Miravariablers maxima 2018

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

Mira Ceti   18 jan  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Leonis    9 mars  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
U Orionis   3 maj  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Trianguli  12 maj  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
T Cephei   28 maj  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Aquarii   18 juni  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
R Aquilae   4 aug  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Hydrae    6 nov  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
Chi Cygni   13 dec  5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'
Mira Ceti   16 dec  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'