Miravariablers maxima 2014

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Aquilae   11 febr  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
T Cephei   20 mars  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Aquarii   16 april 6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
U Orionis   6 april 6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
Mira Ceti   9 juni  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
Chi Cygni   10 juli  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Trianguli  26 sept  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
R Leonis   22 okt  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Hydrae   27 okt  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquilae   17 nov  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'