Miravariablers maxima 2019

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är endast ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Leonis   15 jan  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Trianguli  2 febr  6,2    266    2t 37,0m  +34° 16'
U Orionis   10 maj  6,3    372    5t 55,8m  +20° 10'
R Aquilae   15 maj  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
T Cephei   20 juni  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Aquarii   10 juli  6,5    387   23t 43,8m  -15° 17'
Mira Ceti   13 nov  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Leonis   22 nov  5,8    312    9t 47,6m  +11° 26'
R Hydrae    1 dec  4,5    390   13t 29,7m  -23° 17'
Chi Cygni   24 jan-20 5,2    407   19t 50,6m  +32° 55'