Miravariablers maxima 2015

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

T Cephei    9 april 6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
U Orionis   15 april 6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Aquarii   22 april 6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
Mira Ceti   11 maj  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Trianguli  14 juni  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   5 aug  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Aquilae   18 aug  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Leonis   24 aug  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Hydrae    6 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'