Jupitermånarna 2018

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2018.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2018

Datum Tid Måne Händelse Jan 4 6:50 I Skuggpassage börjar Jan 5 5:50 II Skuggpassage slutar Jan 5 7:02 III Passage börjar Jan 5 7:16 I Ockultation slutar Jan 12 5:58 I Förmörkelse börjar Jan 12 6:06 II Skuggpassage börjar Jan 12 6:45 III Skuggpassage börjar Jan 13 5:22 I Skuggpassage slutar Jan 13 6:29 I Passage slutar Jan 14 5:20 II Ockultation slutar Jan 19 7:51 I Förmörkelse börjar Jan 20 5:05 I Skuggpassage börjar Jan 20 6:16 I Passage börjar Jan 20 7:15 I Skuggpassage slutar Jan 21 5:37 I Ockultation slutar Jan 21 5:40 II Förmörkelse slutar Jan 21 5:48 II Ockultation börjar Jan 21 8:01 II Ockultation slutar Jan 23 5:46 III Ockultation börjar Jan 23 7:19 III Ockultation slutar Jan 27 6:59 I Skuggpassage börjar Jan 28 5:59 II Förmörkelse börjar Jan 28 7:32 I Ockultation slutar Jan 29 4:50 I Passage slutar Jan 30 4:50 III Förmörkelse börjar Jan 30 5:06 II Passage slutar Jan 30 6:37 III Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i februari 2018

Datum Tid Måne Händelse Feb 4 6:05 I Förmörkelse börjar Feb 5 4:36 I Passage börjar Feb 5 5:31 I Skuggpassage slutar Feb 5 6:45 I Passage slutar Feb 6 5:17 II Skuggpassage slutar Feb 6 5:30 II Passage börjar Feb 6 7:41 II Passage slutar Feb 10 5:11 III Passage slutar Feb 11 7:58 I Förmörkelse börjar Feb 12 5:14 I Skuggpassage börjar Feb 12 6:29 I Passage börjar Feb 12 7:24 I Skuggpassage slutar Feb 13 5:34 II Skuggpassage börjar Feb 13 5:48 I Ockultation slutar Feb 13 7:50 II Skuggpassage slutar Feb 15 5:13 II Ockultation slutar Feb 17 4:19 III Skuggpassage slutar Feb 17 7:46 III Passage börjar Feb 19 7:08 I Skuggpassage börjar Feb 20 4:19 I Förmörkelse börjar Feb 20 7:40 I Ockultation slutar Feb 21 3:46 I Skuggpassage slutar Feb 21 4:59 I Passage slutar Feb 22 5:19 II Förmörkelse slutar Feb 22 5:35 II Ockultation börjar Feb 22 7:46 II Ockultation slutar Feb 24 6:30 III Skuggpassage börjar Feb 27 6:11 I Förmörkelse börjar Feb 28 3:29 I Skuggpassage börjar Feb 28 4:42 I Passage börjar Feb 28 5:39 I Skuggpassage slutar Feb 28 6:50 I Passage slutar

Jupitermånarna i mars 2018

Datum Tid Måne Händelse Mar 1 3:59 I Ockultation slutar Mar 1 5:39 II Förmörkelse börjar Mar 3 4:29 II Passage slutar Mar 7 5:23 I Skuggpassage börjar Mar 7 5:31 III Ockultation börjar Mar 7 6:32 I Passage börjar Mar 7 6:42 III Ockultation slutar Mar 8 5:49 I Ockultation slutar Mar 9 3:08 I Passage slutar Mar 10 2:30 II Skuggpassage börjar Mar 10 4:45 II Skuggpassage slutar Mar 10 4:46 II Passage börjar Mar 10 6:55 II Passage slutar Mar 14 4:34 III Förmörkelse börjar Mar 14 6:19 III Förmörkelse slutar Mar 15 4:26 I Förmörkelse börjar Mar 16 2:49 I Passage börjar Mar 16 3:54 I Skuggpassage slutar Mar 16 4:57 I Passage slutar Mar 17 5:04 II Skuggpassage börjar Mar 19 4:24 II Ockultation slutar Mar 22 6:19 I Förmörkelse börjar Mar 23 3:38 I Skuggpassage börjar Mar 23 4:37 I Passage börjar Mar 23 5:48 I Skuggpassage slutar Mar 24 3:52 I Ockultation slutar Mar 25 2:29 III Passage börjar Mar 25 3:33 III Passage slutar Mar 26 2:43 II Förmörkelse börjar Mar 30 5:32 I Skuggpassage börjar Mar 31 2:40 I Förmörkelse börjar Mar 31 5:39 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2018

Datum Tid Måne Händelse Apr 1 2:10 I Skuggpassage slutar Apr 1 2:19 III Skuggpassage börjar Apr 1 2:58 I Passage slutar Apr 1 4:03 III Skuggpassage slutar Apr 1 6:00 III Passage börjar Apr 2 5:19 II Förmörkelse börjar Apr 4 1:43 II Skuggpassage slutar Apr 4 3:12 II Passage slutar Apr 7 4:33 I Förmörkelse börjar Apr 8 1:54 I Skuggpassage börjar Apr 8 2:36 I Passage börjar Apr 8 4:03 I Skuggpassage slutar Apr 8 4:44 I Passage slutar Apr 9 1:51 I Ockultation slutar Apr 11 2:02 II Skuggpassage börjar Apr 11 3:22 II Passage börjar Apr 11 4:17 II Skuggpassage slutar Apr 11 5:30 II Passage slutar Apr 15 3:47 I Skuggpassage börjar Apr 15 4:21 I Passage börjar Apr 16 0:55 I Förmörkelse börjar Apr 16 3:36 I Ockultation slutar Apr 17 0:25 I Skuggpassage slutar Apr 17 0:55 I Passage slutar Apr 18 4:37 II Skuggpassage börjar Apr 19 0:22 III Förmörkelse börjar Apr 19 2:06 III Förmörkelse slutar Apr 19 2:37 III Ockultation börjar Apr 19 3:39 III Ockultation slutar Apr 20 2:52 II Ockultation slutar Apr 23 2:49 I Förmörkelse börjar Apr 24 0:10 I Skuggpassage börjar Apr 24 0:32 I Passage börjar Apr 24 2:19 I Skuggpassage slutar Apr 24 2:40 I Passage slutar Apr 24 23:46 I Ockultation slutar Apr 26 4:20 III Förmörkelse börjar Apr 27 2:22 II Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2018

Datum Tid Måne Händelse Maj 1 2:03 I Skuggpassage börjar Maj 1 2:16 I Passage börjar Maj 1 4:13 I Skuggpassage slutar Maj 1 23:11 I Förmörkelse börjar Maj 2 1:30 I Ockultation slutar Maj 5 23:04 II Skuggpassage börjar Maj 5 23:16 II Passage börjar Maj 6 1:19 II Skuggpassage slutar Maj 6 1:25 II Passage slutar Maj 6 23:48 III Passage slutar Maj 6 23:53 III Skuggpassage slutar Maj 9 1:05 I Förmörkelse börjar Maj 9 3:14 I Förmörkelse slutar Maj 10 0:33 I Passage slutar Maj 10 0:35 I Skuggpassage slutar Maj 13 1:31 II Passage börjar Maj 13 1:40 II Skuggpassage börjar Maj 14 1:53 III Passage börjar Maj 14 2:07 III Skuggpassage börjar Maj 14 3:06 III Passage slutar Maj 14 23:05 II Förmörkelse slutar Maj 16 2:50 I Ockultation börjar Maj 17 0:09 I Passage börjar Maj 17 0:20 I Skuggpassage börjar Maj 17 2:17 I Passage slutar Maj 17 2:29 I Skuggpassage slutar Maj 17 23:37 I Förmörkelse slutar Maj 21 22:49 II Ockultation börjar Maj 22 1:40 II Förmörkelse slutar Maj 24 1:53 I Passage börjar Maj 24 2:14 I Skuggpassage börjar Maj 24 21:57 III Förmörkelse slutar Maj 24 23:00 I Ockultation börjar Maj 25 1:32 I Förmörkelse slutar Maj 25 22:28 I Passage slutar Maj 25 22:52 I Skuggpassage slutar Maj 29 1:05 II Ockultation börjar Maj 30 21:21 II Passage slutar Maj 30 22:24 II Skuggpassage slutar Maj 31 22:13 III Ockultation börjar Maj 31 23:38 III Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2018

Datum Tid Måne Händelse Jun 1 0:13 III Förmörkelse börjar Jun 1 0:45 I Ockultation börjar Jun 1 1:56 III Förmörkelse slutar Jun 1 22:04 I Passage börjar Jun 1 22:37 I Skuggpassage börjar Jun 2 0:13 I Passage slutar Jun 2 0:46 I Skuggpassage slutar Jun 2 21:55 I Förmörkelse slutar Jun 6 21:27 II Passage börjar Jun 6 22:45 II Skuggpassage börjar Jun 6 23:39 II Passage slutar Jun 7 1:01 II Skuggpassage slutar Jun 8 1:33 III Ockultation börjar Jun 8 23:50 I Passage börjar Jun 9 0:31 I Skuggpassage börjar Jun 9 23:50 I Förmörkelse slutar Jun 13 23:46 II Passage börjar Jun 15 22:41 II Förmörkelse slutar Jun 16 22:44 I Ockultation börjar Jun 17 23:04 I Skuggpassage slutar Jun 18 23:44 III Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli - december 2018

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli - december