Miravariablers maxima 2023

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)


Följande tabell innehåller maxima för de långperiodiska variabla stjärnor som brukar bli ljusare än magnitud 6,5 vid maximum. De långperiodiska variablerna har en någorlunda regelbunden men ändå något variabel period. De är alla röda, svala stjärnor, och i maximum är de ofta hundratals eller tusentals gånger ljusstarkare än i minimum. De angivna datumen är ungefärliga.

Stjärna     Maximum     Period   Rekt    Dekl
        datum  magn    dygn      2000,0

R Aquilae   3 jan  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Leonis   21 maj  5,8    310    9t 47,6m  +11° 26'
T Cephei   26 maj  6,0    388   21t 9,5m  +68° 29'
Chi Cygni   29 maj  5,2    408   19t 50,6m  +32° 55'
Mira Ceti   13 jun  3,4    332    2t 19,3m  -2° 59'
R Trianguli  4 aug  6,2    267    2t 37,0m  +34° 16'
U Orionis   18 aug  6,3    368    5t 55,8m  +20° 10'
R Hydrae   30 aug  4,5    389   13t 29,7m  -23° 17'
R Aquilae   30 sep  6,1    284   19t 6,4m  +8° 14'
R Aquarii   11 okt  6,5    390   23t 43,8m  -15° 17'