Jupitermånarna 2021

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2021.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå.
Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec
Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer

Jupitermånarna i januari 2021

Datum Tid måne Händelse Jan 4 16:19 I Ockultation börjar Jan 5 16:18 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i februari - juli 2021

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i februari - juli

Jupitermånarna i augusti 2021

Datum Tid måne Händelse Aug 21 23:35 I Passage slutar Aug 21 23:38 I Skuggpassage slutar Aug 22 23:02 III Passage slutar Aug 22 23:21 III Skuggpassage slutar Aug 28 23:01 I Passage börjar Aug 28 23:15 I Skuggpassage börjar Aug 29 22:42 III Passage börjar Aug 29 22:46 I Förmörkelse slutar Aug 29 23:44 III Skuggpassage börjar Aug 29 23:47 II Passage slutar Aug 30 0:18 II Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2021

Datum Tid måne Händelse Sep 5 0:46 I Passage börjar Sep 5 1:10 I Skuggpassage börjar Sep 5 21:58 I Ockultation börjar Sep 5 23:12 II Passage börjar Sep 6 0:03 II Skuggpassage börjar Sep 6 0:40 I Förmörkelse slutar Sep 6 21:30 I Passage slutar Sep 6 21:57 I Skuggpassage slutar Sep 7 21:42 II Förmörkelse slutar Sep 9 21:22 III Förmörkelse slutar Sep 12 23:43 I Ockultation börjar Sep 13 1:27 II Passage börjar Sep 13 20:57 I Passage börjar Sep 13 21:35 I Skuggpassage börjar Sep 13 23:15 I Passage slutar Sep 13 23:53 I Skuggpassage slutar Sep 14 21:04 I Förmörkelse slutar Sep 15 0:20 II Förmörkelse slutar Sep 17 1:23 III Förmörkelse slutar Sep 17 21:30 IV Passage slutar Sep 17 23:41 IV Skuggpassage börjar Sep 20 1:28 I Ockultation börjar Sep 20 22:44 I Passage börjar Sep 20 23:30 I Skuggpassage börjar Sep 21 1:01 I Passage slutar Sep 21 1:48 I Skuggpassage slutar Sep 21 22:29 II Ockultation börjar Sep 21 22:59 I Förmörkelse slutar Sep 22 20:17 I Skuggpassage slutar Sep 23 21:21 II Skuggpassage slutar Sep 23 22:27 III Ockultation börjar Sep 26 1:47 IV Ockultation börjar Sep 28 0:31 I Passage börjar Sep 28 1:26 I Skuggpassage börjar Sep 28 21:42 I Ockultation börjar Sep 29 0:50 II Ockultation börjar Sep 29 0:54 I Förmörkelse slutar Sep 29 19:55 I Skuggpassage börjar Sep 29 21:16 I Passage slutar Sep 29 22:12 I Skuggpassage slutar Sep 30 21:07 II Skuggpassage börjar Sep 30 22:03 II Passage slutar Sep 30 23:56 II Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2021

Datum Tid måne Händelse Okt 1 1:56 III Ockultation börjar Okt 4 19:53 III Skuggpassage börjar Okt 4 22:28 IV Skuggpassage slutar Okt 4 23:30 III Skuggpassage slutar Okt 5 23:30 I Ockultation börjar Okt 6 20:47 I Passage börjar Okt 6 21:50 I Skuggpassage börjar Okt 6 23:04 I Passage slutar Okt 7 0:08 I Skuggpassage slutar Okt 7 21:17 I Förmörkelse slutar Okt 7 21:35 II Passage börjar Okt 7 23:43 II Skuggpassage börjar Okt 8 0:25 II Passage slutar Okt 9 21:33 II Förmörkelse slutar Okt 11 19:19 III Passage börjar Okt 11 22:57 III Passage slutar Okt 11 23:55 III Skuggpassage börjar Okt 12 22:03 IV Ockultation slutar Okt 13 1:19 I Ockultation börjar Okt 13 22:37 I Passage börjar Okt 13 23:46 I Skuggpassage börjar Okt 14 0:54 I Passage slutar Okt 14 19:47 I Ockultation börjar Okt 14 23:13 I Förmörkelse slutar Okt 15 0:00 II Passage börjar Okt 15 19:22 I Passage slutar Okt 15 20:33 I Skuggpassage slutar Okt 16 18:54 II Ockultation börjar Okt 17 0:11 II Förmörkelse slutar Okt 18 23:01 III Passage börjar Okt 21 0:23 IV Passage börjar Okt 21 0:28 I Passage börjar Okt 21 21:37 I Ockultation börjar Okt 22 18:56 I Passage börjar Okt 22 20:11 I Skuggpassage börjar Okt 22 21:13 I Passage slutar Okt 22 21:30 III Förmörkelse slutar Okt 22 22:28 I Skuggpassage slutar Okt 23 19:37 I Förmörkelse slutar Okt 23 21:24 II Ockultation börjar Okt 25 18:32 II Passage slutar Okt 25 21:03 II Skuggpassage slutar Okt 28 23:30 I Ockultation börjar Okt 29 20:19 III Ockultation slutar Okt 29 20:48 I Passage börjar Okt 29 21:56 III Förmörkelse börjar Okt 29 22:07 I Skuggpassage börjar Okt 29 22:28 IV Förmörkelse börjar Okt 29 23:06 I Passage slutar Okt 30 21:32 I Förmörkelse slutar Okt 30 23:56 II Ockultation börjar Okt 31 18:53 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2021

Datum Tid måne Händelse Nov 1 18:12 II Passage börjar Nov 1 20:50 II Skuggpassage börjar Nov 1 21:03 II Passage slutar Nov 1 23:39 II Skuggpassage slutar Nov 3 18:46 II Förmörkelse slutar Nov 5 20:34 III Ockultation börjar Nov 5 22:42 I Passage börjar Nov 6 19:51 I Ockultation börjar Nov 6 22:18 IV Passage slutar Nov 6 23:28 I Förmörkelse slutar Nov 7 18:32 I Skuggpassage börjar Nov 7 19:29 I Passage slutar Nov 7 20:49 I Skuggpassage slutar Nov 8 17:57 I Förmörkelse slutar Nov 8 20:46 II Passage börjar Nov 8 23:27 II Skuggpassage börjar Nov 9 19:39 III Skuggpassage slutar Nov 10 21:24 II Förmörkelse slutar Nov 13 21:46 I Ockultation börjar Nov 14 19:06 I Passage börjar Nov 14 20:27 I Skuggpassage börjar Nov 14 21:24 I Passage slutar Nov 14 22:45 I Skuggpassage slutar Nov 15 19:52 I Förmörkelse slutar Nov 15 20:59 IV Förmörkelse slutar Nov 16 18:15 III Passage slutar Nov 16 20:07 III Skuggpassage börjar Nov 17 18:27 II Ockultation börjar Nov 19 18:11 II Skuggpassage slutar Nov 21 21:02 I Passage börjar Nov 21 22:23 I Skuggpassage börjar Nov 22 18:11 I Ockultation börjar Nov 22 21:48 I Förmörkelse slutar Nov 23 17:49 I Passage slutar Nov 23 18:41 III Passage börjar Nov 23 19:09 I Skuggpassage slutar Nov 23 22:20 III Passage slutar Nov 24 21:07 II Ockultation börjar Nov 26 17:59 II Skuggpassage börjar Nov 26 18:11 II Passage slutar Nov 26 20:48 II Skuggpassage slutar Nov 27 17:37 III Förmörkelse slutar Nov 29 20:08 I Ockultation börjar Nov 30 17:29 I Passage börjar Nov 30 18:48 I Skuggpassage börjar Nov 30 19:47 I Passage slutar Nov 30 21:05 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i december 2021

Datum Tid måne Händelse Dec 1 18:12 I Förmörkelse slutar Dec 3 18:00 II Passage börjar Dec 3 20:37 II Skuggpassage börjar Dec 3 20:52 II Passage slutar Dec 4 18:07 III Förmörkelse börjar Dec 4 21:38 III Förmörkelse slutar Dec 5 18:34 II Förmörkelse slutar Dec 7 19:27 I Passage börjar Dec 7 20:43 I Skuggpassage börjar Dec 8 20:08 I Förmörkelse slutar Dec 9 17:29 I Skuggpassage slutar Dec 10 19:12 IV Skuggpassage börjar Dec 10 20:43 II Passage börjar Dec 11 17:07 III Ockultation börjar Dec 11 20:45 III Ockultation slutar Dec 12 21:11 II Förmörkelse slutar Dec 15 18:35 I Ockultation börjar Dec 16 17:08 I Skuggpassage börjar Dec 16 18:14 I Passage slutar Dec 16 19:25 I Skuggpassage slutar Dec 17 16:32 I Förmörkelse slutar Dec 18 18:06 IV Ockultation börjar Dec 19 18:39 II Ockultation börjar Dec 21 17:59 II Skuggpassage slutar Dec 22 16:18 III Skuggpassage börjar Dec 22 19:49 III Skuggpassage slutar Dec 22 20:34 I Ockultation börjar Dec 23 17:56 I Passage börjar Dec 23 19:03 I Skuggpassage börjar Dec 23 20:13 I Passage slutar Dec 24 18:28 I Förmörkelse slutar Dec 27 17:32 IV Skuggpassage slutar Dec 28 17:49 II Skuggpassage börjar Dec 28 18:30 II Passage slutar Dec 29 19:37 III Passage slutar Dec 29 20:20 III Skuggpassage börjar Dec 30 19:56 I Passage börjar Dec 31 17:05 I Ockultation börjar

Jupitermånarnas ömsesidiga förmörkelser och ockultationer 2021

I år syns dessa ömsesidiga förmörkelser och ockultationer av Jupiters månar dåligt. Dels ligger Jupiter långt söderut på vår himmel, och dessutom inträffar många av dessa händelser när Jupiter står nära solen på himlen. Men några få av dem kan ändå bli synliga hos oss, och de listas nedan. 1 = Io, 2 = Europa, 3 = Ganymedes, 4 = Callisto, f = förmörkelse, o = ockultation Exempel: 1f2 = Io förmörkar Europa 3o2 = Ganymedes ockulterar Europa Ljusfall = hur många procent av ljusstyrkan som försvinner hos den förmörkade månen Magn-ändring = hur mycket magnituden ändras hos den förmörkade månen Avstånd till Jupiters rand = avståndet i bågsekunder från den förmörkade eller ockulterade månen till Jupiters rand Avstånd till andra månen = avståndet i bågsekunder mellan de två månarna (anges bara för förmörkelser) Datum Händelse Börjar Slutar Ljusfall Magn Avstånd till t m s t m s % ändring Jup rand andra månen " " Jan 7 2O1 16:09:23 16:43:47 26 0.33 70 Aug 8 3E2 21:13:42 22:18:44 17 0.21 84 8 Aug 30 3E2 20:02:52 20:15:28 10 0.12 205 13 SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme