Planeterna 2021

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, som fullbordar ett varv runt solen på bara 88 dygn, står under året i största elongation vid sex olika tillfällen. I år syns Merkurius relativt bra från våra breddgrader under andra halvan av januari (aftonstjärna), i mitten av maj (aftonstjärna), samt under senare delen av oktober och början av november (morgonstjärna).

Venus syns dåligt på vår himmel i år. Den är morgonstjärna till den 26 mars och därefter aftonstjärna till årets slut. Venus lyser klarast den 4 december. Under december månad och en bit in i januari 2021 ser vi åter Venus hyfsat på kvällshimlen innan den försvinner i solens strålar.

Mars genomlöper under året Fiskarnas, Vädurens, Oxens, Tvillingarnas, Kräftans, Lejonets, Jungfruns, Vågens, Skorpionens och Ormbärarens stjärnbilder. Mars syns bra på himlen hela våren men befinner sig då ganska långt från jorden och är därför inte så ljusstark som hösten 2020. Den 8 oktober står Mars i konjunktion med solen.

Jupiter rör sig under året i Stenbockens och Vattumannens stjärnbilder. Den står i opposition den 20 augusti då den lyser med magnituden -2,9. I år syns Jupiter bäst under årets andra halva.

Saturnus vistas i år i och Stenbockens stjärnbild. Nära årets början, den 24 januari, är Saturnus i konjunktion. Den 2 augusti står Saturnus i opposition och syns då hela natten. Lutningen hos Saturnus ringar fortsätter att långsamt minska, men ringarna är fortfarande mycket öppna. Å andra sidan kan vi inte se detta så bra eftersom Saturnus nu står långt söderut på vår himmel och därför aldrig når särskilt högt ovanför vår horisont. Saturnus syns i år bäst på sensommarens och höstens himmel. Saturnus är lätt att hitta på himlen trots att den står lågt, eftersom den blir så ljus när ringarna är öppna.

Uranus syns i Vädurens stjärnbild hela året. Den står i konjunktion den 30 april. Oppositionen inträffar den 5 november då Uranus har magnituden +5,7. Uranus rör sig sakta norrut och syns bäst på kvällshimlen från augusti till årets slut.

Neptunus befinner sig hela året i Vattumannens stjärnbild. Den står i konjunktion den 11 mars. Oppositionen inträffar den 14 september, då Neptunus har magnituden +7,8. Neptunus syns bäst på hösten och rör sig norrut (fast långsammare än Uranus) och blir lättare att se för varje år som går.

Dvärgplaneten Pluto står i opposition den 17 juli och syns då som en ljussvag stjärna av 14:e magnituden. Den rör sig hela året i Skyttens stjärnbild. Pluto, som redan står långt söderut på vår himmel, rör sig sakta längre söderut på himlen och blir för varje år som går svårare att se hos oss.

Dvärgplaneten (1) Ceres, som också är den först upptäckta asteroiden, står i konjunktion den 7 april. Den står i opposition den 27 november då den lyser med magnituden 7,0.

(2) Pallas, den andra upptäckta asteroiden, står i år i konjunktion den 9 februari. Dess opposition infaller den 11 september då den lyser med magnituden 8,5.

(3) Juno står i år i opposition den 6 juni och lyser då med magnituden 10,1.

(4) Vesta står i år i opposition den 4 mars och lyser då med magnituden 6,0. Den 28 november står Vesta i konjunktion med solen.