 I Skuggpassage börjar Jan 9 4:14 I Passage slutar Jan 9 5:07 I Skuggpassage slutar Jan 9 19:49 II Förmörkelse slutar Jan 9 23:23 I Ockultation börjar Jan 10 2:27 I Förmörkelse slutar Jan 10 20:04 III Passage börjar Jan 10 20:30 I Passage börjar Jan 10 21:25 I Skuggpassage börjar Jan 10 22:08 III Passage slutar Jan 10 22:40 I Passage slutar Jan 10 23:36 I Skuggpassage slutar Jan 10 23:41 III Skuggpassage börjar Jan 11 1:54 III Skuggpassage slutar Jan 11 17:49 I Ockultation börjar Jan 11 20:55 I Förmörkelse slutar Jan 12 17:07 I Passage slutar Jan 12 18:05 I Skuggpassage slutar Jan 13 4:47 II Ockultation börjar Jan 14 23:50 II Passage börjar Jan 15 1:47 II Skuggpassage börjar Jan 15 2:14 II Passage slutar Jan 15 4:12 II Skuggpassage slutar Jan 15 6:43 I Ockultation börjar Jan 16 3:51 I Passage börjar Jan 16 4:51 I Skuggpassage börjar Jan 16 6:02 I Passage slutar Jan 16 7:02 I Skuggpassage slutar Jan 16 17:58 II Ockultation börjar Jan 16 22:27 II Förmörkelse slutar Jan 17 1:10 I Ockultation börjar Jan 17 4:22 I Förmörkelse slutar Jan 17 22:18 I Passage börjar Jan 17 23:20 I Skuggpassage börjar Jan 17 23:35 III Passage börjar Jan 18 0:29 I Passage slutar Jan 18 1:31 I Skuggpassage slutar Jan 18 1:42 III Passage slutar Jan 18 3:41 III Skuggpassage börjar Jan 18 5:55 III Skuggpassage slutar Jan 18 17:30 II Skuggpassage slutar Jan 18 19:38 I Ockultation börjar Jan 18 22:50 I Förmörkelse slutar Jan 19 16:46 I Passage börjar Jan 19 17:49 I Skuggpassage börjar Jan 19 18:56 I Passage slutar Jan 19 20:00 I Skuggpassage slutar Jan 20 17:19 I Förmörkelse slutar Jan 21 17:35 III Förmörkelse börjar Jan 21 19:50 III Förmörkelse slutar Jan 22 2:13 II Passage börjar Jan 22 4:23 II Skuggpassage börjar Jan 22 4:38 II Passage slutar Jan 23 5:40 I Passage börjar Jan 23 20:23 II Ockultation börjar Jan 24 1:05 II Förmörkelse slutar Jan 24 3:00 I Ockultation börjar Jan 24 6:17 I Förmörkelse slutar Jan 25 0:08 I Passage börjar Jan 25 1:16 I Skuggpassage börjar Jan 25 2:19 I Passage slutar Jan 25 3:10 III Passage börjar Jan 25 3:27 I Skuggpassage slutar Jan 25 5:20 III Passage slutar Jan 25 17:40 II Skuggpassage börjar Jan 25 17:50 II Passage slutar Jan 25 20:06 II Skuggpassage slutar Jan 25 21:27 I Ockultation börjar Jan 26 0:46 I Förmörkelse slutar Jan 26 18:35 I Passage börjar Jan 26 19:45 I Skuggpassage börjar Jan 26 20:46 I Passage slutar Jan 26 21:56 I Skuggpassage slutar Jan 27 19:14 I Förmörkelse slutar Jan 28 16:25 I Skuggpassage slutar Jan 28 16:53 III Ockultation börjar Jan 28 19:03 III Ockultation slutar Jan 28 21:36 III Förmörkelse börjar Jan 28 23:51 III Förmörkelse slutar Jan 29 4:39 II Passage börjar Jan 30 22:51 II Ockultation börjar Jan 31 3:44 II Förmörkelse slutar Jan 31 4:50 I Ockultation börjar

Jupitermånarna i februari 2013

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 1:59 I Passage börjar Feb 1 3:11 I Skuggpassage börjar Feb 1 4:10 I Passage slutar Feb 1 5:23 I Skuggpassage slutar Feb 1 17:52 II Passage börjar Feb 1 20:16 II Skuggpassage börjar Feb 1 20:17 II Passage slutar Feb 1 22:42 II Skuggpassage slutar Feb 1 23:18 I Ockultation börjar Feb 2 2:41 I Förmörkelse slutar Feb 2 20:27 I Passage börjar Feb 2 21:40 I Skuggpassage börjar Feb 2 22:38 I Passage slutar Feb 2 23:52 I Skuggpassage slutar Feb 3 17:03 II Förmörkelse slutar Feb 3 17:46 I Ockultation börjar Feb 3 21:10 I Förmörkelse slutar Feb 4 17:06 I Passage slutar Feb 4 18:21 I Skuggpassage slutar Feb 4 20:37 III Ockultation börjar Feb 4 22:50 III Ockultation slutar Feb 5 1:37 III Förmörkelse börjar Feb 5 3:54 III Förmörkelse slutar Feb 7 1:22 II Ockultation börjar Feb 7 3:48 II Ockultation slutar Feb 7 3:55 II Förmörkelse börjar Feb 8 3:51 I Passage börjar Feb 8 5:07 I Skuggpassage börjar Feb 8 18:01 III Skuggpassage slutar Feb 8 20:21 II Passage börjar Feb 8 22:47 II Passage slutar Feb 8 22:52 II Skuggpassage börjar Feb 9 1:10 I Ockultation börjar Feb 9 1:18 II Skuggpassage slutar Feb 9 4:36 I Förmörkelse slutar Feb 9 22:19 I Passage börjar Feb 9 23:36 I Skuggpassage börjar Feb 10 0:30 I Passage slutar Feb 10 1:48 I Skuggpassage slutar Feb 10 17:05 II Ockultation slutar Feb 10 17:15 II Förmörkelse börjar Feb 10 19:38 I Ockultation börjar Feb 10 19:42 II Förmörkelse slutar Feb 10 23:05 I Förmörkelse slutar Feb 11 16:47 I Passage börjar Feb 11 18:05 I Skuggpassage börjar Feb 11 18:59 I Passage slutar Feb 11 20:17 I Skuggpassage slutar Feb 12 0:25 III Ockultation börjar Feb 12 2:40 III Ockultation slutar Feb 12 17:34 I Förmörkelse slutar Feb 14 3:55 II Ockultation börjar Feb 15 16:45 III Passage slutar Feb 15 19:44 III Skuggpassage börjar Feb 15 22:03 III Skuggpassage slutar Feb 15 22:53 II Passage börjar Feb 16 1:19 II Passage slutar Feb 16 1:28 II Skuggpassage börjar Feb 16 3:03 I Ockultation börjar Feb 16 3:54 II Skuggpassage slutar Feb 17 0:13 I Passage börjar Feb 17 1:32 I Skuggpassage börjar Feb 17 2:24 I Passage slutar Feb 17 3:44 I Skuggpassage slutar Feb 17 17:12 II Ockultation börjar Feb 17 19:40 II Ockultation slutar Feb 17 19:54 II Förmörkelse börjar Feb 17 21:31 I Ockultation börjar Feb 17 22:21 II Förmörkelse slutar Feb 18 1:00 I Förmörkelse slutar Feb 18 18:41 I Passage börjar Feb 18 20:01 I Skuggpassage börjar Feb 18 20:53 I Passage slutar Feb 18 22:13 I Skuggpassage slutar Feb 19 4:18 III Ockultation börjar Feb 19 17:12 II Skuggpassage slutar Feb 19 19:29 I Förmörkelse slutar Feb 22 18:25 III Passage börjar Feb 22 20:43 III Passage slutar Feb 22 23:46 III Skuggpassage börjar Feb 23 1:26 II Passage börjar Feb 23 2:06 III Skuggpassage slutar Feb 23 3:53 II Passage slutar Feb 23 4:04 II Skuggpassage börjar Feb 24 2:08 I Passage börjar Feb 24 3:28 I Skuggpassage börjar Feb 24 4:19 I Passage slutar Feb 24 19:49 II Ockultation börjar Feb 24 22:17 II Ockultation slutar Feb 24 22:32 II Förmörkelse börjar Feb 24 23:25 I Ockultation börjar Feb 25 1:00 II Förmörkelse slutar Feb 25 2:55 I Förmörkelse slutar Feb 25 20:36 I Passage börjar Feb 25 21:57 I Skuggpassage börjar Feb 25 22:48 I Passage slutar Feb 26 0:08 I Skuggpassage slutar Feb 26 17:11 II Passage slutar Feb 26 17:21 II Skuggpassage börjar Feb 26 17:54 I Ockultation börjar Feb 26 19:48 II Skuggpassage slutar Feb 26 21:24 I Förmörkelse slutar Feb 27 17:17 I Passage slutar Feb 27 18:37 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i mars 2013

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 22:26 III Passage börjar Mar 2 0:46 III Passage slutar Mar 3 22:28 II Ockultation börjar Mar 4 0:56 II Ockultation slutar Mar 4 1:11 II Förmörkelse börjar Mar 4 1:21 I Ockultation börjar Mar 4 22:33 I Passage börjar Mar 4 23:52 I Skuggpassage börjar Mar 5 0:44 I Passage slutar Mar 5 2:04 I Skuggpassage slutar Mar 5 17:21 II Passage börjar Mar 5 17:38 III Förmörkelse börjar Mar 5 19:48 II Passage slutar Mar 5 19:50 I Ockultation börjar Mar 5 19:57 II Skuggpassage börjar Mar 5 20:00 III Förmörkelse slutar Mar 5 22:23 II Skuggpassage slutar Mar 5 23:19 I Förmörkelse slutar Mar 6 18:21 I Skuggpassage börjar Mar 6 19:14 I Passage slutar Mar 6 20:33 I Skuggpassage slutar Mar 7 17:48 I Förmörkelse slutar Mar 9 2:30 III Passage börjar Mar 11 1:09 II Ockultation börjar Mar 12 0:30 I Passage börjar Mar 12 1:48 I Skuggpassage börjar Mar 12 2:42 I Passage slutar Mar 12 18:47 III Ockultation slutar Mar 12 19:59 II Passage börjar Mar 12 21:39 III Förmörkelse börjar Mar 12 21:47 I Ockultation börjar Mar 12 22:26 II Passage slutar Mar 12 22:33 II Skuggpassage börjar Mar 13 0:02 III Förmörkelse slutar Mar 13 0:59 II Skuggpassage slutar Mar 13 1:15 I Förmörkelse slutar Mar 13 18:59 I Passage börjar Mar 13 20:17 I Skuggpassage börjar Mar 13 21:11 I Passage slutar Mar 13 22:29 I Skuggpassage slutar Mar 14 19:37 II Förmörkelse slutar Mar 14 19:43 I Förmörkelse slutar Mar 19 2:28 I Passage börjar Mar 19 20:34 III Ockultation börjar Mar 19 22:39 II Passage börjar Mar 19 22:58 III Ockultation slutar Mar 19 23:44 I Ockultation börjar Mar 20 1:07 II Passage slutar Mar 20 1:08 II Skuggpassage börjar Mar 20 1:40 III Förmörkelse börjar Mar 20 20:57 I Passage börjar Mar 20 22:13 I Skuggpassage börjar Mar 20 23:09 I Passage slutar Mar 21 0:25 I Skuggpassage slutar Mar 21 18:13 I Ockultation börjar Mar 21 19:43 II Ockultation slutar Mar 21 19:47 II Förmörkelse börjar Mar 21 21:39 I Förmörkelse slutar Mar 21 22:15 II Förmörkelse slutar Mar 22 18:54 I Skuggpassage slutar Mar 23 18:13 III Skuggpassage slutar Mar 27 0:48 III Ockultation börjar Mar 27 1:21 II Passage börjar Mar 27 1:42 I Ockultation börjar Mar 27 22:56 I Passage börjar Mar 28 0:09 I Skuggpassage börjar Mar 28 1:09 I Passage slutar Mar 28 19:59 II Ockultation börjar Mar 28 20:12 I Ockultation börjar Mar 28 23:34 I Förmörkelse slutar Mar 29 0:54 II Förmörkelse slutar Mar 29 18:38 I Skuggpassage börjar Mar 29 19:38 I Passage slutar Mar 29 20:50 I Skuggpassage slutar Mar 30 19:29 II Skuggpassage slutar Mar 30 19:49 III Skuggpassage börjar Mar 30 22:15 III Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2013

Datum Tid Måne Händelse Apr 4 0:56 I Passage börjar Apr 4 22:11 I Ockultation börjar Apr 4 22:46 II Ockultation börjar Apr 5 1:29 I Förmörkelse slutar Apr 5 19:26 I Passage börjar Apr 5 20:33 I Skuggpassage börjar Apr 5 21:38 I Passage slutar Apr 5 22:46 I Skuggpassage slutar Apr 6 19:22 III Passage börjar Apr 6 19:37 II Skuggpassage börjar Apr 6 19:54 II Passage slutar Apr 6 19:58 I Förmörkelse slutar Apr 6 21:50 III Passage slutar Apr 6 22:04 II Skuggpassage slutar Apr 6 23:50 III Skuggpassage börjar Apr 12 0:10 I Ockultation börjar Apr 12 21:26 I Passage börjar Apr 12 22:29 I Skuggpassage börjar Apr 12 23:39 I Passage slutar Apr 13 0:41 I Skuggpassage slutar Apr 13 18:40 I Ockultation börjar Apr 13 20:10 II Passage börjar Apr 13 21:53 I Förmörkelse slutar Apr 13 22:12 II Skuggpassage börjar Apr 13 22:39 II Passage slutar Apr 13 23:43 III Passage börjar Apr 14 0:40 II Skuggpassage slutar Apr 14 19:10 I Skuggpassage slutar Apr 15 19:31 II Förmörkelse slutar Apr 17 20:10 III Förmörkelse slutar Apr 19 23:27 I Passage börjar Apr 20 0:24 I Skuggpassage börjar Apr 20 20:40 I Ockultation börjar Apr 20 22:56 II Passage börjar Apr 20 23:48 I Förmörkelse slutar Apr 21 0:47 II Skuggpassage börjar Apr 21 18:53 I Skuggpassage börjar Apr 21 20:10 I Passage slutar Apr 21 21:06 I Skuggpassage slutar Apr 22 22:10 II Förmörkelse slutar Apr 24 20:35 III Ockultation slutar Apr 24 21:41 III Förmörkelse börjar Apr 25 0:11 III Förmörkelse slutar Apr 27 22:41 I Ockultation börjar Apr 28 19:59 I Passage börjar Apr 28 20:49 I Skuggpassage börjar Apr 28 22:11 I Passage slutar Apr 28 23:01 I Skuggpassage slutar Apr 29 20:11 I Förmörkelse slutar Apr 29 20:37 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2013

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 22:29 III Ockultation börjar Maj 5 22:00 I Passage börjar Maj 5 22:44 I Skuggpassage börjar Maj 6 0:13 I Passage slutar Maj 6 22:06 I Förmörkelse slutar Maj 6 23:28 II Ockultation börjar Maj 8 20:23 II Passage slutar Maj 8 21:45 II Skuggpassage slutar Maj 12 19:52 III Skuggpassage börjar Maj 12 19:54 III Passage slutar Maj 12 22:26 III Skuggpassage slutar Maj 13 21:13 I Ockultation börjar Maj 14 20:45 I Passage slutar Maj 14 21:21 I Skuggpassage slutar Maj 15 20:42 II Passage börjar Maj 15 21:51 II Skuggpassage börjar Maj 15 23:12 II Passage slutar Maj 19 21:47 III Passage börjar Maj 20 23:14 I Ockultation börjar Maj 21 20:34 I Passage börjar Maj 21 21:03 I Skuggpassage börjar Maj 21 22:47 I Passage slutar Maj 21 23:16 I Skuggpassage slutar Maj 22 20:25 I Förmörkelse slutar Maj 24 22:00 II Förmörkelse slutar Maj 28 22:36 I Passage börjar Maj 28 22:58 I Skuggpassage börjar Maj 29 22:19 I Förmörkelse slutar Maj 31 21:27 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2013

Datum Tid Måne Händelse Jun 5 21:48 I Ockultation börjar Jun 6 21:22 I Passage slutar Jun 6 21:35 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2013

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2013

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i augusti

Jupitermånarna i september 2013

Datum Tid Måne Händelse Sep 5 1:37 I Skuggpassage börjar Sep 8 1:30 III Förmörkelse börjar Sep 14 1:24 I Passage slutar Sep 17 1:29 IV Förmörkelse slutar Sep 19 2:09 II Förmörkelse börjar Sep 20 2:34 I Förmörkelse börjar Sep 21 1:06 I Passage börjar Sep 21 1:47 II Passage slutar Sep 21 2:05 I Skuggpassage slutar Sep 22 0:34 I Ockultation slutar Sep 26 0:56 IV Passage slutar Sep 26 2:32 III Skuggpassage slutar Sep 28 1:45 I Skuggpassage börjar Sep 28 1:47 II Passage börjar Sep 28 1:48 II Skuggpassage slutar Sep 28 3:01 I Passage börjar Sep 29 2:30 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2013

Datum Tid Måne Händelse Okt 3 3:34 III Skuggpassage börjar Okt 5 1:47 II Skuggpassage börjar Okt 5 3:38 I Skuggpassage börjar Okt 6 0:50 I Förmörkelse börjar Okt 7 0:20 I Skuggpassage slutar Okt 7 1:39 I Passage slutar Okt 7 1:46 II Ockultation slutar Okt 7 1:49 III Ockultation slutar Okt 13 2:44 I Förmörkelse börjar Okt 14 0:00 I Skuggpassage börjar Okt 14 0:24 III Förmörkelse slutar Okt 14 1:17 I Passage börjar Okt 14 2:13 I Skuggpassage slutar Okt 14 2:41 III Ockultation börjar Okt 14 3:32 I Passage slutar Okt 15 0:47 I Ockultation slutar Okt 20 23:16 IV Ockultation börjar Okt 21 1:23 III Förmörkelse börjar Okt 21 1:39 II Förmörkelse börjar Okt 21 1:53 I Skuggpassage börjar Okt 21 2:35 IV Ockultation slutar Okt 21 3:10 I Passage börjar Okt 21 4:07 I Skuggpassage slutar Okt 21 4:23 III Förmörkelse slutar Okt 21 23:06 I Förmörkelse börjar Okt 22 2:40 I Ockultation slutar Okt 22 22:55 II Passage börjar Okt 22 22:57 II Skuggpassage slutar Okt 22 23:52 I Passage slutar Okt 23 1:37 II Passage slutar Okt 24 23:44 III Passage slutar Okt 28 3:46 I Skuggpassage börjar Okt 28 4:13 II Förmörkelse börjar Okt 28 5:01 I Passage börjar Okt 29 0:49 IV Skuggpassage slutar Okt 29 1:00 I Förmörkelse börjar Okt 29 4:32 I Ockultation slutar Okt 29 22:55 II Skuggpassage börjar Okt 29 23:29 I Passage börjar Okt 30 0:28 I Skuggpassage slutar Okt 30 1:27 II Passage börjar Okt 30 1:34 II Skuggpassage slutar Okt 30 1:43 I Passage slutar Okt 30 4:09 II Passage slutar Okt 30 23:00 I Ockultation slutar Okt 31 22:28 III Skuggpassage slutar Okt 31 22:35 II Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2013

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 0:22 III Passage börjar Nov 1 3:32 III Passage slutar Nov 5 2:54 I Förmörkelse börjar Nov 6 0:07 I Skuggpassage börjar Nov 6 1:18 I Passage börjar Nov 6 1:31 II Skuggpassage börjar Nov 6 2:22 I Skuggpassage slutar Nov 6 3:33 I Passage slutar Nov 6 3:56 II Passage börjar Nov 6 4:10 II Skuggpassage slutar Nov 6 5:16 IV Förmörkelse börjar Nov 7 0:50 I Ockultation slutar Nov 7 23:25 III Skuggpassage börjar Nov 8 1:01 II Ockultation slutar Nov 8 2:27 III Skuggpassage slutar Nov 8 4:06 III Passage börjar Nov 12 4:48 I Förmörkelse börjar Nov 13 2:01 I Skuggpassage börjar Nov 13 3:07 I Passage börjar Nov 13 4:07 II Skuggpassage börjar Nov 13 4:15 I Skuggpassage slutar Nov 13 5:22 I Passage slutar Nov 13 23:17 I Förmörkelse börjar Nov 14 2:39 I Ockultation slutar Nov 14 22:36 II Förmörkelse börjar Nov 14 22:43 I Skuggpassage slutar Nov 14 23:49 I Passage slutar Nov 15 2:09 IV Passage börjar Nov 15 3:23 III Skuggpassage börjar Nov 15 3:25 II Ockultation slutar Nov 15 5:35 IV Passage slutar Nov 16 22:18 II Passage slutar Nov 18 21:29 III Ockultation börjar Nov 19 0:40 III Ockultation slutar Nov 20 3:54 I Skuggpassage börjar Nov 20 4:55 I Passage börjar Nov 20 6:08 I Skuggpassage slutar Nov 21 1:11 I Förmörkelse börjar Nov 21 4:27 I Ockultation slutar Nov 21 22:22 I Skuggpassage börjar Nov 21 23:22 I Passage börjar Nov 22 0:37 I Skuggpassage slutar Nov 22 1:09 II Förmörkelse börjar Nov 22 1:36 I Passage slutar Nov 22 5:47 II Ockultation slutar Nov 22 22:54 I Ockultation slutar Nov 22 23:14 IV Förmörkelse börjar Nov 23 2:14 IV Förmörkelse slutar Nov 23 21:58 II Passage börjar Nov 23 22:42 II Skuggpassage slutar Nov 24 0:41 II Passage slutar Nov 25 21:17 III Förmörkelse börjar Nov 26 0:22 III Förmörkelse slutar Nov 26 1:00 III Ockultation börjar Nov 26 4:12 III Ockultation slutar Nov 27 5:47 I Skuggpassage börjar Nov 28 3:05 I Förmörkelse börjar Nov 28 6:14 I Ockultation slutar Nov 29 0:16 I Skuggpassage börjar Nov 29 1:08 I Passage börjar Nov 29 2:30 I Skuggpassage slutar Nov 29 3:23 I Passage slutar Nov 29 3:43 II Förmörkelse börjar Nov 29 21:33 I Förmörkelse börjar Nov 30 0:41 I Ockultation slutar Nov 30 20:59 I Skuggpassage slutar Nov 30 21:49 I Passage slutar Nov 30 22:38 II Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i december 2013

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 0:20 II Passage börjar Dec 1 1:18 II Skuggpassage slutar Dec 1 3:02 II Passage slutar Dec 1 21:07 IV Passage slutar Dec 2 21:15 II Ockultation slutar Dec 3 1:16 III Förmörkelse börjar Dec 3 4:22 III Förmörkelse slutar Dec 3 4:28 III Ockultation börjar Dec 5 4:59 I Förmörkelse börjar Dec 6 2:09 I Skuggpassage börjar Dec 6 2:53 I Passage börjar Dec 6 4:24 I Skuggpassage slutar Dec 6 5:08 I Passage slutar Dec 6 6:17 II Förmörkelse börjar Dec 6 21:22 III Passage slutar Dec 6 23:27 I Förmörkelse börjar Dec 7 2:26 I Ockultation slutar Dec 7 20:38 I Skuggpassage börjar Dec 7 21:19 I Passage börjar Dec 7 22:52 I Skuggpassage slutar Dec 7 23:34 I Passage slutar Dec 8 1:14 II Skuggpassage börjar Dec 8 2:39 II Passage börjar Dec 8 3:55 II Skuggpassage slutar Dec 8 5:21 II Passage slutar Dec 8 20:53 I Ockultation slutar Dec 9 20:23 IV Förmörkelse slutar Dec 9 23:19 IV Ockultation börjar Dec 9 23:32 II Ockultation slutar Dec 10 2:47 IV Ockultation slutar Dec 10 5:14 III Förmörkelse börjar Dec 12 6:53 I Förmörkelse börjar Dec 13 4:03 I Skuggpassage börjar Dec 13 4:38 I Passage börjar Dec 13 6:18 I Skuggpassage slutar Dec 13 6:53 I Passage slutar Dec 13 21:33 III Passage börjar Dec 13 22:24 III Skuggpassage slutar Dec 14 0:44 III Passage slutar Dec 14 1:21 I Förmörkelse börjar Dec 14 4:11 I Ockultation slutar Dec 14 22:31 I Skuggpassage börjar Dec 14 23:04 I Passage börjar Dec 15 0:46 I Skuggpassage slutar Dec 15 1:19 I Passage slutar Dec 15 3:51 II Skuggpassage börjar Dec 15 4:56 II Passage börjar Dec 15 6:32 II Skuggpassage slutar Dec 15 19:50 I Förmörkelse börjar Dec 15 22:37 I Ockultation slutar Dec 16 19:45 I Passage slutar Dec 16 22:08 II Förmörkelse börjar Dec 17 1:47 II Ockultation slutar Dec 18 4:04 IV Skuggpassage börjar Dec 18 7:18 IV Skuggpassage slutar Dec 18 19:50 II Skuggpassage slutar Dec 18 20:46 II Passage slutar Dec 20 5:57 I Skuggpassage börjar Dec 20 6:22 I Passage börjar Dec 20 23:15 III Skuggpassage börjar Dec 21 0:51 III Passage börjar Dec 21 2:24 III Skuggpassage slutar Dec 21 3:16 I Förmörkelse börjar Dec 21 4:02 III Passage slutar Dec 21 5:55 I Ockultation slutar Dec 22 0:25 I Skuggpassage börjar Dec 22 0:48 I Passage börjar Dec 22 2:40 I Skuggpassage slutar Dec 22 3:03 I Passage slutar Dec 22 6:27 II Skuggpassage börjar Dec 22 7:12 II Passage börjar Dec 22 21:44 I Förmörkelse börjar Dec 23 0:21 I Ockultation slutar Dec 23 19:14 I Passage börjar Dec 23 21:09 I Skuggpassage slutar Dec 23 21:28 I Passage slutar Dec 24 0:42 II Förmörkelse börjar Dec 24 4:01 II Ockultation slutar Dec 25 19:45 II Skuggpassage börjar Dec 25 20:19 II Passage börjar Dec 25 22:27 II Skuggpassage slutar Dec 25 23:02 II Passage slutar Dec 28 3:15 III Skuggpassage börjar Dec 28 4:08 III Passage börjar Dec 28 5:10 I Förmörkelse börjar Dec 28 6:24 III Skuggpassage slutar Dec 28 7:19 III Passage slutar Dec 29 2:19 I Skuggpassage börjar Dec 29 2:31 I Passage börjar Dec 29 4:34 I Skuggpassage slutar Dec 29 4:46 I Passage slutar Dec 29 23:39 I Förmörkelse börjar Dec 30 2:05 I Ockultation slutar Dec 30 20:48 I Skuggpassage börjar Dec 30 20:57 I Passage börjar Dec 30 23:03 I Skuggpassage slutar Dec 30 23:12 I Passage slutar Dec 31 3:17 II Förmörkelse börjar Dec 31 6:15 II Ockultation slutar Dec 31 20:31 I Ockultation slutar Dec 31 20:54 III Ockultation slutar