Jupitermånarna 2016

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2016. I år och förra året förmörkar och ockulterar Jupitermånarna även varandra.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec
Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer

Jupitermånarna i januari 2016

Datum Tid Måne Händelse Jan 2 6:36 II Förmörkelse börjar Jan 3 2:41 IV Ockultation slutar Jan 4 0:47 II Skuggpassage börjar Jan 4 3:11 II Passage börjar Jan 4 3:37 II Skuggpassage slutar Jan 4 5:56 II Passage slutar Jan 5 5:11 III Skuggpassage börjar Jan 5 5:37 I Förmörkelse börjar Jan 6 0:55 II Ockultation slutar Jan 6 2:57 I Skuggpassage börjar Jan 6 4:06 I Passage börjar Jan 6 5:13 I Skuggpassage slutar Jan 6 6:21 I Passage slutar Jan 7 3:29 I Ockultation slutar Jan 8 0:48 I Passage slutar Jan 9 3:01 III Ockultation slutar Jan 11 1:44 IV Skuggpassage slutar Jan 11 3:22 II Skuggpassage börjar Jan 11 5:38 II Passage börjar Jan 11 6:12 II Skuggpassage slutar Jan 12 7:31 I Förmörkelse börjar Jan 13 3:20 II Ockultation slutar Jan 13 4:50 I Skuggpassage börjar Jan 13 5:55 I Passage börjar Jan 13 7:06 I Skuggpassage slutar Jan 14 1:59 I Förmörkelse börjar Jan 14 5:19 I Ockultation slutar Jan 15 0:22 I Passage börjar Jan 15 1:34 I Skuggpassage slutar Jan 15 2:36 I Passage slutar Jan 16 2:34 III Förmörkelse slutar Jan 16 3:30 III Ockultation börjar Jan 16 6:40 III Ockultation slutar Jan 18 5:58 II Skuggpassage börjar Jan 19 6:33 IV Förmörkelse börjar Jan 20 1:00 II Förmörkelse börjar Jan 20 5:43 II Ockultation slutar Jan 20 6:43 I Skuggpassage börjar Jan 20 7:43 I Passage börjar Jan 21 3:52 I Förmörkelse börjar Jan 21 7:07 I Ockultation slutar Jan 22 0:00 II Passage slutar Jan 22 1:12 I Skuggpassage börjar Jan 22 2:10 I Passage börjar Jan 22 3:27 I Skuggpassage slutar Jan 22 4:24 I Passage slutar Jan 23 1:34 I Ockultation slutar Jan 23 3:07 III Förmörkelse börjar Jan 23 6:32 III Förmörkelse slutar Jan 23 7:05 III Ockultation börjar Jan 26 23:54 III Passage slutar Jan 27 3:33 II Förmörkelse börjar Jan 27 8:03 II Ockultation slutar Jan 28 1:04 IV Passage börjar Jan 28 2:56 IV Passage slutar Jan 28 5:46 I Förmörkelse börjar Jan 28 23:38 II Passage börjar Jan 29 0:40 II Skuggpassage slutar Jan 29 2:22 II Passage slutar Jan 29 3:05 I Skuggpassage börjar Jan 29 3:56 I Passage börjar Jan 29 5:20 I Skuggpassage slutar Jan 29 6:10 I Passage slutar Jan 30 0:14 I Förmörkelse börjar Jan 30 3:21 I Ockultation slutar Jan 30 7:06 III Förmörkelse börjar Jan 30 23:49 I Skuggpassage slutar Jan 31 0:37 I Passage slutar

Jupitermånarna i februari 2016

Datum Tid Måne Händelse Feb 3 0:13 III Passage börjar Feb 3 0:23 III Skuggpassage slutar Feb 3 3:21 III Passage slutar Feb 3 6:07 II Förmörkelse börjar Feb 4 7:40 I Förmörkelse börjar Feb 5 0:26 II Skuggpassage börjar Feb 5 0:35 IV Förmörkelse börjar Feb 5 1:58 II Passage börjar Feb 5 3:16 II Skuggpassage slutar Feb 5 3:55 IV Förmörkelse slutar Feb 5 4:42 II Passage slutar Feb 5 4:58 I Skuggpassage börjar Feb 5 5:42 I Passage börjar Feb 5 7:13 I Skuggpassage slutar Feb 5 7:56 I Passage slutar Feb 6 2:08 I Förmörkelse börjar Feb 6 5:06 I Ockultation slutar Feb 6 23:26 I Skuggpassage börjar Feb 6 23:30 II Ockultation slutar Feb 7 0:08 I Passage börjar Feb 7 1:42 I Skuggpassage slutar Feb 7 2:22 I Passage slutar Feb 7 23:33 I Ockultation slutar Feb 10 0:59 III Skuggpassage börjar Feb 10 3:38 III Passage börjar Feb 10 4:21 III Skuggpassage slutar Feb 10 6:45 III Passage slutar Feb 12 3:02 II Skuggpassage börjar Feb 12 4:16 II Passage börjar Feb 12 5:51 II Skuggpassage slutar Feb 12 6:51 I Skuggpassage börjar Feb 12 7:01 II Passage slutar Feb 12 7:27 I Passage börjar Feb 13 4:02 I Förmörkelse börjar Feb 13 6:52 I Ockultation slutar Feb 14 1:20 I Skuggpassage börjar Feb 14 1:46 II Ockultation slutar Feb 14 1:53 I Passage börjar Feb 14 3:35 I Skuggpassage slutar Feb 14 4:07 I Passage slutar Feb 14 22:30 I Förmörkelse börjar Feb 15 1:18 I Ockultation slutar Feb 15 22:03 I Skuggpassage slutar Feb 15 22:33 I Passage slutar Feb 17 4:57 III Skuggpassage börjar Feb 17 6:58 III Passage börjar Feb 19 5:38 II Skuggpassage börjar Feb 19 6:33 II Passage börjar Feb 20 5:56 I Förmörkelse börjar Feb 20 23:51 III Ockultation slutar Feb 21 0:30 II Förmörkelse börjar Feb 21 3:13 I Skuggpassage börjar Feb 21 3:37 I Passage börjar Feb 21 4:01 II Ockultation slutar Feb 21 5:28 I Skuggpassage slutar Feb 21 5:51 I Passage slutar Feb 21 21:48 IV Förmörkelse slutar Feb 21 22:55 IV Ockultation börjar Feb 22 0:25 I Förmörkelse börjar Feb 22 0:37 IV Ockultation slutar Feb 22 3:02 I Ockultation slutar Feb 22 21:42 I Skuggpassage börjar Feb 22 21:46 II Skuggpassage slutar Feb 22 22:03 I Passage börjar Feb 22 22:26 II Passage slutar Feb 22 23:57 I Skuggpassage slutar Feb 23 0:17 I Passage slutar Feb 23 21:28 I Ockultation slutar Feb 27 22:58 III Förmörkelse börjar Feb 28 3:04 II Förmörkelse börjar Feb 28 3:09 III Ockultation slutar Feb 28 5:07 I Skuggpassage börjar Feb 28 5:21 I Passage börjar Feb 28 6:15 II Ockultation slutar Feb 28 7:22 I Skuggpassage slutar Feb 28 7:34 I Passage slutar Feb 29 2:19 I Förmörkelse börjar Feb 29 4:46 I Ockultation slutar Feb 29 21:33 II Skuggpassage börjar Feb 29 21:57 II Passage börjar Feb 29 23:35 I Skuggpassage börjar Feb 29 23:46 I Passage börjar

Jupitermånarna i mars 2016

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 0:22 II Skuggpassage slutar Mar 1 0:42 II Passage slutar Mar 1 1:50 I Skuggpassage slutar Mar 1 2:00 I Passage slutar Mar 1 4:09 IV Skuggpassage börjar Mar 1 6:22 IV Passage börjar Mar 1 7:16 IV Skuggpassage slutar Mar 1 20:47 I Förmörkelse börjar Mar 1 23:12 I Ockultation slutar Mar 6 2:57 III Förmörkelse börjar Mar 6 5:37 II Förmörkelse börjar Mar 6 6:26 III Ockultation slutar Mar 6 7:00 I Skuggpassage börjar Mar 6 7:04 I Passage börjar Mar 7 4:13 I Förmörkelse börjar Mar 7 6:30 I Ockultation slutar Mar 8 0:10 II Skuggpassage börjar Mar 8 0:13 II Passage börjar Mar 8 1:29 I Skuggpassage börjar Mar 8 1:30 I Passage börjar Mar 8 2:58 II Passage slutar Mar 8 2:58 II Skuggpassage slutar Mar 8 3:44 I Skuggpassage slutar Mar 8 3:44 I Passage slutar Mar 8 22:41 I Ockultation börjar Mar 9 0:58 I Förmörkelse slutar Mar 9 20:10 III Skuggpassage slutar Mar 9 21:40 II Förmörkelse slutar Mar 9 22:10 I Passage slutar Mar 9 22:12 I Skuggpassage slutar Mar 13 6:31 III Ockultation börjar Mar 14 5:59 I Ockultation börjar Mar 15 2:28 II Passage börjar Mar 15 2:47 II Skuggpassage börjar Mar 15 3:13 I Passage börjar Mar 15 3:23 I Skuggpassage börjar Mar 15 5:14 II Passage slutar Mar 15 5:27 I Passage slutar Mar 15 5:35 II Skuggpassage slutar Mar 15 5:38 I Skuggpassage slutar Mar 16 0:25 I Ockultation börjar Mar 16 2:52 I Förmörkelse slutar Mar 16 20:03 III Passage börjar Mar 16 20:49 III Skuggpassage börjar Mar 16 21:05 II Ockultation börjar Mar 16 21:39 I Passage börjar Mar 16 21:51 I Skuggpassage börjar Mar 16 23:14 III Passage slutar Mar 16 23:53 I Passage slutar Mar 17 0:06 I Skuggpassage slutar Mar 17 0:08 III Skuggpassage slutar Mar 17 0:13 II Förmörkelse slutar Mar 17 20:25 IV Passage börjar Mar 17 21:21 I Förmörkelse slutar Mar 17 22:10 IV Skuggpassage börjar Mar 17 22:38 IV Passage slutar Mar 18 1:08 IV Skuggpassage slutar Mar 22 4:44 II Passage börjar Mar 22 4:57 I Passage börjar Mar 22 5:17 I Skuggpassage börjar Mar 22 5:23 II Skuggpassage börjar Mar 23 2:10 I Ockultation börjar Mar 23 4:47 I Förmörkelse slutar Mar 23 23:18 II Ockultation börjar Mar 23 23:20 III Passage börjar Mar 23 23:23 I Passage börjar Mar 23 23:45 I Skuggpassage börjar Mar 24 0:47 III Skuggpassage börjar Mar 24 1:37 I Passage slutar Mar 24 2:00 I Skuggpassage slutar Mar 24 2:32 III Passage slutar Mar 24 2:47 II Förmörkelse slutar Mar 24 4:05 III Skuggpassage slutar Mar 24 20:36 I Ockultation börjar Mar 24 23:15 I Förmörkelse slutar Mar 25 20:03 I Passage slutar Mar 25 20:28 I Skuggpassage slutar Mar 25 20:38 II Passage slutar Mar 25 21:29 II Skuggpassage slutar Mar 26 2:57 IV Ockultation börjar Mar 26 5:16 IV Ockultation slutar Mar 30 3:55 I Ockultation börjar Mar 31 1:08 I Passage börjar Mar 31 1:33 II Ockultation börjar Mar 31 1:39 I Skuggpassage börjar Mar 31 2:39 III Passage börjar Mar 31 3:22 I Passage slutar Mar 31 3:54 I Skuggpassage slutar Mar 31 4:47 III Skuggpassage börjar Mar 31 5:21 II Förmörkelse slutar Mar 31 5:53 III Passage slutar Mar 31 22:21 I Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2016

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 1:10 I Förmörkelse slutar Apr 1 19:34 I Passage börjar Apr 1 20:08 I Skuggpassage börjar Apr 1 20:09 II Passage börjar Apr 1 21:19 II Skuggpassage börjar Apr 1 21:48 I Passage slutar Apr 1 22:22 I Skuggpassage slutar Apr 1 22:56 II Passage slutar Apr 2 0:06 II Skuggpassage slutar Apr 2 19:39 I Förmörkelse slutar Apr 3 18:37 II Förmörkelse slutar Apr 3 19:00 IV Skuggpassage slutar Apr 3 22:11 III Förmörkelse slutar Apr 6 5:40 I Ockultation börjar Apr 7 2:53 I Passage börjar Apr 7 3:33 I Skuggpassage börjar Apr 7 3:49 II Ockultation börjar Apr 7 5:08 I Passage slutar Apr 7 5:48 I Skuggpassage slutar Apr 8 0:07 I Ockultation börjar Apr 8 3:05 I Förmörkelse slutar Apr 8 21:20 I Passage börjar Apr 8 22:02 I Skuggpassage börjar Apr 8 22:28 II Passage börjar Apr 8 23:34 I Passage slutar Apr 8 23:56 II Skuggpassage börjar Apr 9 0:17 I Skuggpassage slutar Apr 9 1:15 II Passage slutar Apr 9 2:43 II Skuggpassage slutar Apr 9 18:34 I Ockultation börjar Apr 9 21:34 I Förmörkelse slutar Apr 10 18:45 I Skuggpassage slutar Apr 10 19:49 III Ockultation börjar Apr 10 21:11 II Förmörkelse slutar Apr 11 2:09 III Förmörkelse slutar Apr 11 20:07 IV Ockultation slutar Apr 12 0:49 IV Förmörkelse börjar Apr 12 3:29 IV Förmörkelse slutar Apr 14 4:39 I Passage börjar Apr 15 1:54 I Ockultation börjar Apr 15 5:00 I Förmörkelse slutar Apr 15 23:06 I Passage börjar Apr 15 23:56 I Skuggpassage börjar Apr 16 0:49 II Passage börjar Apr 16 1:21 I Passage slutar Apr 16 2:11 I Skuggpassage slutar Apr 16 2:33 II Skuggpassage börjar Apr 16 3:37 II Passage slutar Apr 16 20:21 I Ockultation börjar Apr 16 23:28 I Förmörkelse slutar Apr 17 19:17 II Ockultation börjar Apr 17 19:48 I Passage slutar Apr 17 20:39 I Skuggpassage slutar Apr 17 23:17 III Ockultation börjar Apr 17 23:45 II Förmörkelse slutar Apr 18 2:34 III Ockultation slutar Apr 18 2:52 III Förmörkelse börjar Apr 20 1:38 IV Passage börjar Apr 20 4:28 IV Passage slutar Apr 21 19:58 III Skuggpassage slutar Apr 22 3:42 I Ockultation börjar Apr 23 0:54 I Passage börjar Apr 23 1:51 I Skuggpassage börjar Apr 23 3:08 I Passage slutar Apr 23 3:12 II Passage börjar Apr 23 4:05 I Skuggpassage slutar Apr 23 22:09 I Ockultation börjar Apr 24 1:23 I Förmörkelse slutar Apr 24 19:21 I Passage börjar Apr 24 20:19 I Skuggpassage börjar Apr 24 21:35 I Passage slutar Apr 24 21:38 II Ockultation börjar Apr 24 22:34 I Skuggpassage slutar Apr 25 2:20 II Förmörkelse slutar Apr 25 2:49 III Ockultation börjar Apr 25 19:52 I Förmörkelse slutar Apr 26 19:13 II Passage slutar Apr 26 21:15 II Skuggpassage slutar Apr 28 19:49 III Passage slutar Apr 28 20:43 III Skuggpassage börjar Apr 28 21:23 IV Förmörkelse slutar Apr 28 23:56 III Skuggpassage slutar Apr 30 2:42 I Passage börjar Apr 30 3:45 I Skuggpassage börjar Apr 30 23:59 I Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2016

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 3:18 I Förmörkelse slutar Maj 1 21:10 I Passage börjar Maj 1 22:14 I Skuggpassage börjar Maj 1 23:25 I Passage slutar Maj 2 0:02 II Ockultation börjar Maj 2 0:28 I Skuggpassage slutar Maj 2 21:47 I Förmörkelse slutar Maj 3 21:06 II Skuggpassage börjar Maj 3 21:39 II Passage slutar Maj 3 23:52 II Skuggpassage slutar Maj 5 20:08 III Passage börjar Maj 5 23:27 III Passage slutar Maj 6 0:41 III Skuggpassage börjar Maj 6 20:32 IV Passage slutar Maj 8 1:49 I Ockultation börjar Maj 8 23:00 I Passage börjar Maj 9 0:08 I Skuggpassage börjar Maj 9 1:15 I Passage slutar Maj 9 2:23 I Skuggpassage slutar Maj 9 2:27 II Ockultation börjar Maj 9 20:17 I Ockultation börjar Maj 9 23:42 I Förmörkelse slutar Maj 10 19:43 I Passage slutar Maj 10 20:52 I Skuggpassage slutar Maj 10 21:19 II Passage börjar Maj 10 23:43 II Skuggpassage börjar Maj 11 0:08 II Passage slutar Maj 11 2:29 II Skuggpassage slutar Maj 12 20:46 II Förmörkelse slutar Maj 12 23:50 III Passage börjar Maj 13 3:11 III Passage slutar Maj 15 1:06 IV Ockultation börjar Maj 16 0:51 I Passage börjar Maj 16 2:03 I Skuggpassage börjar Maj 16 3:06 I Passage slutar Maj 16 22:03 III Förmörkelse slutar Maj 16 22:09 I Ockultation börjar Maj 17 1:37 I Förmörkelse slutar Maj 17 20:32 I Skuggpassage börjar Maj 17 21:34 I Passage slutar Maj 17 22:46 I Skuggpassage slutar Maj 17 23:50 II Passage börjar Maj 18 2:20 II Skuggpassage börjar Maj 18 2:39 II Passage slutar Maj 18 20:06 I Förmörkelse slutar Maj 19 23:20 II Förmörkelse slutar Maj 23 21:04 III Ockultation slutar Maj 23 22:23 IV Skuggpassage börjar Maj 23 22:50 III Förmörkelse börjar Maj 24 0:02 I Ockultation börjar Maj 24 0:35 IV Skuggpassage slutar Maj 24 2:02 III Förmörkelse slutar Maj 24 21:12 I Passage börjar Maj 24 22:27 I Skuggpassage börjar Maj 24 23:27 I Passage slutar Maj 25 0:41 I Skuggpassage slutar Maj 25 2:23 II Passage börjar Maj 25 22:01 I Förmörkelse slutar Maj 26 20:41 II Ockultation börjar Maj 27 1:55 II Förmörkelse slutar Maj 28 21:00 II Skuggpassage slutar Maj 30 21:36 III Ockultation börjar Maj 31 0:58 III Ockultation slutar Maj 31 1:56 I Ockultation börjar Maj 31 21:38 IV Ockultation slutar Maj 31 23:05 I Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2016

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 0:21 I Skuggpassage börjar Jun 1 1:21 I Passage slutar Jun 1 23:56 I Förmörkelse slutar Jun 2 21:04 I Skuggpassage slutar Jun 2 23:15 II Ockultation börjar Jun 4 23:37 II Skuggpassage slutar Jun 7 1:34 III Ockultation börjar Jun 8 1:00 I Passage börjar Jun 8 22:20 I Ockultation börjar Jun 9 21:44 I Passage slutar Jun 9 22:59 I Skuggpassage slutar Jun 10 23:47 III Skuggpassage slutar Jun 11 23:29 II Skuggpassage börjar Jun 11 23:43 II Passage slutar Jun 16 0:16 I Ockultation börjar Jun 16 22:40 I Skuggpassage börjar Jun 16 23:40 I Passage slutar Jun 17 22:52 III Passage slutar Jun 18 23:33 II Passage börjar Jun 20 22:59 II Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli 2016

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli

Jupitermånarna i augusti 2016

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i augusti

Jupitermånarna i september 2016

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i september

Jupitermånarna i oktober 2016

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i oktober

Jupitermånarna i november 2016

Datum Tid Måne Händelse Nov 16 5:55 I Skuggpassage slutar Nov 19 5:46 III Ockultation börjar Nov 23 5:35 I Skuggpassage börjar Nov 24 5:36 II Förmörkelse börjar Nov 24 5:52 I Ockultation slutar Nov 26 6:20 III Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i december 2016

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 4:40 I Förmörkelse börjar Dec 2 5:09 I Passage slutar Dec 3 4:35 II Passage börjar Dec 3 5:08 II Skuggpassage slutar Dec 7 4:25 III Passage börjar Dec 8 6:33 I Förmörkelse börjar Dec 9 4:55 I Passage börjar Dec 9 6:04 I Skuggpassage slutar Dec 10 4:16 I Ockultation slutar Dec 10 5:08 II Skuggpassage börjar Dec 12 4:50 II Ockultation slutar Dec 14 4:06 III Skuggpassage börjar Dec 14 6:49 III Skuggpassage slutar Dec 16 5:44 I Skuggpassage börjar Dec 16 6:52 I Passage börjar Dec 17 6:13 I Ockultation slutar Dec 24 4:47 I Förmörkelse börjar Dec 25 4:19 I Skuggpassage slutar Dec 25 5:26 III Ockultation slutar Dec 25 5:29 I Passage slutar Dec 26 5:16 II Förmörkelse börjar Dec 28 4:22 II Passage slutar Dec 31 6:40 I Förmörkelse börjar