Meteorsvärmar 2017

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)
Meteorsvärmar utan någon aktivitet angiven är svaga.

Namn         Ungefärlig  Datum  Antal Fart  Radiant
           varaktighet  för max /tim  km/s i maximum

Kvadrantiderna    1-4 jan    3 jan  30-200 42  15t20m +49°
Delta-Cancriderna  13-21 jan   16 jan   .  28  8t24m +20°
Virginiderna     3/2 - 15/4  Flera max  5  31  12t24m -11°
Delta-Leoniderna   5/2 - 19/3  26 febr   .  23  10t36m +19°
Sigma-Leoniderna   21/3 - 13/5  17 apr   .  20  13t00m -05°
My-Virginiderna   1/4 - 12/5  25 apr   .  29  14t44m -05°
Alfa-Bootiderna   14/4 - 12/5  28 apr   .  20  14t32m +19°
Lyriderna      20-23 april  22 apr  15-25  48  18t06m +34°
Eta-Aquariderna   21/4 - 12/5  3 maj  30-100 65  22t22m -02°
Tau-Herculiderna   19/5 - 14/6  3 juni   .  15  15t12m +39°
Omikron-Draconiderna 7-24 juli   16 juli   .  24  18t04m +59°
Delta-Aquariderna  14/7 - 25/8  29 juli  30  41  22t12m -17°
  (2:a maximum)     .    12 aug   20  42  22t36m -05°
Alfa-Capricorniderna 15/7 - 25/8  30 juli  10  23  20t28m -10°
Iota-Aquariderna   15/7 - 20/9  5 aug   10  34  22t12m -15°
  (2:a maximum)     .    20 aug   10  31  21t48m -06°
Perseiderna     23/7 - 23/8  12 aug  30-200 59  3t04m +57°
Kappa-Cygniderna   9/8 - 6/10  18 aug   5  25  19t04m +59°
Pisciderna      sept - okt  20 sept  10  26  0t24m 00°
  (2:a maximum)     .    12 okt   .  29  1t44m +14°
Sigma-Orioniderna  14/9 - 29/10  4 okt   8     5t44m -03°
Kappa-Aquariderna  11-28 sept  21 sept   .  16  22t32m -05°
Draconiderna     6-10 okt    9 okt  0-200 20  17t28m +54°
Epsilon-Geminiderna 14-27 okt   19 okt   .  69  6t56m +27°
Orioniderna     2/10 - 7/11  21 okt  10-40 66  6t18m +16°
Leo Minoriderna   22-24 okt   24 okt   .  62  10t48m +37°
Tauriderna      15/9 - 1/12  3 nov  5-25  27  3t22m +14°
  (2:a maximum)     .    13 nov  5-25  29  3t53m +22°
Pegasiderna     29/10 - 12/11 12 nov   .  11  22t20m +21°
Leoniderna      14-20 nov   17 nov 5-140000 71  10t08m +22°
Monocerotiderna   27/11 - 17/12 10 dec   .  42  6t40m +14°
Chi-Orinoiderna   4-15 dec   10 dec   .  25  5t36m +26°
  (2:a maximum)     .    11 dec   .  26  5t40m +16°
Geminiderna     4-16 dec   14 dec  10-120 34  7t28m +33°
Ursiderna      17-24 dec   22 dec  5-100 35  14t28m +76°

Perseidernas maximum infaller i år när månen är avtagande och drygt halv.

Kvadrantidernas maximum infaller när månen är växande och lite mindre än halv.

Geminidernas maximum infaller några dagar före nymåne.

Eta-Aquaridernas maximum infaller när månen är halv och växande. Delta-Aquaridernas maximum infaller när månen är nästan halv och växande.

Leonidernas maximum infaller nära nymåne. Leoniderna förväntas för mycket lång tid framöver (sekler?) ha måttlig eller låg aktivitet.