Miravariablers maxima 2022

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Trianguli  17 febr  6,2    267    2t 37,0m  +34° 16'
Chi Cygni   16 april 5,2    408   19t 50,6m  +32° 55'
T Cephei    3 maj  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
R Hydrae    3 maj  4,5    389   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquilae   7 april 6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Leonis   13 juli  5,8    310    9t 47,6m  +11° 26'
Mira Ceti   16 juli  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
U Orionis   6 aug  6,3    368    5t 55,8m  +20° 10'
R Aquarii   19 sept  6,5    390   23t 43,8m  -15° 17'
R Trianguli  10 nov  6,2    267    2t 37,0m  +34° 16'
R Aquilae   3 jan-23 6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'