Jupitermånarna 2019

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2019.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2019

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i januari

Jupitermånarna i februari 2019

Datum Tid Måne Händelse Feb 23 7:19 I Förmörkelse börjar Feb 28 7:17 III Förmörkelse börjar

Jupitermånarna i mars 2019

Datum Tid Måne Händelse Mar 2 6:39 II Förmörkelse börjar Mar 3 6:23 I Skuggpassage börjar Mar 4 6:18 II Passage slutar Mar 4 7:05 I Ockultation slutar Mar 11 6:08 III Passage börjar Mar 11 6:22 II Skuggpassage slutar Mar 11 6:29 II Passage börjar Mar 12 6:13 I Passage slutar Mar 18 6:33 II Skuggpassage börjar Mar 19 5:55 I Passage börjar Mar 20 6:09 II Ockultation slutar Mar 27 6:09 II Förmörkelse slutar Mar 27 6:16 II Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2019

Datum Tid Måne Händelse Apr 3 5:40 I Förmörkelse börjar Apr 4 5:05 I Skuggpassage slutar Apr 5 5:14 III Förmörkelse slutar Apr 5 5:40 II Passage slutar Apr 11 4:48 I Skuggpassage börjar Apr 12 5:19 I Ockultation slutar Apr 20 4:24 I Passage slutar Apr 27 4:01 I Passage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj 2019

Datum Tid Måne Händelse Maj 14 2:57 II Skuggpassage börjar Maj 18 2:48 III Förmörkelse börjar Maj 28 2:17 I Förmörkelse börjar Maj 29 1:48 I Skuggpassage slutar Maj 29 2:06 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juni 2019

Datum Tid Måne Händelse Jun 5 1:13 III Passage börjar Jun 5 1:31 I Skuggpassage börjar Jun 5 1:39 I Passage börjar Jun 6 0:57 I Ockultation slutar Jun 13 0:30 I Ockultation börjar Jun 17 0:06 II Förmörkelse slutar Jun 20 23:48 I Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i juli - december 2019

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i juli - december