Miravariablers maxima 2020

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

Chi Cygni   26 jan  5,2    408   19t 50,6m  +32° 55'
R Aquilae   15 febr  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
U Orionis   2 maj  6,3    368    5t 55,8m  +20° 10'
T Cephei   23 juni  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Trianguli  27 juli  6,2    267    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquarii   24 juli  6,5    390   23t 43,8m  -15° 17'
R Leonis   23 nov  5,8    310    9t 47,6m  +11° 26'
Mira Ceti   11 okt  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Hydrae   20 nov  4,5    389   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquilae   25 nov  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'