Miravariablers maxima 2016

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Trianguli  2 mars  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
Mira Ceti   24 mars  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
U Orionis   16 april 6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
T Cephei   20 april 6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Aquarii   6 maj  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
R Aquilae   15 maj  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Leonis    9 sept  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
Chi Cygni   21 sept  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
R Hydrae   21 okt  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
R Trianguli  28 nov  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'