Jupitermånarna 2017

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2017.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2017

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 3:59 I Skuggpassage börjar Jan 1 4:47 III Förmörkelse slutar Jan 1 5:12 I Passage börjar Jan 1 6:12 I Skuggpassage slutar Jan 1 7:11 III Ockultation börjar Jan 1 7:24 I Passage slutar Jan 2 4:32 I Ockultation slutar Jan 4 4:33 II Passage börjar Jan 4 4:36 II Skuggpassage slutar Jan 4 6:58 II Passage slutar Jan 8 5:52 I Skuggpassage börjar Jan 8 6:04 III Förmörkelse börjar Jan 8 7:07 I Passage börjar Jan 9 3:01 I Förmörkelse börjar Jan 9 6:26 I Ockultation slutar Jan 10 3:46 I Passage slutar Jan 11 4:38 II Skuggpassage börjar Jan 11 7:09 II Passage börjar Jan 11 7:10 II Skuggpassage slutar Jan 12 3:20 III Passage slutar Jan 13 4:42 II Ockultation slutar Jan 15 7:46 I Skuggpassage börjar Jan 16 4:54 I Förmörkelse börjar Jan 17 3:28 I Passage börjar Jan 17 4:27 I Skuggpassage slutar Jan 17 5:39 I Passage slutar Jan 18 2:46 I Ockultation slutar Jan 18 7:12 II Skuggpassage börjar Jan 19 2:31 III Skuggpassage slutar Jan 19 5:02 III Passage börjar Jan 19 7:13 III Passage slutar Jan 20 2:20 II Förmörkelse börjar Jan 20 7:15 II Ockultation slutar Jan 23 6:47 I Förmörkelse börjar Jan 24 4:07 I Skuggpassage börjar Jan 24 5:20 I Passage börjar Jan 24 6:20 I Skuggpassage slutar Jan 24 7:31 I Passage slutar Jan 25 4:38 I Ockultation slutar Jan 26 1:59 I Passage slutar Jan 26 3:52 III Skuggpassage börjar Jan 26 6:28 III Skuggpassage slutar Jan 27 4:55 II Förmörkelse börjar Jan 29 3:51 II Passage slutar Jan 31 6:00 I Skuggpassage börjar Jan 31 7:11 I Passage börjar

Jupitermånarna i februari 2017

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 3:08 I Förmörkelse börjar Feb 1 6:29 I Ockultation slutar Feb 2 1:39 I Passage börjar Feb 2 2:41 I Skuggpassage slutar Feb 2 3:49 I Passage slutar Feb 2 7:50 III Skuggpassage börjar Feb 3 7:29 II Förmörkelse börjar Feb 5 1:37 II Skuggpassage börjar Feb 5 3:57 II Passage börjar Feb 5 4:07 II Skuggpassage slutar Feb 5 6:18 II Passage slutar Feb 6 2:42 III Ockultation börjar Feb 6 4:45 III Ockultation slutar Feb 7 1:26 II Ockultation slutar Feb 7 7:54 I Skuggpassage börjar Feb 8 5:01 I Förmörkelse börjar Feb 9 2:22 I Skuggpassage börjar Feb 9 3:28 I Passage börjar Feb 9 4:34 I Skuggpassage slutar Feb 9 5:38 I Passage slutar Feb 10 2:45 I Ockultation slutar Feb 12 4:11 II Skuggpassage börjar Feb 12 6:23 II Passage börjar Feb 12 6:41 II Skuggpassage slutar Feb 13 1:52 III Förmörkelse börjar Feb 13 4:25 III Förmörkelse slutar Feb 13 6:23 III Ockultation börjar Feb 14 3:51 II Ockultation slutar Feb 15 6:55 I Förmörkelse börjar Feb 16 4:15 I Skuggpassage börjar Feb 16 5:17 I Passage börjar Feb 16 6:27 I Skuggpassage slutar Feb 16 7:27 I Passage slutar Feb 17 1:23 I Förmörkelse börjar Feb 17 4:34 I Ockultation slutar Feb 18 0:56 I Skuggpassage slutar Feb 18 1:54 I Passage slutar Feb 19 6:46 II Skuggpassage börjar Feb 20 5:50 III Förmörkelse börjar Feb 21 1:55 II Förmörkelse börjar Feb 21 6:14 II Ockultation slutar Feb 23 6:08 I Skuggpassage börjar Feb 23 7:04 I Passage börjar Feb 24 1:35 III Passage slutar Feb 24 3:16 I Förmörkelse börjar Feb 24 6:21 I Ockultation slutar Feb 25 0:37 I Skuggpassage börjar Feb 25 1:31 I Passage börjar Feb 25 2:49 I Skuggpassage slutar Feb 25 3:40 I Passage slutar Feb 26 0:48 I Ockultation slutar Feb 28 4:30 II Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i mars 2017

Datum Tid Måne Händelse Mar 2 0:20 II Passage börjar Mar 2 1:07 II Skuggpassage slutar Mar 2 2:40 II Passage slutar Mar 2 23:40 III Skuggpassage börjar Mar 3 2:11 III Skuggpassage slutar Mar 3 3:07 III Passage börjar Mar 3 5:03 III Passage slutar Mar 3 5:10 I Förmörkelse börjar Mar 4 2:30 I Skuggpassage börjar Mar 4 3:17 I Passage börjar Mar 4 4:42 I Skuggpassage slutar Mar 4 5:27 I Passage slutar Mar 4 23:38 I Förmörkelse börjar Mar 5 2:34 I Ockultation slutar Mar 5 23:53 I Passage slutar Mar 7 7:04 II Förmörkelse börjar Mar 9 1:13 II Skuggpassage börjar Mar 9 2:39 II Passage börjar Mar 9 3:42 II Skuggpassage slutar Mar 9 4:59 II Passage slutar Mar 10 3:38 III Skuggpassage börjar Mar 10 6:07 III Skuggpassage slutar Mar 10 6:31 III Passage börjar Mar 10 7:03 I Förmörkelse börjar Mar 11 0:01 II Ockultation slutar Mar 11 4:24 I Skuggpassage börjar Mar 11 5:02 I Passage börjar Mar 11 6:35 I Skuggpassage slutar Mar 12 1:32 I Förmörkelse börjar Mar 12 4:19 I Ockultation slutar Mar 12 23:28 I Passage börjar Mar 13 1:04 I Skuggpassage slutar Mar 13 1:38 I Passage slutar Mar 16 3:48 II Skuggpassage börjar Mar 16 4:57 II Passage börjar Mar 16 6:17 II Skuggpassage slutar Mar 17 22:55 II Förmörkelse börjar Mar 18 2:17 II Ockultation slutar Mar 18 6:17 I Skuggpassage börjar Mar 18 6:47 I Passage börjar Mar 19 3:25 I Förmörkelse börjar Mar 19 6:04 I Ockultation slutar Mar 20 0:45 I Skuggpassage börjar Mar 20 1:13 I Passage börjar Mar 20 2:57 I Skuggpassage slutar Mar 20 3:22 I Passage slutar Mar 21 0:30 I Ockultation slutar Mar 21 1:37 III Ockultation slutar Mar 23 6:24 II Skuggpassage börjar Mar 25 1:30 II Förmörkelse börjar Mar 25 4:32 II Ockultation slutar Mar 26 5:19 I Förmörkelse börjar Mar 26 22:10 II Skuggpassage slutar Mar 26 22:41 II Passage slutar Mar 27 2:39 I Skuggpassage börjar Mar 27 2:57 I Passage börjar Mar 27 4:50 I Skuggpassage slutar Mar 27 5:06 I Passage slutar Mar 27 23:48 I Förmörkelse börjar Mar 28 1:40 III Förmörkelse börjar Mar 28 2:14 I Ockultation slutar Mar 28 4:55 III Ockultation slutar Mar 28 23:19 I Skuggpassage slutar Mar 28 23:32 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2017

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 4:03 II Förmörkelse börjar Apr 2 22:18 II Skuggpassage börjar Apr 2 22:35 II Passage börjar Apr 3 0:46 II Skuggpassage slutar Apr 3 0:56 II Passage slutar Apr 3 4:33 I Skuggpassage börjar Apr 3 4:40 I Passage börjar Apr 4 1:42 I Förmörkelse börjar Apr 4 3:58 I Ockultation slutar Apr 4 5:39 III Förmörkelse börjar Apr 4 23:01 I Skuggpassage börjar Apr 4 23:06 I Passage börjar Apr 5 1:12 I Skuggpassage slutar Apr 5 1:16 I Passage slutar Apr 5 22:24 I Ockultation slutar Apr 7 21:45 III Passage slutar Apr 7 21:56 III Skuggpassage slutar Apr 10 0:50 II Passage börjar Apr 10 0:54 II Skuggpassage börjar Apr 10 3:12 II Passage slutar Apr 10 3:21 II Skuggpassage slutar Apr 11 3:32 I Ockultation börjar Apr 11 22:21 II Förmörkelse slutar Apr 12 0:50 I Passage börjar Apr 12 0:55 I Skuggpassage börjar Apr 12 2:59 I Passage slutar Apr 12 3:06 I Skuggpassage slutar Apr 12 21:58 I Ockultation börjar Apr 13 0:16 I Förmörkelse slutar Apr 13 21:25 I Passage slutar Apr 13 21:35 I Skuggpassage slutar Apr 14 22:57 III Passage börjar Apr 14 23:29 III Skuggpassage börjar Apr 15 1:03 III Passage slutar Apr 15 1:53 III Skuggpassage slutar Apr 17 3:05 II Passage börjar Apr 17 3:30 II Skuggpassage börjar Apr 18 22:00 II Ockultation börjar Apr 19 0:55 II Förmörkelse slutar Apr 19 2:34 I Passage börjar Apr 19 2:49 I Skuggpassage börjar Apr 19 4:43 I Passage slutar Apr 19 5:00 I Skuggpassage slutar Apr 19 23:42 I Ockultation börjar Apr 20 2:11 I Förmörkelse slutar Apr 20 21:00 I Passage börjar Apr 20 21:17 I Skuggpassage börjar Apr 20 23:09 I Passage slutar Apr 20 23:28 I Skuggpassage slutar Apr 21 20:39 I Förmörkelse slutar Apr 22 2:13 III Passage börjar Apr 22 3:27 III Skuggpassage börjar Apr 22 4:21 III Passage slutar Apr 25 19:59 III Förmörkelse slutar Apr 26 0:14 II Ockultation börjar Apr 26 3:29 II Förmörkelse slutar Apr 26 4:18 I Passage börjar Apr 27 1:27 I Ockultation börjar Apr 27 4:05 I Förmörkelse slutar Apr 27 20:54 II Passage slutar Apr 27 21:53 II Skuggpassage slutar Apr 27 22:44 I Passage börjar Apr 27 23:12 I Skuggpassage börjar Apr 28 0:54 I Passage slutar Apr 28 1:22 I Skuggpassage slutar Apr 28 19:53 I Ockultation börjar Apr 28 22:34 I Förmörkelse slutar Apr 29 19:51 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2017

Datum Tid Måne Händelse Maj 2 21:33 III Ockultation slutar Maj 2 21:35 III Förmörkelse börjar Maj 2 23:57 III Förmörkelse slutar Maj 3 2:29 II Ockultation börjar Maj 4 3:12 I Ockultation börjar Maj 4 20:48 II Passage börjar Maj 4 22:03 II Skuggpassage börjar Maj 4 23:13 II Passage slutar Maj 5 0:29 I Passage börjar Maj 5 0:29 II Skuggpassage slutar Maj 5 1:06 I Skuggpassage börjar Maj 5 2:39 I Passage slutar Maj 5 3:16 I Skuggpassage slutar Maj 5 21:39 I Ockultation börjar Maj 6 0:29 I Förmörkelse slutar Maj 6 19:34 I Skuggpassage börjar Maj 6 21:06 I Passage slutar Maj 6 21:45 I Skuggpassage slutar Maj 9 22:41 III Ockultation börjar Maj 10 0:58 III Ockultation slutar Maj 10 1:34 III Förmörkelse börjar Maj 11 23:07 II Passage börjar Maj 12 0:40 II Skuggpassage börjar Maj 12 1:33 II Passage slutar Maj 12 2:15 I Passage börjar Maj 12 3:00 I Skuggpassage börjar Maj 12 3:06 II Skuggpassage slutar Maj 12 23:25 I Ockultation börjar Maj 13 2:23 I Förmörkelse slutar Maj 13 20:42 I Passage börjar Maj 13 21:28 I Skuggpassage börjar Maj 13 21:54 II Förmörkelse slutar Maj 13 22:52 I Passage slutar Maj 13 23:39 I Skuggpassage slutar Maj 14 20:52 I Förmörkelse slutar Maj 17 2:06 III Ockultation börjar Maj 19 1:28 II Passage börjar Maj 20 1:13 I Ockultation börjar Maj 20 20:15 II Ockultation börjar Maj 20 21:43 III Skuggpassage slutar Maj 20 22:29 I Passage börjar Maj 20 23:23 I Skuggpassage börjar Maj 21 0:28 II Förmörkelse slutar Maj 21 0:39 I Passage slutar Maj 21 1:33 I Skuggpassage slutar Maj 21 22:47 I Förmörkelse slutar Maj 27 21:39 III Passage slutar Maj 27 22:36 II Ockultation börjar Maj 27 23:22 III Skuggpassage börjar Maj 28 0:17 I Passage börjar Maj 28 1:17 I Skuggpassage börjar Maj 28 1:40 III Skuggpassage slutar Maj 28 21:28 I Ockultation börjar Maj 29 0:42 I Förmörkelse slutar Maj 29 20:55 I Passage slutar Maj 29 21:38 II Skuggpassage slutar Maj 29 21:56 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2017

Datum Tid Måne Händelse Jun 3 22:50 III Passage börjar Jun 4 1:00 II Ockultation börjar Jun 4 1:17 III Passage slutar Jun 4 23:18 I Ockultation börjar Jun 5 21:40 I Skuggpassage börjar Jun 5 21:50 II Skuggpassage börjar Jun 5 22:00 II Passage slutar Jun 5 22:45 I Passage slutar Jun 5 23:51 I Skuggpassage slutar Jun 6 0:15 II Skuggpassage slutar Jun 12 1:10 I Ockultation börjar Jun 12 22:00 II Passage börjar Jun 12 22:24 I Passage börjar Jun 12 23:35 I Skuggpassage börjar Jun 13 0:27 II Skuggpassage börjar Jun 13 0:30 II Passage slutar Jun 13 0:35 I Passage slutar Jun 13 23:01 I Förmörkelse slutar Jun 14 23:48 III Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli - november 2017

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli - november

Jupitermånarna i december 2017

Datum Tid Måne Händelse Dec 12 6:40 I Skuggpassage börjar Dec 13 6:52 I Ockultation slutar Dec 18 6:57 III Förmörkelse slutar Dec 27 6:17 II Förmörkelse börjar Dec 28 7:06 I Skuggpassage slutar