Miravariablers maxima 2021

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än iy minimum. De angivna datumen är ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

Chi Cygni   4 mars  5,2    408   19t 50,6m  +32° 55'
T Cephei    9 april 6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Hydrae   18 april 4,5    389   13t 29,7m  -23° 17'
R Trianguli  26 maj  6,2    267    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquilae   11 juli  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
U Orionis   25 juli  6,3    368    5t 55,8m  +20° 10'
Mira Ceti   18 aug  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Aquarii   28 aug  6,5    390   23t 43,8m  -15° 17'
R Leonis    4 sep  5,8    310    9t 47,6m  +11° 26'