Planeterna 2015

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sju olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader i januari och kring månadsskiftet april-maj (aftonstjärna), samt i mitten och slutet av oktober (morgonstjärna).

Venus är aftonstjärna från årets början till den 15 augusti och därefter morgonstjärna till årets slut. Venus syns bäst på aftonhimlen från februari till juni samt på morgonhimlen från september till årets slut.

Mars rör sig året i Stenbockens, Vattumannens, Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans, Lejonets och Jungfruns stjärnbilder. Mars står i konjunktion den 14 juni. Vi ser Mars på kvällshimlen på vintern och våren samt på morgonhimlen på hösten och vintern.

Jupiter rör sig under året i Kräftans och Lejonets stjärnbilder. Jupiter står i opposition den 6 februari och syns bra på kvällshimlen från årets början till i juni. Den 26 augusti står Jupiter i konjunktion, och mot årets slut dyker Jupiter åter upp på morgonhimlen.

Saturnus vistas i år i Vågens, Skorpionens och Ormbärarens stjärnbilder. Den 23 maj står Saturnus i opposition och den 30 november står den i konjunktion. Saturnus ringar öppnar sig nu allt mer och blir lättare att se ordentligt, men å andra sidan rör sig Saturnus nu långt söderut på vår himmel. Saturnus syns i år bäst på senvårens kvällshimmel.

Uranus vistas under året i Fiskarnas stjärnbild. Den står i konjunktion den 6 april. Oppositionen inträffar den 12 oktober, då Uranus har magnituden +5,7. Uranus rör sig sakta norrut och syns bäst på kvällshimlen från augusti till årets slut.

Neptunus befinner sig hela året i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 26 februari. Oppositionen inträffar den 1 september, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Pluto står i opposition den 6 juli och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

(1) Ceres, den först upptäckta asteroiden (numera en dvärgplanet) syns dåligt hos oss i år. Den står i opposition den 25 juli och ligger hela året långt söderut på himlen. Bäst syns Ceres hos oss i december, fortfarande långt söderut i Stenbockens stjärnbild.
(2) Pallas, den andra upptäckta asteroiden, ligger långt norrut på vår himmel och syns bra i stort sett hela året utom under de ljusa sommarmånaderna. Pallas vandrar genom Ormens, Ormbärarens och Herkules stjärnbilder. Den syns på morgonhimlen under våren och kvällshimlen under hösten. Pallas står i opposition den 12 juni.
(3) Juno rör sig i Vattenormens och Kräftans stjärnbilder. Den står i opposition den 29 januari och syns bra på vårens kvällshimmel. Den 27 september står Juno i konjunktion.
(4) Vesta kan vi under hösten se i Valfiskens stjärnbild. Den står i opposition den 29 september och syns hela hösten på vär kvällshimmel. Vesta står i konjunktion vid årets början, den 11 januari.

På vintern och våren kan man även se (6) Hebe i Oxens stjärnbild, (8) Flora och (354) Eleonora i Lejonets stjärnbild, (7) Iris i Lejonets och Sextantens stjärnbilder, (44) Nysa, (20) Massalia och (11) Parthenope i Jungfruns stjärnbild samt (532) Herculina i Ormens stjärnbild.
På sensommaren, hösten och förvintern syns (21) Lutetia i Stenbockens stjärnbild, (15) Eunomia i Fiskarnas, Andromedas och Pegasus stjärnbilder, (9) Metis i Vattumannens stjärnbild, (471) Papagena i Valfiskens stjärnbild, (29) Amphitrite i Vädurens och Fiskarnas stjärnbilder, (39) Laetitita i Oxens och Vafiskens stjärnbilder, (192) Nausikaa i Oxens, Perseus och Vädurens stjärnbilder, (16) Psyche i Oxens stjärnbild samt (27) Euterpe i Tvillingarnas stjärnbild.


Komet 67/P Churyumov-Gerasimenko, som aldrig blir särskilt ljusstark, är numera speciell, eftersom rymdsonden Rosetta kretsar runt den och landaren Philae har landat på den. Philae råkade tyvärr landa i skugga så att dess batterier tog slut efter bara 60 timmar, men kanske det starkare solljuset när kometen närmar sig perihelium kan få Philae att vakna till liv igen, vi får se. Den som har ett lite större teleskop kan försöka leta rätt på kometen på himlen med denna efemerid.

Mot årets slut kan man se komet C/2013 US10 Catalina i gryningen i Jungfruns stjärnbild. Den rör sig sedan nästa år snabbt norrut på himlen, se denna efemerid.