Jupitermånarna 2023

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

I tabellen nedan finns listat de fyra stora Jupitermånarnas förmörkelser, ockultationer, passager och skuggpassager under 2023.

Förmörkelse: Jupitermånen passerar in i, eller ut ur, Jupiters skugga
Ockultation: Jupitermånen passerar in bakom, eller kommer fram bakom, Jupiter
Passage: Jupitermånen passerar framför Jupiters yta
Skuggpassage: Jupitermånens skugga faller på Jupiters yta

Händelsen finns med i listan om solen är minst 4 grader under horisonten och Jupiter är minst en halv grad över horisonten, sett från antingen Lund, Stockholm eller Luleå. Tiderna anges i svensk normaltid - lägg till en timme för sommartid!!!

De fyra stora Jupitermånarna är:
I Io
II Europa
III Ganymedes
IV Callisto


Jan, Febr, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt, Nov, Dec

Jupitermånarna i januari 2023

Datum Tid Måne Händelse Jan 2 18:05 III Ockultation börjar Jan 2 21:02 III Ockultation slutar Jan 2 23:05 I Passage börjar Jan 2 23:38 III Förmörkelse börjar Jan 3 20:15 I Ockultation börjar Jan 3 23:46 I Förmörkelse slutar Jan 4 17:34 I Passage börjar Jan 4 18:55 I Skuggpassage börjar Jan 4 19:48 I Passage slutar Jan 4 21:07 I Skuggpassage slutar Jan 5 18:15 I Förmörkelse slutar Jan 5 20:18 II Passage börjar Jan 5 22:52 II Passage slutar Jan 5 22:59 II Skuggpassage börjar Jan 6 16:24 III Skuggpassage slutar Jan 7 17:56 II Ockultation slutar Jan 7 18:03 II Förmörkelse börjar Jan 7 20:31 II Förmörkelse slutar Jan 9 22:16 III Ockultation börjar Jan 10 22:13 I Ockultation börjar Jan 11 19:33 I Passage börjar Jan 11 20:51 I Skuggpassage börjar Jan 11 21:47 I Passage slutar Jan 11 23:03 I Skuggpassage slutar Jan 12 16:42 I Ockultation börjar Jan 12 20:11 I Förmörkelse slutar Jan 12 23:00 II Passage börjar Jan 13 16:16 I Passage slutar Jan 13 17:32 I Skuggpassage slutar Jan 13 17:54 III Skuggpassage börjar Jan 13 20:26 III Skuggpassage slutar Jan 14 18:05 II Ockultation börjar Jan 14 20:40 II Ockultation slutar Jan 14 20:42 II Förmörkelse börjar Jan 14 23:09 II Förmörkelse slutar Jan 16 17:21 II Skuggpassage slutar Jan 18 21:32 I Passage börjar Jan 18 22:47 I Skuggpassage börjar Jan 19 18:41 I Ockultation börjar Jan 19 22:06 I Förmörkelse slutar Jan 20 16:49 III Passage börjar Jan 20 17:16 I Skuggpassage börjar Jan 20 18:16 I Passage slutar Jan 20 19:28 I Skuggpassage slutar Jan 20 19:45 III Passage slutar Jan 20 21:57 III Skuggpassage börjar Jan 21 16:35 I Förmörkelse slutar Jan 21 20:50 II Ockultation börjar Jan 23 17:31 II Skuggpassage börjar Jan 23 17:39 II Passage slutar Jan 23 19:58 II Skuggpassage slutar Jan 26 20:41 I Ockultation börjar Jan 27 18:02 I Passage börjar Jan 27 19:11 I Skuggpassage börjar Jan 27 20:15 I Passage slutar Jan 27 21:10 III Passage börjar Jan 27 21:23 I Skuggpassage slutar Jan 28 18:31 I Förmörkelse slutar Jan 30 17:51 II Passage börjar Jan 30 20:08 II Skuggpassage börjar Jan 30 20:25 II Passage slutar Jan 30 22:34 II Skuggpassage slutar Jan 31 18:17 III Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i februari 2023

Datum Tid Måne Händelse Feb 1 17:43 II Förmörkelse slutar Feb 3 20:02 I Passage börjar Feb 3 21:07 I Skuggpassage börjar Feb 3 22:16 I Passage slutar Feb 4 17:11 I Ockultation börjar Feb 4 20:26 I Förmörkelse slutar Feb 5 16:46 I Passage slutar Feb 5 17:48 I Skuggpassage slutar Feb 6 20:39 II Passage börjar Feb 7 18:25 III Ockultation slutar Feb 7 19:51 III Förmörkelse börjar Feb 7 22:19 III Förmörkelse slutar Feb 8 20:20 II Förmörkelse slutar Feb 10 22:03 I Passage börjar Feb 11 19:12 I Ockultation börjar Feb 12 16:34 I Passage börjar Feb 12 17:32 I Skuggpassage börjar Feb 12 18:47 I Passage slutar Feb 12 19:43 I Skuggpassage slutar Feb 13 16:51 I Förmörkelse slutar Feb 14 19:58 III Ockultation börjar Feb 15 18:38 II Ockultation börjar Feb 17 17:08 II Skuggpassage slutar Feb 18 21:13 I Ockultation börjar Feb 19 18:35 I Passage börjar Feb 19 19:27 I Skuggpassage börjar Feb 19 20:48 I Passage slutar Feb 19 21:39 I Skuggpassage slutar Feb 20 18:46 I Förmörkelse slutar Feb 22 21:28 II Ockultation börjar Feb 24 17:20 II Skuggpassage börjar Feb 24 18:14 II Passage slutar Feb 24 19:45 II Skuggpassage slutar Feb 25 17:41 III Passage slutar Feb 25 18:11 III Skuggpassage börjar Feb 25 20:34 III Skuggpassage slutar Feb 26 20:37 I Passage börjar Feb 26 21:22 I Skuggpassage börjar Feb 27 17:46 I Ockultation börjar Feb 27 20:42 I Förmörkelse slutar Feb 28 17:20 I Passage slutar Feb 28 18:03 I Skuggpassage slutar

Jupitermånarna i mars 2023

Datum Tid Måne Händelse Mar 3 18:33 II Passage börjar Mar 3 19:57 II Skuggpassage börjar Mar 3 21:05 II Passage slutar Mar 4 19:23 III Passage börjar Mar 5 17:29 II Förmörkelse slutar Mar 6 19:48 I Ockultation börjar Mar 7 17:47 I Skuggpassage börjar Mar 7 19:22 I Passage slutar Mar 7 19:58 I Skuggpassage slutar Mar 12 20:05 II Förmörkelse slutar Mar 14 19:12 I Passage börjar Mar 14 19:42 I Skuggpassage börjar Mar 15 18:24 III Förmörkelse slutar Mar 15 19:01 I Förmörkelse slutar Mar 19 19:26 II Ockultation börjar Mar 22 18:23 I Ockultation börjar Mar 22 18:30 III Ockultation börjar Mar 23 17:57 I Passage slutar Mar 23 18:16 I Skuggpassage slutar Mar 28 19:06 II Passage slutar Mar 28 19:34 II Skuggpassage slutar Mar 30 19:59 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i april 2023

Datum Tid Måne Händelse Apr 4 19:30 II Passage börjar Apr 4 19:47 II Skuggpassage börjar Apr 6 19:49 I Passage börjar Apr 6 19:55 I Skuggpassage börjar Apr 7 19:16 I Förmörkelse slutar Apr 9 18:25 III Skuggpassage börjar Apr 14 19:00 I Förmörkelse börjar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i maj - juli 2023

Jupiter med månar kan ej observeras från Sverige i maj - juli

Jupitermånarna i augusti 2023

Datum Tid Måne Händelse Aug 21 23:50 I Förmörkelse börjar Aug 25 0:18 II Skuggpassage börjar Aug 26 23:22 II Ockultation slutar Aug 30 0:10 I Passage börjar Aug 30 1:01 I Skuggpassage slutar Aug 30 23:39 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i september 2023

Datum Tid Måne Händelse Sep 2 23:22 II Förmörkelse slutar Sep 2 23:36 II Ockultation börjar Sep 3 23:10 III Ockultation slutar Sep 6 0:46 I Skuggpassage börjar Sep 7 1:28 I Ockultation slutar Sep 7 22:35 I Passage slutar Sep 9 23:38 II Förmörkelse börjar Sep 10 1:58 II Förmörkelse slutar Sep 10 2:03 II Ockultation börjar Sep 10 22:33 III Förmörkelse slutar Sep 11 1:52 III Ockultation börjar Sep 11 23:24 II Passage slutar Sep 14 0:01 I Förmörkelse börjar Sep 14 22:16 I Passage börjar Sep 14 23:18 I Skuggpassage slutar Sep 15 0:23 I Passage slutar Sep 17 2:14 II Förmörkelse börjar Sep 18 0:44 III Förmörkelse börjar Sep 18 2:32 III Förmörkelse slutar Sep 18 23:34 II Passage börjar Sep 18 23:45 II Skuggpassage slutar Sep 19 1:47 II Passage slutar Sep 21 1:55 I Förmörkelse börjar Sep 21 23:02 I Skuggpassage börjar Sep 22 0:03 I Passage börjar Sep 22 1:12 I Skuggpassage slutar Sep 22 2:11 I Passage slutar Sep 22 23:30 I Ockultation slutar Sep 26 0:01 II Skuggpassage börjar Sep 26 1:55 II Passage börjar Sep 26 2:20 II Skuggpassage slutar Sep 27 22:11 II Ockultation slutar Sep 28 22:54 III Passage börjar Sep 28 23:40 III Passage slutar Sep 29 0:57 I Skuggpassage börjar Sep 29 1:49 I Passage börjar Sep 29 3:06 I Skuggpassage slutar Sep 29 22:17 I Förmörkelse börjar Sep 30 1:16 I Ockultation slutar Sep 30 21:35 I Skuggpassage slutar Sep 30 22:23 I Passage slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i oktober 2023

Datum Tid Måne Händelse Okt 3 2:36 II Skuggpassage börjar Okt 4 20:44 II Förmörkelse börjar Okt 5 0:29 II Ockultation slutar Okt 5 22:55 III Skuggpassage börjar Okt 6 0:41 III Skuggpassage slutar Okt 6 2:19 III Passage börjar Okt 6 2:51 I Skuggpassage börjar Okt 6 3:04 III Passage slutar Okt 6 3:35 I Passage börjar Okt 7 0:12 I Förmörkelse börjar Okt 7 3:01 I Ockultation slutar Okt 7 21:20 I Skuggpassage börjar Okt 7 22:01 I Passage börjar Okt 7 23:29 I Skuggpassage slutar Okt 8 0:09 I Passage slutar Okt 8 21:27 I Ockultation slutar Okt 11 23:21 II Förmörkelse börjar Okt 12 2:47 II Ockultation slutar Okt 13 2:56 III Skuggpassage börjar Okt 13 20:50 II Skuggpassage slutar Okt 13 21:48 II Passage slutar Okt 14 2:06 I Förmörkelse börjar Okt 14 23:14 I Skuggpassage börjar Okt 14 23:45 I Passage börjar Okt 15 1:24 I Skuggpassage slutar Okt 15 1:53 I Passage slutar Okt 15 20:35 I Förmörkelse börjar Okt 15 23:12 I Ockultation slutar Okt 16 19:53 I Skuggpassage slutar Okt 16 19:56 III Ockultation slutar Okt 16 20:19 I Passage slutar Okt 19 1:58 II Förmörkelse börjar Okt 20 21:06 II Skuggpassage börjar Okt 20 21:51 II Passage börjar Okt 20 23:25 II Skuggpassage slutar Okt 21 0:03 II Passage slutar Okt 21 4:00 I Förmörkelse börjar Okt 22 1:09 I Skuggpassage börjar Okt 22 1:29 I Passage börjar Okt 22 3:19 I Skuggpassage slutar Okt 22 3:37 I Passage slutar Okt 22 22:29 I Förmörkelse börjar Okt 23 0:55 I Ockultation slutar Okt 23 19:38 I Skuggpassage börjar Okt 23 19:55 I Passage börjar Okt 23 20:49 III Förmörkelse börjar Okt 23 21:47 I Skuggpassage slutar Okt 23 22:03 I Passage slutar Okt 23 23:15 III Ockultation slutar Okt 24 19:21 I Ockultation slutar Okt 26 4:35 II Förmörkelse börjar Okt 27 23:41 II Skuggpassage börjar Okt 28 0:04 II Passage börjar Okt 28 2:01 II Skuggpassage slutar Okt 28 2:16 II Passage slutar Okt 29 3:04 I Skuggpassage börjar Okt 29 3:13 I Passage börjar Okt 29 20:25 II Ockultation slutar Okt 30 0:23 I Förmörkelse börjar Okt 30 2:38 I Ockultation slutar Okt 30 21:32 I Skuggpassage börjar Okt 30 21:39 I Passage börjar Okt 30 23:42 I Skuggpassage slutar Okt 30 23:47 I Passage slutar Okt 31 0:51 III Förmörkelse börjar Okt 31 2:35 III Förmörkelse slutar Okt 31 18:52 I Förmörkelse börjar Okt 31 21:04 I Ockultation slutar SOMMARTID erhålles genom att LÄGGA TILL en timme

Jupitermånarna i november 2023

Datum Tid Måne Händelse Nov 4 2:16 II Skuggpassage börjar Nov 4 2:17 II Passage börjar Nov 4 4:30 II Passage slutar Nov 4 4:36 II Skuggpassage slutar Nov 5 4:56 I Passage börjar Nov 5 4:59 I Skuggpassage börjar Nov 5 20:26 II Ockultation börjar Nov 5 22:52 II Förmörkelse slutar Nov 6 2:14 I Ockultation börjar Nov 6 4:27 I Förmörkelse slutar Nov 6 23:22 I Passage börjar Nov 6 23:27 I Skuggpassage börjar Nov 7 1:30 I Passage slutar Nov 7 1:37 I Skuggpassage slutar Nov 7 4:45 III Ockultation börjar Nov 7 20:40 I Ockultation börjar Nov 7 22:56 I Förmörkelse slutar Nov 8 19:56 I Passage slutar Nov 8 20:06 I Skuggpassage slutar Nov 10 18:31 III Passage börjar Nov 10 19:02 III Skuggpassage börjar Nov 10 19:38 III Passage slutar Nov 10 20:45 III Skuggpassage slutar Nov 11 4:30 II Passage börjar Nov 11 4:52 II Skuggpassage börjar Nov 12 22:41 II Ockultation börjar Nov 13 1:30 II Förmörkelse slutar Nov 13 3:58 I Ockultation börjar Nov 14 1:06 I Passage börjar Nov 14 1:23 I Skuggpassage börjar Nov 14 3:14 I Passage slutar Nov 14 3:32 I Skuggpassage slutar Nov 14 18:10 II Skuggpassage börjar Nov 14 19:50 II Passage slutar Nov 14 20:29 II Skuggpassage slutar Nov 14 22:24 I Ockultation börjar Nov 15 0:51 I Förmörkelse slutar Nov 15 19:32 I Passage börjar Nov 15 19:51 I Skuggpassage börjar Nov 15 21:40 I Passage slutar Nov 15 22:01 I Skuggpassage slutar Nov 16 19:19 I Förmörkelse slutar Nov 17 21:44 III Passage börjar Nov 17 22:58 III Passage slutar Nov 17 23:04 III Skuggpassage börjar Nov 18 0:46 III Skuggpassage slutar Nov 20 0:56 II Ockultation börjar Nov 20 4:08 II Förmörkelse slutar Nov 20 5:42 I Ockultation börjar Nov 21 2:50 I Passage börjar Nov 21 3:18 I Skuggpassage börjar Nov 21 4:59 I Passage slutar Nov 21 5:28 I Skuggpassage slutar Nov 21 19:50 II Passage börjar Nov 21 20:45 II Skuggpassage börjar Nov 21 22:05 II Passage slutar Nov 21 23:05 II Skuggpassage slutar Nov 22 0:08 I Ockultation börjar Nov 22 2:45 I Förmörkelse slutar Nov 22 21:16 I Passage börjar Nov 22 21:47 I Skuggpassage börjar Nov 22 23:25 I Passage slutar Nov 22 23:57 I Skuggpassage slutar Nov 23 17:27 II Förmörkelse slutar Nov 23 18:34 I Ockultation börjar Nov 23 21:14 I Förmörkelse slutar Nov 24 17:51 I Passage slutar Nov 24 18:25 I Skuggpassage slutar Nov 25 1:00 III Passage börjar Nov 25 2:20 III Passage slutar Nov 25 3:07 III Skuggpassage börjar Nov 25 4:48 III Skuggpassage slutar Nov 27 3:13 II Ockultation börjar Nov 28 4:35 I Passage börjar Nov 28 5:13 I Skuggpassage börjar Nov 28 18:37 III Förmörkelse slutar Nov 28 22:05 II Passage börjar Nov 28 23:21 II Skuggpassage börjar Nov 29 0:21 II Passage slutar Nov 29 1:40 II Skuggpassage slutar Nov 29 1:52 I Ockultation börjar Nov 29 4:40 I Förmörkelse slutar Nov 29 23:02 I Passage börjar Nov 29 23:42 I Skuggpassage börjar Nov 30 1:11 I Passage slutar Nov 30 1:52 I Skuggpassage slutar Nov 30 20:05 II Förmörkelse slutar Nov 30 20:19 I Ockultation börjar Nov 30 23:09 I Förmörkelse slutar

Jupitermånarna i december 2023

Datum Tid Måne Händelse Dec 1 17:28 I Passage börjar Dec 1 18:11 I Skuggpassage börjar Dec 1 19:37 I Passage slutar Dec 1 20:21 I Skuggpassage slutar Dec 2 4:19 III Passage börjar Dec 2 5:46 III Passage slutar Dec 2 17:38 I Förmörkelse slutar Dec 4 5:32 II Ockultation börjar Dec 5 6:22 I Passage börjar Dec 5 17:49 III Ockultation börjar Dec 5 19:20 III Ockultation slutar Dec 5 20:58 III Förmörkelse börjar Dec 5 22:39 III Förmörkelse slutar Dec 6 0:22 II Passage börjar Dec 6 1:57 II Skuggpassage börjar Dec 6 2:39 II Passage slutar Dec 6 3:38 I Ockultation börjar Dec 6 4:16 II Skuggpassage slutar Dec 6 6:35 I Förmörkelse slutar Dec 7 0:48 I Passage börjar Dec 7 1:38 I Skuggpassage börjar Dec 7 2:57 I Passage slutar Dec 7 3:48 I Skuggpassage slutar Dec 7 18:41 II Ockultation börjar Dec 7 22:05 I Ockultation börjar Dec 7 22:44 II Förmörkelse slutar Dec 8 1:04 I Förmörkelse slutar Dec 8 19:15 I Passage börjar Dec 8 20:07 I Skuggpassage börjar Dec 8 21:24 I Passage slutar Dec 8 22:17 I Skuggpassage slutar Dec 9 17:34 II Skuggpassage slutar Dec 9 19:33 I Förmörkelse slutar Dec 10 16:46 I Skuggpassage slutar Dec 12 21:14 III Ockultation börjar Dec 12 22:51 III Ockultation slutar Dec 13 1:00 III Förmörkelse börjar Dec 13 2:41 III Förmörkelse slutar Dec 13 2:42 II Passage börjar Dec 13 4:32 II Skuggpassage börjar Dec 13 4:59 II Passage slutar Dec 13 5:25 I Ockultation börjar Dec 14 2:36 I Passage börjar Dec 14 3:34 I Skuggpassage börjar Dec 14 4:45 I Passage slutar Dec 14 5:43 I Skuggpassage slutar Dec 14 21:03 II Ockultation börjar Dec 14 23:52 I Ockultation börjar Dec 15 1:22 II Förmörkelse slutar Dec 15 2:59 I Förmörkelse slutar Dec 15 21:03 I Passage börjar Dec 15 22:03 I Skuggpassage börjar Dec 15 23:12 I Passage slutar Dec 16 0:12 I Skuggpassage slutar Dec 16 16:52 III Skuggpassage slutar Dec 16 17:50 II Skuggpassage börjar Dec 16 18:10 II Passage slutar Dec 16 18:19 I Ockultation börjar Dec 16 20:10 II Skuggpassage slutar Dec 16 21:28 I Förmörkelse slutar Dec 17 16:32 I Skuggpassage börjar Dec 17 17:39 I Passage slutar Dec 17 18:41 I Skuggpassage slutar Dec 20 0:45 III Ockultation börjar Dec 20 2:27 III Ockultation slutar Dec 20 5:02 III Förmörkelse börjar Dec 20 5:03 II Passage börjar Dec 21 4:24 I Passage börjar Dec 21 5:29 I Skuggpassage börjar Dec 21 23:28 II Ockultation börjar Dec 22 1:40 I Ockultation börjar Dec 22 4:01 II Förmörkelse slutar Dec 22 4:54 I Förmörkelse slutar Dec 22 22:52 I Passage börjar Dec 22 23:58 I Skuggpassage börjar Dec 23 1:02 I Passage slutar Dec 23 2:08 I Skuggpassage slutar Dec 23 16:25 III Passage slutar Dec 23 18:15 II Passage börjar Dec 23 19:15 III Skuggpassage börjar Dec 23 20:08 I Ockultation börjar Dec 23 20:26 II Skuggpassage börjar Dec 23 20:33 II Passage slutar Dec 23 20:54 III Skuggpassage slutar Dec 23 22:46 II Skuggpassage slutar Dec 23 23:23 I Förmörkelse slutar Dec 24 17:19 I Passage börjar Dec 24 18:27 I Skuggpassage börjar Dec 24 19:29 I Passage slutar Dec 24 20:37 I Skuggpassage slutar Dec 25 17:21 II Förmörkelse slutar Dec 25 17:52 I Förmörkelse slutar Dec 27 4:20 III Ockultation börjar Dec 29 1:55 II Ockultation börjar Dec 29 3:30 I Ockultation börjar Dec 29 4:15 II Ockultation slutar Dec 29 4:19 II Förmörkelse börjar Dec 30 0:42 I Passage börjar Dec 30 1:54 I Skuggpassage börjar Dec 30 2:52 I Passage slutar Dec 30 4:04 I Skuggpassage slutar Dec 30 18:21 III Passage börjar Dec 30 20:09 III Passage slutar Dec 30 20:40 II Passage börjar Dec 30 21:58 I Ockultation börjar Dec 30 22:59 II Passage slutar Dec 30 23:02 II Skuggpassage börjar Dec 30 23:18 III Skuggpassage börjar Dec 31 0:57 III Skuggpassage slutar Dec 31 1:18 I Förmörkelse slutar Dec 31 1:21 II Skuggpassage slutar Dec 31 19:10 I Passage börjar Dec 31 20:23 I Skuggpassage börjar Dec 31 21:20 I Passage slutar Dec 31 22:33 I Skuggpassage slutar