Jupitermånarna 2020

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2020.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari - juli 2020

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i januari - juli

Jupitermånarna i augusti 2020

Datum Tid Måne Händelse Aug 26 23:08 II Ockultation börjar Aug 31 23:35 I Ockultation börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2020

Datum Tid Måne Händelse Sep 1 21:58 I Skuggpassage börjar Sep 1 23:11 I Passage slutar Sep 4 21:52 II Skuggpassage börjar Sep 4 22:30 II Passage slutar Sep 8 22:44 I Passage börjar Sep 11 22:08 II Passage börjar Sep 13 22:28 II Förmörkelse slutar Sep 16 21:43 I Ockultation börjar Sep 17 21:20 I Passage slutar Sep 19 21:53 III Passage slutar Sep 24 20:56 I Passage börjar Sep 25 21:37 I Förmörkelse slutar Sep 30 21:04 III Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2020

Datum Tid Måne Händelse Okt 2 19:57 I Ockultation börjar Okt 3 19:35 I Passage slutar Okt 3 20:54 I Skuggpassage slutar Okt 7 19:41 III Ockultation slutar Okt 8 19:37 II Förmörkelse slutar Okt 10 19:13 I Passage börjar Okt 10 20:32 I Skuggpassage börjar Okt 11 19:57 I Förmörkelse slutar Okt 14 20:20 III Ockultation börjar Okt 17 20:14 IV Skuggpassage börjar Okt 18 19:07 III Skuggpassage slutar Okt 19 19:13 I Skuggpassage slutar Okt 22 19:24 II Ockultation börjar Okt 24 19:02 II Skuggpassage slutar Okt 25 19:01 IV Ockultation börjar Okt 25 19:36 III Skuggpassage börjar Okt 26 18:52 I Skuggpassage börjar Okt 31 18:48 II Skuggpassage börjar Okt 31 19:06 II Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2020

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 18:36 III Passage börjar Nov 3 18:59 IV Skuggpassage slutar Nov 7 19:00 II Passage börjar Nov 10 18:40 I Ockultation börjar Nov 11 18:18 I Passage slutar Nov 11 18:35 IV Ockultation slutar Nov 12 17:41 III Förmörkelse börjar Nov 18 18:00 I Passage börjar Nov 26 17:10 I Ockultation börjar Nov 27 17:47 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i december 2020

Datum Tid Måne Händelse Dec 4 17:25 I Skuggpassage börjar Dec 5 16:53 I Förmörkelse slutar