Miravariablers maxima 2013

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Leonis   12 febr  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Aquarii   24 febr  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
T Cephei    6 mars  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
U Orionis   28 mars  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Trianguli  1 april 6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   18 maj  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Aquilae   26 maj  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
Mira Ceti   13 juli  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Hydrae   15 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Leonis   13 dec  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Trianguli  29 dec  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'