Jupitermånarna 2022

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2022.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2022

Datum Tid Måne Händelse Jan 1 16:44 I Passage slutar Jan 1 17:44 I Skuggpassage slutar Jan 4 18:27 II Passage börjar Jan 4 18:39 IV Ockultation slutar Jan 6 18:19 II Förmörkelse slutar Jan 7 19:06 I Ockultation börjar Jan 8 16:27 I Passage börjar Jan 8 17:23 I Skuggpassage börjar Jan 8 18:45 I Passage slutar Jan 8 19:39 I Skuggpassage slutar Jan 9 16:48 I Förmörkelse slutar Jan 9 17:45 III Förmörkelse slutar Jan 13 16:26 II Ockultation börjar Jan 15 18:29 I Passage börjar Jan 15 19:18 I Skuggpassage börjar Jan 16 18:44 I Förmörkelse slutar Jan 20 19:15 II Ockultation börjar Jan 21 17:51 IV Förmörkelse börjar Jan 22 16:23 II Passage slutar Jan 22 17:49 II Skuggpassage slutar Jan 23 17:40 I Ockultation börjar Jan 24 17:18 I Passage slutar Jan 24 17:58 I Skuggpassage slutar Jan 29 16:24 II Passage börjar Jan 29 17:40 II Skuggpassage börjar Jan 31 17:03 I Passage börjar Jan 31 17:37 I Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i februari 2022

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 17:03 I Förmörkelse slutar Feb 3 16:28 III Skuggpassage börjar Feb 3 17:51 III Passage slutar Feb 7 18:00 II Förmörkelse slutar Feb 14 17:10 II Ockultation börjar Feb 15 17:12 IV Passage börjar Feb 15 18:18 I Ockultation börjar Feb 16 17:54 I Passage slutar Feb 16 18:11 I Skuggpassage slutar Feb 21 17:52 III Förmörkelse slutar Feb 23 17:20 II Passage slutar Feb 23 17:39 I Passage börjar Feb 23 17:41 II Skuggpassage slutar Feb 23 17:50 I Skuggpassage börjar Feb 24 17:18 I Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i mars 2022

Datum Tid Måne Händelse Mar 2 17:25 II Passage börjar Mar 2 17:33 II Skuggpassage börjar

Jupitermånarna i april - juli 2022

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i april - juli

Jupitermånarna i augusti 2022

Datum Tid Måne Händelse Aug 23 23:19 II Passage börjar Aug 24 0:11 II Skuggpassage slutar Aug 26 22:57 III Förmörkelse börjar Aug 31 0:12 II Skuggpassage börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2022

Datum Tid Måne Händelse Sep 1 22:16 II Ockultation slutar Sep 2 0:01 I Förmörkelse börjar Sep 2 23:25 I Skuggpassage slutar Sep 3 0:00 I Passage slutar Sep 6 21:53 III Passage slutar Sep 9 0:33 II Ockultation slutar Sep 9 1:55 I Förmörkelse börjar Sep 9 23:05 I Skuggpassage börjar Sep 9 23:33 I Passage börjar Sep 10 1:19 I Skuggpassage slutar Sep 10 1:45 I Passage slutar Sep 10 23:01 I Ockultation slutar Sep 13 22:40 III Passage börjar Sep 14 0:00 III Skuggpassage slutar Sep 14 1:11 III Passage slutar Sep 15 23:43 II Förmörkelse börjar Sep 17 1:00 I Skuggpassage börjar Sep 17 1:17 I Passage börjar Sep 17 21:13 II Skuggpassage slutar Sep 17 21:37 II Passage slutar Sep 17 22:18 I Förmörkelse börjar Sep 18 0:44 I Ockultation slutar Sep 18 21:43 I Skuggpassage slutar Sep 18 21:55 I Passage slutar Sep 21 1:07 III Skuggpassage börjar Sep 21 1:55 III Passage börjar Sep 23 2:22 II Förmörkelse börjar Sep 24 2:55 I Skuggpassage börjar Sep 24 3:00 I Passage börjar Sep 24 21:15 II Skuggpassage börjar Sep 24 21:24 II Passage börjar Sep 24 23:48 II Skuggpassage slutar Sep 24 23:50 II Passage slutar Sep 25 0:13 I Förmörkelse börjar Sep 25 2:28 I Ockultation slutar Sep 25 21:24 I Skuggpassage börjar Sep 25 21:26 I Passage börjar Sep 25 23:38 I Skuggpassage slutar Sep 25 23:38 I Passage slutar Sep 26 20:54 I Förmörkelse slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2022

Datum Tid Måne Händelse Okt 1 21:57 III Förmörkelse slutar Okt 1 23:37 II Passage börjar Okt 1 23:51 II Skuggpassage börjar Okt 2 2:00 I Ockultation börjar Okt 2 2:03 II Passage slutar Okt 2 2:23 II Skuggpassage slutar Okt 2 23:10 I Passage börjar Okt 2 23:19 I Skuggpassage börjar Okt 3 1:22 I Passage slutar Okt 3 1:33 I Skuggpassage slutar Okt 3 20:26 I Ockultation börjar Okt 3 20:52 II Förmörkelse slutar Okt 3 22:49 I Förmörkelse slutar Okt 4 19:48 I Passage slutar Okt 4 20:02 I Skuggpassage slutar Okt 8 21:56 III Ockultation börjar Okt 9 1:50 II Passage börjar Okt 9 1:57 III Förmörkelse slutar Okt 9 2:26 II Skuggpassage börjar Okt 9 3:43 I Ockultation börjar Okt 10 0:54 I Passage börjar Okt 10 1:15 I Skuggpassage börjar Okt 10 3:07 I Passage slutar Okt 10 3:28 I Skuggpassage slutar Okt 10 20:14 II Ockultation börjar Okt 10 22:09 I Ockultation börjar Okt 10 23:30 II Förmörkelse slutar Okt 11 0:43 I Förmörkelse slutar Okt 11 19:20 I Passage börjar Okt 11 19:44 I Skuggpassage börjar Okt 11 21:33 I Passage slutar Okt 11 21:57 I Skuggpassage slutar Okt 12 19:12 I Förmörkelse slutar Okt 16 1:12 III Ockultation börjar Okt 16 4:04 II Passage börjar Okt 17 2:39 I Passage börjar Okt 17 3:10 I Skuggpassage börjar Okt 17 22:30 II Ockultation börjar Okt 17 23:54 I Ockultation börjar Okt 18 2:08 II Förmörkelse slutar Okt 18 2:38 I Förmörkelse slutar Okt 18 21:05 I Passage börjar Okt 18 21:39 I Skuggpassage börjar Okt 18 23:18 I Passage slutar Okt 18 23:53 I Skuggpassage slutar Okt 19 19:40 II Passage slutar Okt 19 20:06 III Skuggpassage slutar Okt 19 20:50 II Skuggpassage slutar Okt 19 21:07 I Förmörkelse slutar Okt 23 4:31 III Ockultation börjar Okt 24 4:24 I Passage börjar Okt 25 0:48 II Ockultation börjar Okt 25 1:39 I Ockultation börjar Okt 25 4:33 I Förmörkelse slutar Okt 25 4:47 II Förmörkelse slutar Okt 25 22:51 I Passage börjar Okt 25 23:35 I Skuggpassage börjar Okt 26 1:04 I Passage slutar Okt 26 1:48 I Skuggpassage slutar Okt 26 19:28 II Passage börjar Okt 26 20:05 I Ockultation börjar Okt 26 20:55 II Skuggpassage börjar Okt 26 21:04 III Passage slutar Okt 26 21:20 III Skuggpassage börjar Okt 26 21:57 II Passage slutar Okt 26 23:02 I Förmörkelse slutar Okt 26 23:26 II Skuggpassage slutar Okt 27 0:08 III Skuggpassage slutar Okt 27 19:31 I Passage slutar Okt 27 20:17 I Skuggpassage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2022

Datum Tid Måne Händelse Nov 1 3:08 II Ockultation börjar Nov 1 3:25 I Ockultation börjar Nov 2 0:38 I Passage börjar Nov 2 1:31 I Skuggpassage börjar Nov 2 2:51 I Passage slutar Nov 2 3:44 I Skuggpassage slutar Nov 2 21:45 III Passage börjar Nov 2 21:46 II Passage börjar Nov 2 21:52 I Ockultation börjar Nov 2 23:31 II Skuggpassage börjar Nov 3 0:16 II Passage slutar Nov 3 0:32 III Passage slutar Nov 3 0:57 I Förmörkelse slutar Nov 3 1:23 III Skuggpassage börjar Nov 3 2:01 II Skuggpassage slutar Nov 3 4:09 III Skuggpassage slutar Nov 3 19:05 I Passage börjar Nov 3 20:00 I Skuggpassage börjar Nov 3 21:18 I Passage slutar Nov 3 22:13 I Skuggpassage slutar Nov 4 19:26 I Förmörkelse slutar Nov 4 20:45 II Förmörkelse slutar Nov 6 18:01 III Förmörkelse slutar Nov 9 2:26 I Passage börjar Nov 9 3:27 I Skuggpassage börjar Nov 9 23:39 I Ockultation börjar Nov 10 0:06 II Passage börjar Nov 10 1:15 III Passage börjar Nov 10 2:07 II Skuggpassage börjar Nov 10 2:37 II Passage slutar Nov 10 2:52 I Förmörkelse slutar Nov 10 4:04 III Passage slutar Nov 10 20:53 I Passage börjar Nov 10 21:55 I Skuggpassage börjar Nov 10 23:06 I Passage slutar Nov 11 0:09 I Skuggpassage slutar Nov 11 18:06 I Ockultation börjar Nov 11 18:43 II Ockultation börjar Nov 11 21:21 I Förmörkelse slutar Nov 11 23:23 II Förmörkelse slutar Nov 12 18:38 I Skuggpassage slutar Nov 13 17:46 III Ockultation slutar Nov 13 17:54 II Skuggpassage slutar Nov 13 19:19 III Förmörkelse börjar Nov 13 22:02 III Förmörkelse slutar Nov 17 1:28 I Ockultation börjar Nov 17 2:29 II Passage börjar Nov 17 22:43 I Passage börjar Nov 17 23:51 I Skuggpassage börjar Nov 18 0:56 I Passage slutar Nov 18 2:04 I Skuggpassage slutar Nov 18 19:56 I Ockultation börjar Nov 18 21:09 II Ockultation börjar Nov 18 23:16 I Förmörkelse slutar Nov 19 2:02 II Förmörkelse slutar Nov 19 18:20 I Skuggpassage börjar Nov 19 19:24 I Passage slutar Nov 19 20:33 I Skuggpassage slutar Nov 20 17:45 I Förmörkelse slutar Nov 20 18:01 II Skuggpassage börjar Nov 20 18:13 II Passage slutar Nov 20 18:33 III Ockultation börjar Nov 20 20:30 II Skuggpassage slutar Nov 20 21:25 III Ockultation slutar Nov 20 23:21 III Förmörkelse börjar Nov 21 2:03 III Förmörkelse slutar Nov 25 0:33 I Passage börjar Nov 25 1:47 I Skuggpassage börjar Nov 25 2:47 I Passage slutar Nov 25 21:46 I Ockultation börjar Nov 25 23:38 II Ockultation börjar Nov 26 1:11 I Förmörkelse slutar Nov 26 19:01 I Passage börjar Nov 26 20:16 I Skuggpassage börjar Nov 26 21:15 I Passage slutar Nov 26 22:29 I Skuggpassage slutar Nov 27 18:08 II Passage börjar Nov 27 19:40 I Förmörkelse slutar Nov 27 20:37 II Skuggpassage börjar Nov 27 20:40 II Passage slutar Nov 27 22:16 III Ockultation börjar Nov 27 23:06 II Skuggpassage slutar Nov 28 1:10 III Ockultation slutar Nov 29 18:00 II Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i december 2022

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 17:35 III Skuggpassage börjar Dec 1 20:15 III Skuggpassage slutar Dec 2 2:26 I Passage börjar Dec 2 23:38 I Ockultation börjar Dec 3 2:09 II Ockultation börjar Dec 3 20:54 I Passage börjar Dec 3 22:12 I Skuggpassage börjar Dec 3 23:08 I Passage slutar Dec 4 0:25 I Skuggpassage slutar Dec 4 18:06 I Ockultation börjar Dec 4 20:37 II Passage börjar Dec 4 21:36 I Förmörkelse slutar Dec 4 23:10 II Passage slutar Dec 4 23:14 II Skuggpassage börjar Dec 5 1:42 II Skuggpassage slutar Dec 5 2:03 III Ockultation börjar Dec 5 17:36 I Passage slutar Dec 5 18:54 I Skuggpassage slutar Dec 6 18:00 II Ockultation slutar Dec 6 18:08 II Förmörkelse börjar Dec 6 20:38 II Förmörkelse slutar Dec 8 19:04 III Passage slutar Dec 8 21:39 III Skuggpassage börjar Dec 9 0:18 III Skuggpassage slutar Dec 10 1:31 I Ockultation börjar Dec 10 22:47 I Passage börjar Dec 11 0:09 I Skuggpassage börjar Dec 11 1:01 I Passage slutar Dec 11 19:59 I Ockultation börjar Dec 11 23:09 II Passage börjar Dec 11 23:31 I Förmörkelse slutar Dec 12 1:42 II Passage slutar Dec 12 17:16 I Passage börjar Dec 12 18:38 I Skuggpassage börjar Dec 12 19:30 I Passage slutar Dec 12 20:50 I Skuggpassage slutar Dec 13 18:00 I Förmörkelse slutar Dec 13 18:00 II Ockultation börjar Dec 13 20:35 II Ockultation slutar Dec 13 20:47 II Förmörkelse börjar Dec 13 23:17 II Förmörkelse slutar Dec 15 17:36 II Skuggpassage slutar Dec 15 20:04 III Passage börjar Dec 15 23:01 III Passage slutar Dec 18 0:42 I Passage börjar Dec 18 21:53 I Ockultation börjar Dec 19 18:08 III Förmörkelse slutar Dec 19 19:11 I Passage börjar Dec 19 20:34 I Skuggpassage börjar Dec 19 21:25 I Passage slutar Dec 19 22:46 I Skuggpassage slutar Dec 20 16:22 I Ockultation börjar Dec 20 19:55 I Förmörkelse slutar Dec 20 20:38 II Ockultation börjar Dec 20 23:13 II Ockultation slutar Dec 20 23:26 II Förmörkelse börjar Dec 21 17:15 I Skuggpassage slutar Dec 22 17:35 II Passage slutar Dec 22 17:45 II Skuggpassage börjar Dec 22 20:13 II Skuggpassage slutar Dec 23 0:05 III Passage börjar Dec 25 23:49 I Ockultation börjar Dec 26 16:54 III Ockultation slutar Dec 26 19:35 III Förmörkelse börjar Dec 26 21:08 I Passage börjar Dec 26 22:10 III Förmörkelse slutar Dec 26 22:30 I Skuggpassage börjar Dec 26 23:22 I Passage slutar Dec 27 0:42 I Skuggpassage slutar Dec 27 18:18 I Ockultation börjar Dec 27 21:51 I Förmörkelse slutar Dec 27 23:17 II Ockultation börjar Dec 28 16:59 I Skuggpassage börjar Dec 28 17:51 I Passage slutar Dec 28 19:11 I Skuggpassage slutar Dec 29 16:20 I Förmörkelse slutar Dec 29 17:39 II Passage börjar Dec 29 20:12 II Passage slutar Dec 29 20:22 II Skuggpassage börjar Dec 29 22:49 II Skuggpassage slutar Dec 31 17:53 II Förmörkelse slutar